လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေစာထြန္းဝင္းမင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ (ကရင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူငယ္မူဝါဒ ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ၁၄ ခုမွ မူၾကမ္းေရး ဆြဲေရးေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟို ေကာ္မတီ ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းထားသည

ထိုသို႔ လူငယ္ေပၚလစီ ေရးဆြဲသြားရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္သြားရန္ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ (Consultant Team) ထားရွိထားသလို အစိုးရဘက္မွ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဓိက ပါဝင္ၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၂၉-၃၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔၏ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ကရင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ မူၾကမ္းေရး ဆြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေစာထြန္းဝင္းမင္းကို ေကအိုင္စီက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ကိစၥ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖအားသစ္ေလာင္းျခင္း၊ က်န္မာေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူငယ္ႏွင့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ စာေပ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ား၊ လူမ်ဳိးစု တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး၊ အထူးဂ႐ုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ လူငယ္မ်ား၊ က်ားမေရးရာ (ဂ်ဲန္ဒါ – Gender)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ အခန္း (၁၇)ခန္းကို ေပၚလစီေရးဆြဲေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ (Consultant Team)သို႔ တင္သြင္းထားသည္။

ေမး-လူငယ္မူဝါဒ ဆြဲဖို႔ စတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးပါလား။
ေျဖ- တစ္ႏိုင္ငံလုံး လူငယ္မူဝါဒ ေပၚလစီ စတင္လာဖို႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တုန္းကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ဖိုရမ္ကေန စတင္လာတာေပါ့။ တစ္တိုင္း၊ တစ္ျပည္နယ္ကို ၁၂ ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ေပါ့။ ဖိုရမ္မွာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကတယ္။ အဲဒီမွာ က်င္းပေရးအဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ လူငယ္မူဝါဒ ထြက္ေပၚလာေရးဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ထားတာ ရွိတယ္။ အရင္အစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ အခု အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္တစ္ရာ စီမံကိန္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးလာတဲ့အတြက္ လူငယ္ေပၚလစီကို လုပ္ေဆာင္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ အတြင္း မံုရြာမွာ လုပ္တဲ့ လူငယ္ဖိုရမ္မွာ ပညာရွင္တို႔က ေပၚလစီထြက္ေပၚလာဖို႔ ေဆြးေႏြးၿပီး လူေရြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးလို႔ လူငယ္ေတြ အခ်ိန္သံုးလ ေတာင္းဆိုတယ္။ အဲေနာက္မွာ ကိုယ့္တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ စစ္တမ္းေကာက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္။ လုပ္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္လည္း ေရွ႕ဆံုးကေန လုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တယ္။

ေမး-လူငယ္မူဝါဒ ဘာေၾကာင့္ ေရးဆြဲဖို႔ လိုအပ္လဲ။
ေျဖ- လူငယ္မူဝါဒ ဘာေၾကာင့္လုပ္ရလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လူငယ္မူဝါဒက မရွိေသးဘူး။ တျခား ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက လူငယ္မူဝါဒေတြ ရွိေနၾကတယ္။ အဲဒီ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း အမ်ားႀကီးထဲမွာမွ ႏိုင္ငံေပါင္း ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္မွာ လူငယ္မူဝါဒ မရွိဘူး။ အဲဒီထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ပါတယ္။ အဲလို ျဖစ္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ လူငယ္မူဝါဒက ရွိသင့္တာေပါ့တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲဖို႔ ကူညီေပးတဲ့ (Consultant Team)က သံုးသပ္ၾကတယ္။ အဲဒါ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ
လူငယ္ေတြကို တစ္ခုခု ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္။ အဲလို လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ မူေဘာင္က်က်ျဖစ္ေအာင္ ဒီလို လုပ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြကို အေျခခံၿပီး လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး-ကရင္ျပည္နယ္အေနနဲ႔ မူဝါဒမူၾကမ္းအတြက္ ဘာေတြ တင္ျပထားလဲ။
ေျဖ- အခု ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္တဲ့ တတိယအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္အေနနဲ႔ အေျခခံထြက္ရွိလာတဲ့ အခ်က္ (၁၇)ခ်က္ရယ္၊ ေနာက္ခံ ေက်ာ႐ိုး (၈)ခ်က္ရယ္ တင္ျပခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပတဲ့အထဲမွာ အျခားတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္တို႔နဲ႔ တူညီတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက လူငယ္နဲ႔ ပညာေရး၊ လူငယ္နဲ႔ က်န္းမာေရး၊ လူငယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတို႔ေပါ့့။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာကေတာ့ လူငယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို လူငယ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ သံုးတယ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး စတာေတြ ပါပါတယ္။

