လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ဆုိးညစ္သူေတြအတြက္သာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ မုိက္မဲမႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါ

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)
(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၃ရက္)

“၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းတာကေန – စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီေခတ္”အထိ အေတြ႔ရဆံုး၊ အျမင္ရဆံုးအရာေတြကို တန္းစီၿပီး စာရင္းခ်ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

၁။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဗိုလ္က်လႊမ္းမုိးမႈ
၂။ မူးယစ္ေဆးဝါး နဲ႔ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးစံု
၃။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳးစံုကို အာခံ၊ ဆန္႔က်င္၊ ေတာ္လွန္တဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ သဏၭာန္မ်ိဳးစံု တုိက္ပြဲေတြဟာ ထိပ္ဆံုးမွာ ေနရာယူထားၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။

စစ္အုပ္စုရဲ႕ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးမႈဟာ အႏွ႔ံအျပား လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နံပတ္တစ္ေနရာမွာ ထားရတာ ပါ။ လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္မႈကို မ႑ိဳင္အျဖစ္ ထားတဲ့ေအာက္မွာ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာတဲ့ လွည့္ျဖားမႈနဲ႔ အယံုသြင္းမႈ ကို ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ က်င့္သံုးတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္ကာလ၊ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာေတြမွာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ၊ ဘာသာႀကီးဝါဒကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသလုိ၊ ျပည္သူမ်ားအ ၾကားမွာလည္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္ၿပီး သပ္လွ်ိဳ၊ ေသြးခြဲ၊ မိႈင္းတုိက္ေပးတတ္တယ္။

ဒါ့အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးစံုဟာ သူတုိ႔အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးေနတဲ့အၾကားကေန လက္ရဲဇက္ရဲ ထႂကြေသာင္းက်န္းေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕မျမင္ရတဲ့ လက္တစ္ဖက္လည္းျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ စစ္အုပ္စု အဆက္ဆက္ရဲ႕ဗိုလ္က်ဖိႏွိပ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးစံုဟာ က်ားငစဥ္းလဲနဲ႔ က်ားေခ်းပါပဲ။ ျပည္သူေတြဟာ က်ားငစဥ္း လဲကိုေရာ က်ားေခ်းကုိပါ အင္မတန္ ရြံရွာမုန္းတီးပါတယ္။

စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က ဘယ္သူေတြနဲ႔ဘယ္လိုပဲ ဇြတ္အတင္း ေပးစားေနပါေစ။ “မူးယစ္ရာဇာေတြ/ ဘိန္းဘုရင္ေတြ”ဟာ အဆံုးတစ္ေန႔မွာ သူတုိ႔ရင္ခြင္ထဲ ေျပးဝင္ခုိလႈံသြားၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ ဘယ္သူက ျငင္းႏုိင္မွာမို႔လုိ႔လဲ။ သူတုိ႔နဲ႔ ဒိုးတူေဘာင္ဖက္ သင့္ျမတ္ခ်စ္ၾကည္ေပါင္းဖက္သြားၾကၿပီး “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးေတြ” ျဖစ္လာၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။

“စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ” အႏွ႔ံအျပား ေပါမ်ားလာမႈဟာ စစ္အုပ္စုအုပ္စုိးမႈေခတ္ကာလကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ သရုပ္သကန္ေတြအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ ဒီလို မူးယစ္ေဆးျပားေတြ မေပၚေပါက္ခဲ့သလို၊ ဘိန္းျဖဴလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚျပဴလာ မျဖစ္ ေသးဘူး။

(မဆလ)ေခတ္မွာ ဘိန္းျဖဴ(ဟီးရုိးအင္း/နံပတ္ဖုိး)ဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရပန္းစားလာၿပီး။ “စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားေတြ” ေပါမ်ားလာမႈကေတာ့(နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စုအုပ္စုိးနဲ႔အတူ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာတာလို႔ ေျပာရရင္ရတယ္။ (နဝတ-နအဖ) စစ္ အစုိးရရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဖက္မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ တံဆိပ္လည္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာရင္ရမယ္ထင္ပါတယ္။

အရင္းခံျဖစ္တဲ့ “စစ္အုပ္စုရဲ႕ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးမႈ” ဆုိတာကေတာ့ အႏွစ္သာအရ ဘယ္လိုမွ မေျပာင္းလဲေပမယ့္ အေပၚယံမွာ ကပ္ ထားတဲ့ စကၠဴပတ္တံဆိပ္ကေတာ့ ေခတ္ကာလကို လုိက္ၿပီး၊ အေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ပုတ္သင္ညိဳလုိ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္း လဲေလ့ရွိပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံု (သုိ႔မဟုတ္) အာဏာစင္ျမင့္ထက္ကို စမ္းတက္လာတုန္းက “အိမ္ေစာင့္အစုိးရ”ဆုိတဲ့ စကၠဴပတ္နဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ”ဆုိတဲ့ စကၠဴပတ္နဲ႔ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရပန္းစားလာတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္လိႈင္းကို တက္စီးၿပီး “ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္”ဆုိတဲ့ (မဆလ) စကၠဴပတ္ေျပာင္းပါတယ္။

