လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေက်းရြာပိုင္ ကေဆာထယ္ ဘံုသစ္ေတာကို အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရန္ KESAN ေျပာဆို

ၾသဂုတ္ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၊ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်းရြာပုိင္ ကေဆာ ထယ္ ဘုံသစ္ေတာကို အစုိးရအေန ျဖင့္ ေလးစားကာ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးေစလို သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Orchid ဟုိတယ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္(KESAN)၏ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းဗီြဒီ ယို မိတ္ဆက္ျပသျခင္း အခမ္းအနား၌ အဖဲြ႔၏ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေစာအဲလက္စ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတြ ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့နယ္ေျမမွာ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ သစ္ေတာ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ေတြကို ေဒသခံလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႔ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိ တာကို ေဖာ္ျပခ်င္တယ္။ အသိေပးလိုတာက အဓိက တာဝန္ရွိေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါဝင္ေန တဲ့ အစိုးရဘက္က တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအဲန္ယူက တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြေရာ ဒါေတြကို သိဖုိ႔လိုတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတာကုိ ျပသတဲ့အေနနဲ႔ ျပည္ သူလူထုေတြ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သစ္ေတာ ေျမ၊ ေရ၊ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကို အသိအ မွတ္ျပဳၿပီးေတာ့မွ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကေဆာထယ္ ဘံုသစ္ေတာသည္ ေကအဲန္ယူ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္ အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ဖာပြန္(မူေၾတာ္)ခ႐ိုင္ အေနာက္ ဘက္ေဒသတြင္ တည္ရွိကာ ေဒသခံေက်းရြာ ၁၅ရြာက စုေပါင္း စီမံကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ဧကေပါင္း ၁၄,၆၀၆ ရွိသည္။ ထို ေဒသသည္ ေတာေတာင္ထူထပ္ေန၍ သဘာဝအတုိင္း ရွိေနေသးသလို ဘံုသစ္ေတာထဲတြင္ က်ားႏွင့္ ေမ်ာက္လဲႊေက်ာ္မ်ား အပါအဝင္ ရွားပါး ဇီဝမ်ိဳးစိတ္၊ ေဘးသင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ ရွားပါး သစ္ခြမ်ဳိး စိတ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေဒသခံလူထုေခါင္းေဆာင္ ေစာအိုမူးက လည္း ေျပာသည္။

ယင္းဘုံသစ္ေတာကို ေကအဲန္ယူ၊ သစ္ေတာဌာနက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ၎ တို႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တည္ရွိေနသျဖင့္ အစိုးရ အသိ အမွတ္ျပဳမွ တရားဝင္ျဖစ္မည္ကို လက္မခံေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ၊ သစ္ေတာဌာန တာဝန္ခံ ပဒုိ မန္းဘထြန္းက ေျပာသည္။

ပဒိုမန္းဘထြန္းက “က်ေနာ္တုိ႔ အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ သေဘာထားက အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳမွ၊ တရားဝင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို လက္မခံ ဘူး။ ဒါေတြက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ထိခိုက္တယ္။ ျပည္နယ္ရဲ႕အာဏာရွိသလို ဗဟိုရဲ႕အာဏာလည္းရွိတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ႀကိဳး ဝိုင္းေျမ ဖြဲ႔တာ ျပည္နယ္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာထဲမွာ ရွိရမယ္။ ဒါကုိ ဆက္ေဆြးေႏြးသြားမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အသိအ မွတ္ျပဳတာကို ဗဟိုအစိုးရက ဆက္ အတည္ျပဳေပးရမယ္။”ဟု ဆိုသည္။

ေကအဲန္ယူ ဖာပြန္(မူေၾတာ္)ခ႐ိုင္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၿပီး ေဒသခံ မ်ားအတြက္ အႏွစ္သာရရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိေစရန္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္တစ္ခု ကို တည္ေဆာက္ေနသလုိ ေဒသတြင္း ေတာေတာင္မ်ားကို မိ႐ိုးဖလာနည္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ကေဆာထယ္ ဘံုသစ္ေတာကို ေကအဲန္ယူ သစ္ေတာဌာန၊ KESAN တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု မူေၾတာ္(ဖာပြန္)ခ႐ိုင္ ဥကၠဌ ပဒိုေစာဒီေဂးဂ်ဴ နီယာက အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေဆာထယ္ဘံုသစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ားက စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ကြင္းဆင္းတုိင္းတာခဲ့သလို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေကအဲန္ယူ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာပိုင္ဘံု သစ္ေတာအျဖစ္ ေကအဲန္ယူက အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။