လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

မြန္ျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္ေတြ႔ဆုံပဲြတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္တာဝန္ခံမ်ား ေရြးခ်ယ္

ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၁ဝရက္မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တာက်င္းပသည့္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကရင္လူငယ္ေရးရာကိစၥမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ယာယီတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စား ယာယီတာဝန္ခံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္။

ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကရင္ လူငယ္ယာယီတာဝန္ခံ ၁၄ ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္ယာယီတာဝန္ခံ ၆ ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္ သည္ဟု ကရင္လူငယ္ကြန္ယက္ (အမ်ိဳးသားအဆင့္) ေကာ္သူးေလဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေရး တာ ဝန္ခံေစာဂ်က္ပစီက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎က “မြန္ျပည္နယ္ထဲမွာရွိတ့ဲ ကရင္လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အျခားေနရာေတြမွာထက္စာရင္ အားနည္း တာမ်ိဳး ေတြရွိတ့ဲအတြက္ျပန္ၿပီး စုစည္းမိလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ေရြးလိုက္ တ့ဲယာယီတာဝန္ခံေတြအေနနဲ႔ကလည္း မြန္ျပည္နယ္ထဲမွာရွိတ့ဲ ကရင္လူငယ္ေတြကို အခု ထက္ပိုစုစည္း လာႏိုင္မယ္လို႔ယုံၾကည္ပါတယ္။ အခုကအစျပဳမႈတစ္ခုသာျဖစ္တ့ဲအတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေတြအတြက္ အစီအစဥ္ေတြ မခ်မွတ္ႏိုင္ခ့ဲေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္

အဆုိပါ ၿပီးစီးသြားသည့္ လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသည့္ ကရင္လူငယ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ား၊ အလုပ္ အကိုင္ရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားအျပင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားစသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေရးအတြက္ ယာယီတာဝန္ခံမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခ့ဲၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မွ ေစာေစာအ့ဲက “ဒီလိုလုပ္လိုက္တာေကာင္းတယ္။ ပိုၿပီးစည္းလုံးလာဖို႔ရွိတယ္။ နယ္စုံလာတယ္ဆိုေတာ့ အခ်င္းခ်င္းပိုသိလာၾကတာေပါ့။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ေရွ႕ဆက္လုပ္ဖို႔ရွိတာကေတာ့ ကိုယ့္အဝန္းအဝိုင္းထဲက လူငယ္ေတြကို ကရင့္ေရးရာကိစၥေတြမွာ ပိုၿပီးႏိုးၾကားစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဆြဲေခၚဖို႔စဥ္းစားထားတယ္” ဟု ေျပာသည္

ယခုျပဳလုပ္သည့္ ကရင္လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ မြန္ျပည္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ နီးပါး တက္ေရာက္ကာ မြန္ျပည္ နယ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲလည္းျဖစ္သည္။