Home သတင္း နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကိစၥ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္သာ JMC-Uဆံုးျဖတ္

နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကိစၥ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္သာ JMC-Uဆံုးျဖတ္

451

ဇူလိုင္ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား နယ္ေျမပုိင္းျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥကို ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝးတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္သာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေရႊခါးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး ဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC-U) အစည္းအေဝးအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေရႊခါးက ယခုလို ေျပာသည္။

“တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ အစည္းေတြကေတာ့ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ တပ္ေနရာသတ္ မွတ္မႈရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲ့ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေနတာကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ JMC-S ေတြကေနၿပီး ကမကထ လုပ္ၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔ အဓိက အစုအဖြဲ႔ ႏွစ္ခုၾကားမွာ ပူးတြဲၿပီးေတာ့၊ တပ္ေနရာခ်ထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၾကဖုိ႔ အဲ့ကေန တျဖည္းျဖည္း ဒီကိစၥေတြေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ႏွစ္ဖက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ JMC သို႔ တုိင္ၾကားမႈ ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုမွာ နယ္ေျမပုိင္းျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ တပ္ေနရာခ် ထားေရးကိစၥ တိတိက်က် မရွိသည့္အေပၚ အေျခခံကာ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ျပည္နယ္အဆင့္ JMC ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ယခင္လအတြင္းက ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာဆိုသည္။

သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္သည့္ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ JMC-S အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးပါက သတင္းမီဒီယာ မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြး၊ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းသြားရန္အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၊ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားေနရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ကို အစုိးရ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာၿပီး JMC-U တြင္ ပါဝင္သည့္ သံုးဘက္အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား မည္သို႔ဆက္ျပဳလုပ္မည္ကို လာမည့္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဆက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု JMC ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သူ ေဒၚဆုိင္းပန္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစည္းအေဝးတြင္ JMC-L အဆင့္ ေကာ္မတီကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္၊ ေဘာဂလိတြင္ ႏွစ္လအတြင္း ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သလို မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ ခုိင္မာသည့္ ႏုိင္ငံ ေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိမွသာ ဆက္လုပ္သြားႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိသည္ဟု ေဒါက္တာေရႊခါးက ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔တို႔ NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္ေျမ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ တပ္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥကို ယခု ၁၁ ႀကိမ္ ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝးၿပီးေသာ္လည္း ထင္သာျမင္သာသည့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚသည္ အထိ မေဆြးေႏြးႏိုင္ေသးေၾကာင္း အဖဲြ႔ဝင္ မ်ားထံမွ သိရသည္။