Home သတင္း ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဆိုင္ရာကိစၥ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ တင္ျပ

ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဆိုင္ရာကိစၥ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ တင္ျပ

1191

ဇြန္ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ၿငိမ္ေဖာင္ေဒးရွင္း အဖြဲ႔မွ ႀကီးၾကပ္၍ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဖားအံ၊ လိႈင္းဘြဲ၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရာဘ (ေခၚ)စိတ္ႂကြေဆးျပား သံုးစြဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို သံုးလၾကာ ကြင္းဆင္းေမးျမန္းကာ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားထံ တင္ျပထားသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုအတြင္းရွိ နယ္ခံမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအျပင္ အုပ္စုဖြဲ႔ကိုပါ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး စုစုေပါင္း ၂၀၀ ဦးအား လူခ်င္းေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ဖားအံၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းအဖြဲ႔၏ ညိႇႏိႈင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ေစာထက္ေဝယံေက်ာ္က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ရရွိလာတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိး ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြရယ္၊ အႀကံျပဳခ်က္ ေတြရယ္၊ ဒါေတြကို ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ျပန္လည္တင္ျပတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္ႏိုင္မလား၊ ၿပီးေတာ့ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္မွာေကာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေစာထက္ေဝထံေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

ထိုသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအျပင္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စသည္တို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဒသႏွင့္ ေဝးေသာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ရွိခဲ့သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ကြင္းဆင္း၍ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရပိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူုထုမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စသည္တို႔သည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ဝယ္မႈႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈတြင္ တကၠသိုလ္အျပင္ အထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပါ သံုးစြဲမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈစာ၏ အႀကံျပဳခ်က္၌ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ပူးေပါင္းမႈသည္ အလြန္အေရးပါေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒကို မူးယစ္ေဆးဝါး ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥေပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ တင္လာမႈအေပၚ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္မ်ဳိးဦးက “ေအာက္ေျခမွာ သူတို႔ ကြင္းဆင္းၿပီး ေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ အရာေတြကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတဲ့ သေဘာပါပဲ။ သူတို႔ တင္ျပမႈအေပၚ က်ေနာ္တို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ဘယ္လိုကု စားႏိုင္မယ့္ အတိုင္းအတာေတြ အကုန္ပါပါတယ္။ ဒါေတြက တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမွာ အဓိက က်တာေပါ့။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု အပါအဝင္ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအျပင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အမ်ားလည္း ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား အပါအဝင္ လူထုပညာေရး၊ တိုင္းရင္းဘာသာစကားႏွင့္ ဖိုရမ္ စသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ကာ ယခုလို မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ တင္ျပသည္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္တြင္ ထားရွိကာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ သွ်မ္း(ရွမ္း)ႏွင့္ ရခိုင္ စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ႐ံုးခြဲမ်ား ထားရွိလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။