လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေဒၚစု ကေနဒါခရီးစဥ္တြင္ စစ္ေရးပဋိပကၡႏွင့္ဒုကၡသည္အေရးကိစၥမ်ား ေျပာဆိုမႈမရွိသည့္အေပၚ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔ ေဝဖန္

ဇြန္ ၁၆ ရက္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ။ ေကအုိင္စီ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဇြန္လ ပထမအပတ္က သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကေနဒါခရီးစဥ္တြင္ နုိင္ငံတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၊ ဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္တပ္ထုိး စစ္ဆင္မႈမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမရွိသည့္အေပၚ ကေနဒါႏုိင္ငံေရာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆုိ လုိက္သည္။

ေတာ္ရန္တို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံ ျမန္မာဖဲြ႔အစည္းမ်ား တရားဝင္ေတြ႔ဆုံပဲြ အခမ္းအနားတြင္ အျငင္းပြားစရာအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္မွ ဖယ္ရွားထားၿပီး တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းခံထားရသည္ဟု ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာျပည္မွ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထုိခရီးစဥ္အေပၚ ကေနဒါ ႏုိင္ငံ ကရင္လူမႈအဖဲြ႔အစည္း -KCC၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ၊ အခမ္းအနားသည္ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း တင္းၾကပ္စြာခံထားရၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ေမးလုိေသာေမးခြန္း မ်ားကို အခမ္းအနားမတုိင္ခင္ ႏွစ္ပတ္ အလိုကတည္းက ႀကိဳတင္ တင္ျပထားရသလုိ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းဝင္္ မ်ား၏ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို စိစစ္ပယ္ဖ်က္ထားသည့္အတြက္ သံသယဝင္မိသည္ဟု ဆုိ သည္။
ေတာ္ရန္တိုရွိ ကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာ္ရွီးလာထူးက “ေမးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေမးခြန္းေတြက ဒီကေန႔ ျမန္မာနုိင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လက္ရွိ စစ္ပြဲေတြ၊ ေနရပ္ရင္းစြန္႔ခြာထြက္ေျပးရမႈေတြ၊ ဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးသတ္ျဖတ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို မေဆြးေႏြးနုိင္ခဲ့ပါဘူး”ဟု ေျပာဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ကေနဒါနုိင္ငံရွိ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း၏ ပထမဆံုး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားမွေဖၚျပေရးသားထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလကၡဏာ ပုံေဖာ္ေသာ ခရီးစဥ္အား ဆန္႕က်င္သည့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ အလြန္မွပင္ ကသိကေအာင့္ျဖစ္ရသည္ဟု ေနာ္ရွီးလာ ထူးက ေျပာခဲ့သည္။

“ေျပာခ်င္တာက ဒီနုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံုေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို ဆန္႔က်င္ဖို႕ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ တံုးမွရမယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႕လို႔ က်မတုိ႔က ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆန္႕က်င္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး ဆို တာကို ထင္ရွားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတုိ႔ သူမကို ပိုၿပီးလုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္။ သူမက စစ္တပ္ကုိ ဆန္႕က်င္ၿပီးေတာ့ နုိင္ငံရဲ႕ ျပႆနာရဲ႕ အဓိက ရင္းျမစ္ကို ရွာၿပီး ဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဘက္က ရပ္တည္ေပး ေစခ်င္တယ္။ ၿခံဳေျပာရရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုဖ်က္ဆီးေနတဲ့ စစ္တပ္ကုိ ဆန္႕က်င္တာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကေနဒါ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေဝဖန္ထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူ႔ အခြင့္အ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ပံုသြင္းျခင္းမ်ား သက္သာေလ်ာ့က်ရန္ ဘာမွမလုပ္ရေသးဟု ဆိုခဲ့သည္။ ကေနဒါ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း KCC သည္ ကေနဒါတြင္ လက္ရွိေနထုိင္ေနၾကေသာ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံရွိ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေနာ္ရွီးလာထူးနွင့္ အန္ဒရူးေပါလ္က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ နိုင္ငံတကာ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ ကရင္လူမ်ိဳးတိုး၏ ေဒသတြင္း စစ္တပ္ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ျခင္းတုိ႔ၾကားက ႀကီးမားေသာ ဝိေရာဓိကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။
ကရင္ကဲ့သို႔ တုိင္းရင္းသားရြာသားမ်ား၏ ဘဝအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အသံမ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံေျပာင္းလဲျခင္းကို ေအာင္ပြဲခံျခင္းၾကားတြင္ လ်စ္လွ်ဴရႈျခင္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေနာ္ရွီးလာထူးႏွင့္ မစၥတာ ေပါလ္တို႕မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည္ဆိုသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ပံုရိပ္သည္ ရြာမ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ စစ္တပ္၏ တပ္ဆုတ္ခြာျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္သို႔ ဖိအားေပး ျပန္ပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေစေသာ အေျခအေနသုိ႔ ပုုိ၍ တြန္းပုိ႔ရာေရာက္ေစသည္ဟု ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွလည္း ေထာက္ျပေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အမွန္တကယ္ပင္ ႀကိဳးစားေနပါသလားဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ေပးအပ္ေနေသာ နုိင္ငံမ်ားကို ကေနဒါအေျခစိုက္ ကရင္အမ်ဳိးသား လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ေနာ္ဆာမူးက သတိေပးခဲ့သည္။
“က်မတုိ႔ ကေနဒါအစိုးရ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့ဖို႔အားေပးလုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးေနမႈ အေပၚမွာလည္း ကေနဒါရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ နွင့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ရဲ့ခံယူခ်က္ ျမန္မာနုိင္ငံအစိုးရေၾကာင့္ ပ်က္စီးရာမေရာက္ေအာင္လည္း ေသခ်ာ စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။” ဟု ေနာ္ဆာမူးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာနုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ စၿပီး ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္အင္အားမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အေသးစိတ္ကိန္းဂ ဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္(မူေၾတာ္)ခ႐ိုင္ တစ္ခုတြင္ပင္လွ်င္ စစ္တပ္ အေျခခ် စခန္းမ်ား ၆၅ ခုမွ ၈၁ ခုအထိ တိုးျမႇင့္လာသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ သိရသည္။