လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

၂၁ပင္လံုတြင္ NCA မထိုးေသးသည့္ အဖဲြ႔မ်ားကို တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးရန္ CSO မ်ားေျပာဆို

ေမ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးမူကို အေလးထားသည့္အေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ရာစုပင္လံု) အခမ္းအနားသို႔ NCA မထုိးေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးရန္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က တုိက္တြန္းေျပာဆိုလုိက္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၇၈ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တသီးပုဂၢလမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၇၅ဦး တက္ေရာက္ကာ ေမ လ ၁၅ရက္မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Excel Treaure ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးဆိုတင္ျပခ်က္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တုိက္တြန္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖိုရမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဖိုရမ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက “က်ေနာ္တုိ႔ ဖိုရမ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကို ျပန္အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး အခုလို ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ အေရးဆိုတင္ျပခ်က္တစ္ေစာင္ကို ျပဳစုတယ္။ ဒီတင္ျပခ်က္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူ ေတြထံကို ေပးပို႔သြားမယ္”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဖိုရမ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးကို အေလးထားသည့္အေနျဖင့္ NCA မထုိးေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္အဖဲြ႔မ်ားကို ၂၁ပင္လံုသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳရန္၊ ၂၁ပင္လံုညီလာခံအၿပီးတြင္ ေဒသႏွင့္ လူမ်ိဳးအ လုိက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ က်င္းပရန္၊ ညီလာခံသို႔တင္သြင္းသည့္ မူဝါဒအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္း ခ်က္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း ဖိုရမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္တဦးျဖစ္သူ မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔မွ မိကြန္ခ်မ္းႏြန္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အစုိးရမွ တာဝန္ခံၿပီး ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၫႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္း မုိင္းရွင္းလင္းေရးႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္း၊ တစ္ ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရး ပူတြဲေၾကျငာခ်က္ကို အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ JMC အဆင့္တုိင္းတြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားေရြးခ်ယ္ အဆိုတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ စသည့္ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ဖိိုရမ္၏တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန၊ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ Pace Process Working Team အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းႏွင့္ (DPN) အဖြဲ႔ေခါင္း ေဆာင္ ခူဦးရယ္တုိ႔ထံ ေပးပို႔သြားမည္ဟု ဖိုရမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ေျပာသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ သံုးလတစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သလုိ ေျခာက္ လတႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖိုရမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။