အဲဒီစကၠဴပတ္ကို “၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး”နဲ႔ ျပည္သူေတြက ဆုတ္ၿဖဲပစ္လုိက္ျပန္ေတာ့ (နဝတ-နအဖ)ဆိုတဲ့ စစ္ ဘီလူးတံဆိပ္ပတ္ၿပီး ပြဲထြက္လာျပန္ပါတယ္။

အခုေနာက္ဆံုးေပၚ(ေနာက္တမ်ိဳးမေပၚေသးခင္အထိ) စကၠဴပတ္ကေတာ့ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈတြင္ အစဥ္တစုိက္ ပါဝင္ေရး”ဆုိတဲ့ တံဆိပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတေလ အဲဒီ္စကၠဴပတ္မွာ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” လို႔လည္း ေရးထားေလ့ရွိတယ္။

အေတြ႔ရဆံုး၊ အျမင္ရဆံုး စာရင္းမွာ အမွတ္စဥ္ (၄)အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ စာရင္းထိုးခ်င္တာကေတာ့ မ်ားျပားလွတဲ့ “ႏုိင္ငံေရးပါတီ” ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးတဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အၿပိဳင္းအ႐ုိင္း ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ပါတီ ေပါင္း (၂၃၅)ပါတီရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး စစ္အုပ္စုက နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္တဲ့အတြက္ ၁၀ပါတီသာ က်န္ပါေတာ့ တယ္။

ယခုတဖန္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္”မွာ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၉၄)ပါတီ ရွိေနတာေတြ႔ရပါတယ္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးတဲ့ေနာက္ ေပၚထြက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ေပၚေပါက္လာပံု အေၾကာင္းတရားျခင္း မတူညီပါဘူး။

မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြက

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲမွာေပၚလာတဲ့ ပါတီေတြက
– “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ အပါအဝင္) အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြ”ကို ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ / ေလးစားလုိက္နာပါမယ့္လို႔ ဝန္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ႏွစ္ေနရာမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ထုိးရပါတယ္။
– ဥပေဒအရဆိုရင္ ပါတီဝင္စာရင္းနဲ႔ ပါတီေငြစာရင္းကို အခ်ိန္မေရြးဝင္ၿပီး စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ ေပးထားရတဲ့အေျခအေနေအာက္မွာ ေပၚေပါက္လာရတာပါ။
– ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းေပၚလာတဲ့ ပါတီေတြမွာ ဒီလိုအေျခအေန၊ အခ်က္အလက္မ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။
– ပုိၿပီး တိတိက်က်ေျပာရရင္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲမွာ ေပၚလာတဲ့ပါတီေတြဟာ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈတြင္ တပ္မေတာ္က အစဥ္တစုိက္ ပါဝင္ေရး” ဆုိတဲ့ အၾကပ္ကုိင္မႈကို (အားမတန္လို႔ မာန္ေလွ်ာ႔တယ္ပဲဆုိဆုိ/ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ခါ နမ္းရပါတယ္လို႔ေျပာေျပာ) ခံၾကရၿပီး မွတ္ပံုတင္ၾကရတာပါ။ (တခ်ိဳ႕ေတာ့ ရသမွ် “စေပ့”(space)ကို ခ်ဲ႕ယူမယ္ ဆုိတဲ့ တြက္ကိန္းနဲ႔ဝင္တာပါ။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အေျခခံဥပေဒ မရွိတာထက္စာရင္ ရွိတာက ေကာင္းတယ္၊ “ခြက္တစ္ဝက္ႀကီးမ်ား ေတာင္” ဆိုတဲ့ ေလာ့ဂ်စ္ကို က်ယ္က်ယ္ဟစ္ၿပီး ဒုိင္ပင္ ထုိးခ်သြားၾကတာပါ)
– ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းေပၚလာတဲ့ ပါတီေတြအနက္ အမ်ားစုဟာ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တက္ႂကြေနတဲ့ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ပါတီေတြက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။
– (တစည)တျဖစ္လည္း (မဆလ)ပါတီကို ေျမာင္းထဲပို႔ပစ္မယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္အညြန္႔တလူလူနဲ႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါ တီေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝေလေလပါတီေတြ မရွိဘူးလားဆုိေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရအတြက္နည္းပါတယ္။

