Home သတင္း ေဒသတြင္း စခန္းလာခ်ေနသည့္ တပ္စခန္းမ်ား ျပန္ရုပ္သိမ္းရန္ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ေဒသတြင္း စခန္းလာခ်ေနသည့္ တပ္စခန္းမ်ား ျပန္ရုပ္သိမ္းရန္ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

1164

ေမ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အႀကိမ္အစည္း အေဝး က်င္းပေနသည့္ တၿပိဳင္နက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပုိင္းရွိ သံလြင္ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္တည္ရွိသည့္ အီးတူထ ျပည္တြင္းပုန္းေရွာင္ေနထုိင္သူ ဒုကၡသည္ ၂၅၀၀ေက်ာ္သည္ ၎ေဒသအတြင္း စခန္းလာခ်ေနသည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားအားလုံး ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြအစီအစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေကအဲန္ယူ နယ္ေျမအတြင္း ယခင္ကထက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တိုးျမႇင့္လာမႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ သို႔မဟုတ္ IDP မ်ားသည္ မိမိေနရပ္ဌာေနသို႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳစြာရပ္တည္ေနထုိင္ေရးအတြက္ အဟန္႔ အတားတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ား စုုေပါင္းၿပီး ယခုလုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆုိေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆႏၵျပပဲြတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးသည့္ အီးတူထ ျပည္တြင္းပုန္းေရွာင္စခန္းမွ ေနာ္သဲေနက ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က“ က်မတုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆုိသလဲဆုိေတာ့ အခုက က်မတုိ႔ ျပန္ဖုိ႔ ဖိအားေပးခံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတုိ႔ ျပန္လုိ႔မရဲဘူး။ က်မတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ ဘဝလုံၿခံမႈ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်မတုိ႔ ေနတဲ့ေနရာ၊ လုပ္ ကုိင္စားေသာက္တဲ့ ေနရာေတြအားလုံးမွာ စစ္စခန္းေတြရွိတယ္။ အဲလုိပဲ ေျမျမဳပ္မုိင္းေတြလည္းရွိတယ္။ အသက္လုံၿခံမႈမရွိတာေၾကာင့္ ျပန္လုိ႔ မရဲေသးတဲ့အေပၚမွာ က်မတုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္း ဆုိရတာျဖစ္ပါတယ္။ ”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယေန႔ အီးတူထ IDPsမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြတြင္ ၎တုိ႔၏ ေတာင္ယာ၊ လယ္ေျမ ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္ အိမ္ျပန္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာစစ္စခန္း ၁၇ ခုကုိ ႐ုပ္သိမ္းဖယ္ရွားေပးရန္၊ ၎နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေစာ္ကားခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ၊ အတင္းအဓမၼ ပစၥည္း ေတာင္းယူမႈ ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမဖ်က္ဆီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းယူမႈကဲ့သုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရပ္တန္႔ေပးရန္အပါအဝင္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၆ခ်က္ ပါဝင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ကာလတြင္ ခုိင္လုံေသာ ရလဒ္ အ ေနျဖင့္ အစုိးရ မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း (INGOs)မ်ားသည္ မိမိေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး အျခားေဒသသုိ႔ ထြက္ ေျပး ခုိလႈံေနရသည့္ IDP ႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္အတူ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေနအိမ္အဆာက္အဦးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုုိ ျဖတ္ေတာက္ လာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ယခင္ ေနရပ္ဌာေနသုိ႔ ျပန္လည္ ေနထုိင္ရန္ ဖိအားေပးမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ လာသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အီးတူထ IDP တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာရယ္ကယ္ကလည္း “က်ေနာ္တုိ႔ နယ္ေျမမွာျမဳပ္ထားတဲ့ ေျမျမဳွပ္ မိုင္းအားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးေစလိုတယ္.။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူလူထုေတြေနထိုင္ ေနတဲ့ေနရာေဒသကေန ျမန္မာစစ္စခန္းေတြကို ဖယ္ရွားေပးေစလိုပါတယ္။ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သူ႔အ စိုးရက ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းေပးတာကို က်ေနာ္ျမင္ရဖို႔ အရမ္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာဆုိထားသည္။

ေကအဲန္ယူ -ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဖာပြန္ခရိုင္/တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမတစ္ခုတည္းအတြင္း၌ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရး ထုိးသည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္စခန္းမ်ား ၆၅ မွ ၈၁ ေနရာအထိ တိုးျမႇင့္လာခဲ့သည့္အေပၚ အီးတူထ ျပည္တြင္း ပုန္းေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဒုကၡသည္ (သုိ႔မဟုတ္) IDP ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာသည္ မိမိေနရာဌာေနသုိ႔ ျပန္ရန္ ေၾကာက္ရြ႔ံလ်က္ရွိသည္ဟုု ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေနရာ ဖာပြန္ခ႐ုိင္တြင္ တည္ရွိသည့္ အီးတူထ IDP ဒုကၡသည္စခန္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာစစ္အစုိးရ စစ္တပ္ႏွင့္ ေကအဲန္ယူတပ္မဟာ ၂ တုိ႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ယာယီခုိလႈံရန္အတြက္ ထုိႏွစ္တြင္ပင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ လူဦးေရ ၂၉ဝ၉ ဦးခုိလႈံလ်က္ရွိသည္။

၎ဒုကၡသည္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ အေထာက္အပ့ံအားလုံးကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕မွာ ၎တုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ နည္းလမ္းရွာႀကံၿပီး ေနရပ္ ရင္းသုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔ ၏ ေနရပ္ေဒသတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားက ေနရာယူ တပ္စဲြ ထားေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေနထုိင္ရန္ ေနရာမရွိေတာ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾက သည္။

အလားတူ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ ဖလာခုိ႔ ေဒသရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ပုန္းေရွာင္ေနရသည့္ ျပည္တြင္း ပုန္း ေရွာင္ဒုကၡသည္ တစ္ေထာင္နီးပါးသည္ ၎တု႕ိ၏ မူလေက်းရြာမ်ားဆီသို႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ် စြာျပန္သြားၿပီး ဘဝ တ ဖန္ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္ဟုဆုိကာ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ အတြင္း စခန္းခ်ေနထိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ကလည္း ေတာင္းဆုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။