လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ပညာေရးက႑မွတဆင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔

ေစာမ်ဳိးမင္းသူ

(၇ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇)

မ်ားမၾကာေသးမွီက ယူနက္စ္ကို ဘန္ေကာက္႐ံုးကေနၿပီး ႀကီးမႈးက်င္းပတဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ “ပညာေရး ၂၀၃၀” အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ တက္ ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ CSO ေတြက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ မဟုတ္ပါ။ CSO မ်ားရဲ႕အခန္းက႑ကိုပါ ပါဝင္ေစဖို႔ဆိုၿပီး UNESCO ရန္ကုန္႐ံုးကတဆင့္ သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို အဆိုျပဳလာတဲ့ အတြက္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ရွင္းလင္းေျပာပါရေစ။

ပညာေရး ၂၀၃၀ လို႔ဆိုရာမွာ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ား (Sustainable Develop-ment Goals) ထဲက target 4.7 ကေတာ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ မွာ ပညာသင္ယူသူတိုင္းဟာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကုိ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ေနထိုင္မႈစနစ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်ား/မတန္းတူေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ယဥ္ေက်း မႈ၊ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ နားလည္တတ္ေျမာက္ထားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ SDG 4.7 ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အရမ္းကိုေကာင္းပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ ေလးလည္း ျပည့္စံုပါတယ္။ တိုင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္လည္း ေျပာရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေယဘုယ်ဆန္တယ္လို႔႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေယဘူယ်ဆန္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ေဖာ္ညႊန္းေပးႏိုင္တဲ့ စကားလံုးေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု SDG target 4.7 ကို နားလည္တဲ့ေနရာမွာ မတူညီမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိတို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနနဲ႔ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ ပညာေရးက႑မွာ ဦးစားေပးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အထဲကမွ ဒီလိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ SDG target 4.7 ကို စဥ္းစားရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အေလးထားမႈကို မေပးႏိုင္ေသးတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ ဒီအေပၚမွာ တာဝန္ေက်သေဘာေလာက္သာ စဥ္းစားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္လိုရာဖက္ကိုပဲ ခ်ဲ႕ကားစဥ္းစားၿပီး ဒီ SDG target 4.7 ရဲ႕လက္ေတြ႔အက်ံဳးဝင္မႈကို မိမိတိုင္းျပည္အေျခအေနနဲ႔ ဆက္စပ္မႈမ်ားအား အေပၚယံ သေဘာေလာက္သာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

ပထမအခ်က္ကေတာ့ SDG target 4.7 မွာပါတဲ့ ေဝါဟာရနဲ႔ သေဘာတရားေတြကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔တိုင္း ျပည္မွာရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လက္ေတြ႔အေျခအေနနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈေတြ ရွိေနလဲဆိုတာကို အရင္ၾကည့္ဖို႔လိုပါမယ္။ ဒီလူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳေရး ဆုိတဲ့စကားလံုးေတြ သေဘာတရားေတြကို ဘယ္လိုႏိုင္ငံ ေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေတြးေခၚေနရသလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ကြာဟႏိုင္ပါ တယ္။

ဥပမာ — ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ မတူတဲ့လူမ်ိဳးစုေတြ အမ်ားအျပား စုေပါင္းေနထိုင္ရာတိုင္းျပည္မွာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆို တာထက္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ဖို႔က ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျခင္းကလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေရးပဋိ ပကၡမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းဆိုတာကိုပဲ အလြန္အကၽြံ ေရွ႕တန္းတင္တာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ဘဲ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းဆိုတာကို တန္ဖိုးထားတာမ်ိဳး စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင့္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ကမၻာ့နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း (Global Citizenship) ဆိုတဲ့အသိစိတ္ကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ မိမိတိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ျခင္းဆိုတာကို ပိုၿပီးေတာ့ တိတိက်က် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ဖိုု႔ကလည္း အေျခခံက်ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကို သေဘာထားႀကီးႀကီး၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားႏိုင္မွသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုတာကို အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ခံစားပါဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိအေျခအေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာဆိုရင္ ပညာေရးက႑ ႀကီးတစ္ခုလံုးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကို ဒီကေန႔ စာသင္ခန္းေတြမွာ ပညာသင္ယူေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကေနတဆင့္ စတင္တည္ေဆာက္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး၊ အမုန္းတရားမ်ား ပေပ်ာက္ေရး အစရွိတဲ့ မရွိျခင္းေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (negative peace) ကို တည္ေဆာက္ဖို႔လုပ္ေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားရမွာေတြ၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ လိုက္နာရမွာေတြ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တရားမွ်တမႈ အစရွိတာေတြကို လက္ေတြ႔ ျမန္မာ့လူ မႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ တန္ဖိုးထား ကာကြယ္သြားဖို႔ဆိုတာေတြကေတာ့ မျဖစ္မေန ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (positive peace) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာေတာ့ ပညာေရးက႑တစ္ခုလံုးရဲ႕ အေရးပါမႈကို သတိခ်ပ္မိဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ သက္ေရာက္ မႈရွိဖို႔၊ စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ က႑တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳတ့ဲ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ (policy founda-tion) ကို ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ — ပညာေရးက႑တစ္ခုလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ (Education Sector Policy on Peace and Sustainable Development)လိုမ်ဳိးကို ဆိုလို တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီလိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးေတြကို ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ နွစ္ရွည္ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ပိုၿပီး အက်ိဳးရွိနို္င္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပဳစုျပ႒ာန္းရာမွာျဖစ္ေစ၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ေပးတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ စာသင္ခန္းမ်ားထဲမွာ သင္ၾကားေရးအပိုင္းကေနျဖစ္ေစ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္မွာပါ။

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြကို ဘာသာရပ္တစ္ခုစီအေနနဲ႔ ေလ့လာေစတာမ်ိဳး သင္ၾကား ေပးတာမ်ိဳးနဲ႔စာရင္ ပညာေရးက႑တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳစဥ္းစားတာက ပိုၿပီး ထိေရာက္မႈရွိမယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ားလည္း ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာအတြက္ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားရင္း အထက္ေဖၚျပပါ အေျခခံမူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ ရာ အုတ္ျမစ္ေတြကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆီသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

*ေစာမ်ိဳးမင္းသူသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။