လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

၀င္းေရာ္ေဒသအတြက္ ပထမဦးဆုံးႀကိမ္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အျမင္ဖြင့္သင္တန္း KAC ျပဳလုပ္

ေမလ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းေရာ္ေဒသ ခလယ္ရြာ၊ ရာျပည့္ဓမၼဗိမၼာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ကရင္ေရးရာေကာ္မတီ (Karen Affairs Committee) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ပထမဦးဆုံးႀကိမ္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းတစ္ခုကုိ ေမလ ၁၅ရက္မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဖက္ဒရယ္က်င့္စဥ္၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေျခခံ အဂၤါရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အသိပညာေပးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကရင္ေရးရာ ေကာ္မတီမွ သင္တန္းတာ၀န္ခံ နန္းေစအြာက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕က်င့္စဥ္၊ အခြင့္အေရး၊ အဓိပၸာယ္မသိတာေတြ ရွိတယ္။ ဖက္ဒရယ္အေရး ေတာင္းဆိုခြင့္ ရတာကို လူထုသိရွိႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဖက္ဒရယ္တစ္ခုတည္ ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အ ေရးေတြ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ အေျခခံအဂၤါရပ္ေတြကို သိရွိေအာင္ေပါ့။ လူထုေတြအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ အသိပညာေပးရျခင္းျဖစ္တယ္”ဟု သူမက ေမလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေျပာ သည္။

၎သင္တန္းသုံးရက္တာတြင္ ဖက္ဒရယ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ျပည္သူတို႔ ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အာဏာ ၃ရပ္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အဓိက သင္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

ေတာင္ဒီးေက်းရြာသား ေစာျမတ္သူက “ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္ေစခ်င္လို႔ လာတက္ တာပါ။ ဒီမိုကေရစီရရင္ ဖက္ဒရယ္ရၿပီးလို႔ နားလည္ထားတယ္။ ဒီသင္တန္းကေန ဖက္ဒရယ္ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီေရာ၊ သူ႔ရဲ႕အေျခခံ သေဘာတရားေတြ ရွင္းျပေပးေတာ့ အဓိပၸါယ္ပိုၿပီး သိလာရတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ခြဲေ၀မႈတုိ႔၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ၊ ျပည္သူေတြမွာ ရွိရမဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြ အမ်ားႀကီး သိလာတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ခလယ္-တံခြန္တိုင္၊ ပူးလိန္၊ ေတာင္ဒီး၊ က်ဳံခ၀န္ အပါအ၀င္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ေက်ာ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ ၅၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေမလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္လည္း ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကုကၠိဳေက်းရြာတြင္ အလားတူ သင္ တန္းကို ပို႔ခ်သြားမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူထံမွ သိရသည္။