Home သတင္း KNU ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အခုိင္အမာ ရပ္တည္မည္ဟု KNLA ႏွင့္ KNDO သေဘာထားထုတ္ျပန္

KNU ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အခုိင္အမာ ရပ္တည္မည္ဟု KNLA ႏွင့္ KNDO သေဘာထားထုတ္ျပန္

2470
ဧၿပီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ -KNLA ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ -KNDO တို႔အေနျဖင့္ KNU – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးတာ၀န္မ်ားကို အခိုင္အမာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မတ္လ ၁၄ရက္မွ ဧၿပီလ ၉ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္အၿပီး ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ KNLA စစ္ ဌာနခ်ဳပ္၌ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ KNLA ႏွင့္ KNDO တပ္မႉးႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ KNU လက္ေအာက္ရွိ တပ္ ဖက္ဆိုင္ရာမွ ယခုလိုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNLA ၏ ပထမတန္း စစ္ဦးစီးမႉး G1 ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာတာမလာေသာက “က်ေနာ္ တို႔အေနနဲ႔က KNU ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တေသြမတိမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရမယ့္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအ တြက္ KNU ခ်မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတိုင္း ရပ္တည္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးသြားမယ္ဆိုတာ ကို သေဘာထားထုတ္ေဖာ္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူမ်ားအတိုင္း အခိုင္အမာ ရပ္တည္ၿပီး ညီညြတ္စြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA အပိုဒ္ ၂၅ (က)အရ စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႔အတိုင္းအတာအရ တာ၀န္ယူေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အပစ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ၎နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းၿပီး ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရႊက္သြားရန္သေဘာတူသည္ဟုပါရွိသည္။

စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စိးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဒဘာသာစကား၊စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရး၊ေဒသဆိုင္ရာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥ၊မူယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာဖြဲ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလႉရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူညီရယူျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားစသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

“ဒါေတြက NCA ထဲမွာ ပါၿပီးသားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းမွာ အားနည္းေနတာေတြ ရွိတာေပါ့။ ၾကားကာလမွာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ space မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ေအာက္ေျခမွာ ျပႆနာေလးေတြ အနည္းအက်ဥ္းရွိခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင္အဲဒါ ေတြကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ space တစ္ခုရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။အဲဒါမွပဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္”ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာတာမလာေသာက ဆက္ေျပာသည္။

အလားတူ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္တြင္ KNLA အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အ ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေတြ႔ႀကံဳရသည့္အေျခအေနမ်ား အပါအ၀င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ ႏိုင္သည္အထိ အခ်က္ ၂၂ခ်က္ ပါ၀င္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီက “အခု ေတြ႔ဆံုမႈက ကြန္ဂရက္အၿပီး ေတြ႔ဆံုတဲ့သေဘာပါ။ လာမဲ့ ဗဟိုအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီရဲ႕ အစည္းအေ၀းၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တပ္အစည္းအေ၀းကို ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္သြားမွာလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါ တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာဆိုသည္။

KNU အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပုိင္း စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ႏွစ္ဖက္မွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ သည့္အတြက္ လာမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ KNU ခ႐ိုင္ တပ္မဟာအခ်ိဳ႕ မွ စစ္ဖက္၊ အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လိုလားေနၾကသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ -KNLA ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္-KNDO တို႔သည္ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုေလ့မရွိသည့္အတြက္ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ထူးျခားမႈမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ KNLA ႏွင့္ KNDO သည္ ေကအဲန္ယူ၏ ဌာနေပါင္း ၁၄ခုအနက္ ကာကြယ္ေရး ဌာနေအာက္တြင္ တည္ရွိသည့္ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။