လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

တမာပင္က သရက္သီး သီးႏုိင္မွာတဲ့လား

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)
(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္)

ဘီဘီစီ၊ (ျမန္မာပုိင္း) သတင္းတစ္ခုမွာ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုး(CTU) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ (OMI) ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုက ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။

ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ သက္တမ္း၊ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ အပါအဝင္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္မႈ၊ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ေထာက္ျပၿပီး အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုး (CTU)ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေျပာဆုိတာ ေတြ႔ရပါ တယ္။

ဒီေနရာမွာ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးတဲ့ ဥပေဒအေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေခတၱထားၿပီး က်ေနာ္ျမင္တဲ့ အျမင္တစ္ ခုကို ၾကားျဖတ္တင္ျပပါရေစ။ တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။
႐ုိးရွင္းလြယ္ကူရာကေန စတင္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔။
မူလ ေပါက္ေရာက္ေနတာဟာ တမာပင္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔က ဒီတမာပင္ႀကီးကေန အဖက္ဖက္ကို ျဖာထြက္ေနတဲ့ အကုိင္းအခက္ေတြအနက္ အကိုင္းတစ္ခုကိုကြက္ ၿပီး အဲဒီအကိုင္းကေန အင္မတန္ခ်ိဳျမၿပီး အရသာရွိတဲ့ သရက္သီးေတြ သီးလာေအာင္ လုပ္ခ်င္လို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။ အဲဒီေမးခြန္း ကို က်ေနာ္က ေမးမယ္ဆုိရင္ ယခု စာဖတ္သူေနသူ အပါအဝင္ ဒီေမးခြန္း အေမးခံရတဲ့သူတိုင္းက က်ေနာ့္ကို ဦးေႏွာက္ ပံုမွန္ ရွိ ေသးရဲ႕လားလုိ႔ စကားနဲ႔ မတုန္႔ျပန္ခ်င္ရင္ေတာင္မွ မ်က္ခံုးတို႔၊ ပခံုးတို႔ တြန္႔ျပၿပီး တုန္႔ျပန္ၾကမွာ အမွန္ပါပဲ။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို မိမိသန္ရာသန္ရာ အပိုင္းအလိုက္ ျပင္ဆင္ေရးကို ေျပာေနသူေတြဟာ တမာပင္ႀကီးကေန အနံ႔အရ သာနဲ႔ အင္မတန္ ျပည့္စံုတဲ့ သရက္သီးေတြ သီးလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာမ်ိဳးနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူေနပါတယ္။
တခ်ိဳ႕က “ပုဒ္မ ၅၉ (စ)”ကို ျပင္ဖုိ႔ ေျပာခဲ့ၾက၊ ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ၾကဖူးၿပီ။
တခ်ိဳ႕ကဆုိရင္ “ပုဒ္မ ၄၃၆” ျပင္ဆင္ဖို႔ အားတက္သေရာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတာမွာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ေပါင္း (၅သန္းနီးပါး) ရရွိခဲ့ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕က “ဇယား၂” (၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၈၈ကို ရည္ညြန္း) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ စာရင္းကို တိုးခ်ဲ႕ေပးတဲ့ျပင္ဆင္နည္းကို အာ႐ံုက်ေနၾကတယ္။

ဒီအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေပးလုိက္ရင္ပဲ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” အေကာင္အထည္ ေပၚလာေတာ့မေယာင္ေယာင္ ညာဝါး ေျပာဆုိတတ္ၾကပါေသးတယ္။
အခုေနာက္ဆံုး ေပၚေပါက္လာတာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံု႐ံုး(CTU) ျပင္ဆင္ေရးကို ေျပာလာေနတာပါ။

အဲဒီလို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို တစ္ပုိင္းစီ၊ တစ္စစီ ျပင္ဆင္ေရးေတြ အားလံုးဟာ တမာပင္ႀကီးကေန သရက္သီး သီးဖို႔ ပံုစံ တမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကတာေတြခ်ည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ အားနာနာနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ သူတုိ႔တေတြ ရႏုိင္မွာကေတာ့ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ သင္ခန္းစာကလြဲလို႔ တျခားဘာမွ ရရွိစရာအေၾကာင္း မျမင္မိပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ ၂ခုကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမယ္။
ပထမအခ်က္က ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္တပ္က သေဘာမတူဘဲ ဘာမွ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလို႔မရႏုိင္ဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္။
ဒုတိယအခ်က္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ စစ္တပ္ (စစ္အုပ္စု)က အလံုးစံု ခ်ဳပ္ကုိင္ထိန္းသိမ္းထားတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ စစ္တပ္ (စစ္အုပ္စု)က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် မျပင္ေတာ့ဘူး လား။ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ အလံုးစံုခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ အႏွစ္သာရကို ပုိမုိတိက်ေအာင္၊ ခုိင္လံုေအာင္ တိုးခ်ဲ႕တာမ်ိဳးေတြ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက သူတုိ႔အကိ်ဳးစီးပြားကို ပီပီျပင္ျပင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား အားနည္း ယုိယြင္းေနတာ ေတြကိုေတာ့ သူတို႔မုခ်ပဲ ျပင္ဆင္မွာ၊ က်ားကန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္(စစ္အုပ္စု)က အလံုးစံုခ်ဳပ္ကုိင္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အႏွစ္သာရကို ထိပါးေစမယ့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကို သူတုိ႔ ဘယ္ လိုမွ ခြင့္မျပဳပါဘူး။ “ ျပင္ဆင္မႈ” ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္အာဏာဟာ စစ္တပ္(စစ္အုပ္စု) လက္ထဲမွာပဲ ရွိေနတာပါ။ တျခားဘယ္မွာမွ မရွိပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဆႏၵရွိ႐ံုနဲ႔ မရဘူး။ စစ္တပ္(စစ္အုပ္စု) သေဘာတူမွသာ ဘာကိုမဆုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ဝိဉာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”ကို အစိုးရရဲ႕ အဓိကေပၚလစီတစ္ရပ္အျဖစ္ ကုိင္စြဲထားတဲ့ လက္ရွိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ အစီအ စဥ္ထဲမွာေတာင္ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”ဟာ ဟုိး ေနာက္ဆံုးမွာ ပုိ႔ထားတာပါ။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို သူတို႔ ေရွ႕တန္းတင္ထားတာေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေနာက္တန္းပုိ႔ထားေပမယ့္ သူတုိ႔ ကုိင္တြယ္လိုက္တဲ့ ကိစၥတုိင္းဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို မကုိင္တြယ္ဘဲ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားဆီကို ဒုတ္ဒုတ္ထိ ဆုိက္ေရာက္သြားေစတာကေတာ့ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ ပါပဲ။

ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကိုၾကည့္မလား။ ဒီအတုိင္း ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “၂၁ရာစုပင္လံု” (ဒုတိ ယအေက်ာ့) ေဆြးေႏြးပြဲမွာ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ခြဲထြက္ခြင့္ကိစၥ”လည္းေရာက္ေရာ အစည္းအေဝးကို ရပ္ဆုိင္းၿပီး ေနာက္တစ္ ေက်ာ႔ “၂၁ရာစုပင္လံု” (တတိယအေက်ာ့)ထိ ေရႊ႕ယူလုိက္ရတာပဲ မဟုတ္ပါလား။

ခြဲမထြက္ဘူးလုိ႔ အာမခံမွ၊ ကတိျပဳမွ “ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ (Package deal) အဆုိ ဟာ (အေပးအယူ)ပြဲဦးထြက္ ျငင္းပယ္တာ ခံလုိက္ရတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ဒီေတာ့ ျပႆနာတုိင္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိတဲ့ ဘူတာကို ဆုိက္ေရာက္သြားတာခ်ည္းပဲ။ ဒါ့အျပင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို အလံုးစံု ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာဟာ စစ္တပ္( စစ္အုပ္စု) ျဖစ္ေနတာမို႔ အဓိက ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္ရမယ့္ကိစၥ ဟာ စစ္တပ္(စစ္အုပ္စု)ပဲ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ စစ္တပ္ (စစ္အုပ္စု)ကလည္း သူတုိ႔ကို နည္းနည္းမွ အထိမခံပါဘူး။ ထိပါးမိသူ မွန္သမွ်လည္း “ေတာင္းပန္”ေနၾကရတယ္ မဟုတ္ပါလား။

အခု ဘီဘီစီသတင္းထဲမွာ ၾကားရသလို သုေတသနအဖြဲ႔တစ္ခုက (CTU)ျပင္ဆင္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိတာဟာလည္း လက္ဖက္ရည္ ပန္း ကန္လံုးထဲ မုန္တုိင္းထန္တာမ်ိဳးပါ။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း ဟုတ္/မ ဟုတ္ကိစၥ”မွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဦးသိန္းစိုးအမွဴးျပဳတဲ့ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးတဖြဲ႔လံုး ႏုတ္ထြက္ေပးလုိက္ရတဲ့ သနားစဖြယ္ ကံၾကမၼာကို မွတ္မိေနၾကအံုးမွာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္ကေန သင္ခန္းစာယူၾကရမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဆုိင္ရာ သီအိုရီေတြ သေဘာတရားေတြကုိင္စြဲၿပီး အဆံုးအျဖတ္ျပဳခဲ့သူေတြဘက္က (ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ကုိ) အ႐ံႈးေပးလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး ျပ႒ာန္းထားတဲ့“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ ခ်ိဳးေဖာက္ျပတဲ့ အထင္ရွားဆံုး အျပဳအမူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၂၄ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံ ုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ အတည္ (final and conclusive) ျဖစ္သည္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က လက္မခံ၊ ခ်ိဳးေဖာက္၊ ပယ္ခ်တဲ့အျပင္ ခံု႐ံုးတစ္ဖြဲ႔လံုးအား ႏုတ္ထြက္ေစခဲ့တဲ့ အထင္ရွားဆံုး အႏုိင္က်င့္မႈႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲက ဒီကိစၥကို အဆံုးအျဖတ္ျပဳရာမွာ ထုိစဥ္က (၂၀၁၂ခုႏွစ္) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ထဲ ဝင္ေရာက္သြားၾကတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ဒီကေမာက္ကမမႈ ႀကီးမွာ (ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔ဘက္က) မဲေပးခဲ့ၾကတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ သတိရေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တုိတုိပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ့မယ္။
အကယ္၍ ဤတမာပင္ႀကီး (၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ)ရဲ႕ အကိုင္းအခက္ေတြကို တစ္ကုိင္းစီ၊ တစ္ပုိင္းစီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အနံ႔၊ အရသာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့သရက္သီးေတြ (စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး) အမွန္တကယ္ပဲ သီးပြင့္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီဆိုရင္ျဖင့္ က်ေနာ္ ယူဆထင္ျမင္ခဲ့သမွ် မွားယြင္းပါ ေၾကာင္း မဆုိင္းမတြ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါ့မယ္။