– “၂၀၀၈ အေျခခံဥေဒေဘာင္”ထဲမွာလို ေခါင္ကို အႏွိမ္ခံရ၊ အညြန္႔ခ်ိဳး၊ အခ်ိဳင္ခံရၿပီးမွ မွတ္ပံုတင္ရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတာ့ မရွိခဲ့ပါ။
ဒီအခ်က္ေတြဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ေဘာင္ထဲမွာ ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ “၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း” ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအၾကား အရင္းခံျခားနားမႈေတြလို႔ မွတ္ယူပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲမွာ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၉၄)ပါတီရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တုိင္းရင္း သား(အမည္နဲ႔)ပါတီေပါင္း (၅၀) ရွိပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲမွာတင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂ပါတီကေန ၄ပါတီ (သုိ႔မ ဟုတ္) ၅ပါတီအထိ ဖြဲ႔စည္းမွတ္ပံုတင္ထားတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ (ကရင္ ၅ပါတီ၊ ခ်င္း ၄ပါတီ၊ ရခုိင္ ၄ပါတီ)

ဒါဟာ ဥပေဒပမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့၊ (NCA)လက္မွတ္ထုိးတဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြ မပါေသးပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားပါ တီေတြ ပုိမိုမ်ားျပားလာတဲ့အခ်က္ဟာ “၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းကာလမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ပါတီေတြ”နဲ႔ မတူတဲ့ ပထမအခ်က္ တစ္ခုပါပဲ။

ဒါ့အျပင္ ဒုတိယတစ္ခ်က္က ဒီကေန႔ေပၚလာတဲ့ ပါတီေတြထဲမွာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီမ်ားက ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ စပြန္ဆာေပးထားတဲ့ “စပြန္ ဆာပါတီ”ေတြ၊ “စပြန္ဆာလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ” ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

ဒီလုိပါတီကို ဘယ္လိုခြဲျခားမလဲ။
ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ေတာ္ပါ (၁၂)ပါတီကုိေတာ့ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ စာရင္းျပဳစုၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးၿပီမို႔ အဆုိပါ (၁၃) ပါတီစာရင္းကို အလြယ္တကူသိႏုိင္၊ ျမင္ႏုိင္ေနၾကပါၿပီ။ က်န္တဲ့ပါတီီေတြကုိ ဘယ္လိုစည္းျခားၾကမလဲ။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

– စစ္တပ္ကိုခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေရးမွာ ခ်ယ္လွယ္ေနတဲ့ အခ်က္အေပၚ ထုိပါတီက ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ။

– ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (ဝါ) အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲေရးကို တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ရပ္တည္ ကုိင္စြဲထားသလား။ အဆုိပါ ပါတီရဲ႕ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း၊ ပါတီဦးေဆာင္သူေတြရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္း။
– ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို တည္တည္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ တစ္သမတ္တည္း ရပ္တည္ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ေနသ လား။
– လတ္တေလာေပၚေပါက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း/လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ ျပည္သူလူထု လက္ငင္းႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ကိစၥေတြမွာ ဘယ္လုိတာဝန္ယူမႈရွိရွိနဲ႔ ရပ္ခံေျပာဆိုသလဲ၊ ဘယ္လိုအေရးဆို တုိက္ပြဲဝင္ေနသလဲ။
ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြကို ၾကည့္ၿပီးလည္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီေနရာမွာ အထူးသတိျပဳသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ အပါ အဝင္) အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္/ေလးစားလုိက္နာပါမယ္”လို႔ ဝန္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကရ တဲ့ ဘဝတူေတြအခ်င္းခ်င္း၊ အရင္းခံက်တဲ့ ဥပေဒတြင္းလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (ဝါ) အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲေရး”ကို ဦးမတည္ႏုိင္ဘဲ၊ တစ္ပါတီနဲ႔တစ္ပါတီ၊ ပါတီတစ္ခုထဲအတြင္းမွာ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲအတြင္းမွာ အခ်င္းအခ်င္း အျပန္အလွန္ထိုးႏွက္ေနၾကမယ္၊ ကေလာ္ထုတ္ေနၾကမယ္၊ တစ္စင္ေထာင္ ခြဲထြက္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စစ္ အုပ္စုအတြက္သာ မုခ်အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုတေလာ သတင္းေတြထဲမွာ ပါတီခြဲေထာင္တာ၊ အခ်င္းခ်င္းထုတ္ပယ္ပစ္တာ၊ ပါတီဝင္အျဖစ္က ရပ္စဲပစ္တာ၊ ႏႈတ္ထြက္တာ စတဲ့၊ စတဲ့သတင္းေတြ ၾကားလာေနရပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက စည္းဝုိင္း ဝိုင္းေပးထားတဲ့ ေဘာင္ကေလးထဲမွာ အခ်င္းခ်င္း ေခါင္း ခ်င္းေခြ႕ေနၾကတာဟာျဖင့္ အေျမာ္အျမင္မဲ့ရာေရာက္ၿပီး အက်ိဳးမဲ့မႈ၊ မိုက္မဲမႈမွန္းသိလ်က္နဲ႔ ဇြတ္တိုးျပဳလုပ္ေနၾကတာမ်ဳိးသာ ျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္။