အခုလို မူဝါဒအၾကမ္း ေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ား မၿပီးဘူး။ သူတို႔ေတြက စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ သီးျခားမခြဲထားဘူး။ Consultant Team ကေန ထုတ္ထားတဲ့ စစ္တမ္း(ဆာဗင္း)ေဖာင္ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေဖာင္ကေန သူတို႔ အေျခခံလိုက္တယ္။ အဲဒီေဖာင္ကေန သူတို႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကို ေမးတယ္။ ၿပီးရင္ လိုအပ္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ အခ်က္အလက္ေတြကို အဲဒီ ေမးခြန္းေတြမွာ ထပ္ေပါင္းတယ္။ မလိုအပ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ျဖဳတ္တယ္။ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို Consultant Team ကို ပို႔တယ္။ အဲဒီကေနၿပီး ျပန္ခြဲျခားစိပ္ျဖာသံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္ကို ျပန္္ထုတ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က်ေတာ့ သီးသန္႔ထုတ္ထားတာ အခ်က္အလက္ေတြကို Consultant Team ကို ပို႔တယ္။ ကြာဟခ်က္က အဲလို ရွိတယ္။

အဲဒီမွာ ခ်င္းလူငယ္က်ေတာ့ သူတို႔က သူရဲ႕ ခ်င္းျပည္နယ္ လူငယ္ဖိုရမ္ၿပီးမွသာ ဒီအေၾကာင္းအရင္းေတြကို တင္သြင္းခ်င္တယ္။ အခ်ိန္က စကားေျပာတယ္။ ေငြေၾကးစကားေျပာတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အခ်ိန္ေပးထား တယ္၊ ျပန္လုပ္ေပမယ့္ မၿပီးဘူး။ ကယားျပည္နယ္ဆိုရင္ ပထမတစ္ေခါက္ ေတြ႔ဆံုရာမွာ လူမပါဘူး။ လူမပါဝင္ ႏိုင္ရျခင္းက သူတို႔ မႀကိဳက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာရွိတယ္။ ဗဟိုမွာ ဘာေၾကာင့္ အစိုးရ မ်ားေနရတဲ့ အရာေတြ၊ အဲဒါကို ေလွ်ာ့ေပးဖို႔၊ လူငယ္ပဲ မ်ားရမယ္။ အဲလို သူ႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီခ်ိန္မွာ လူငယ္ေတြ စုၿပီးေတာ့ ကယားျပည္နယ္ မပါလာႏိုင္ဘူး။ အဲဒီမွာ လူငယ္ထြက္ရွိလာေရးနဲ႔ မူဝါဒထြက္ရွိလာေရး ဆိုၿပီးေတာ့ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပညာေရးဦးစီးဌာနကေန ဦးစီးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ လူကေတာ့ သံုးေယာက္ ထြက္လာပါတယ္။ မူကေတာ့ ပါလာဖို႔ နည္းတယ္လို႔ သံုးသပ္မိတယ္။

ေမး-လက္ရွိ အေျခအေနက လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အထိ ေရာက္ေနၿပီလဲ။
ေျဖ-က်ေနာ္တို႔ ဆြဲထားတဲ့ အခ်ိန္ဇယားအရ လူငယ္မူဝါဒက က်ေနာ္တို႔ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုျခင္းနဲ႔ မူဝါဒ ထြက္ရွိေရးအထိ ေရာက္ေနၿပီ။ ဒီ ေတြ႔ဆံုမႈေတြ အေရွ႕မွာ ေတြ႔ဆံုတာ ရွိေသးတယ္။ ဒါက ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာေတြ၊ ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ဇယားေပၚေပါက္ေရးေတြ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ မူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ သံုးႀကိမ္ရွိၿပီ။ ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ အခ်က္ေတြက က်န္ေနတာလည္း ရွိတာေပါ့။

အခု ေဆြးေႏြးမႈ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္မွာ (မူၾကမ္း) အဆံုးသတ္တယ္။ အခ်ိန္ဇယားအရ ဒီအႀကိမ္ၿပီးရင္ မူဝါဒ အၾကမ္းထြက္ရေတာ့မယ္။ တကယ္လည္း အၾကမ္းထြက္သြားၿပီ။ ဧၿပီလမွာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို တင္ေတာ့မယ္။ တင္တဲ့အခါက်ရင္ လုပ္ငန္းျပန္လည္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီမူဝါဒကို အေျခခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ဧၿပီလမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ၿပီးသြားလိမ့္မယ္။ ေမလမွာက်ရင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ မူၾကမ္းေကာ္မတီတို႔ ေပါင္းၿပီး ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္။ ျဖဳတ္တဲ့ အခ်က္ေတြ၊ က်န္ခဲ့ရမယ့္အပိုင္းေတြ ရွိမယ္။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရလဲ စတာေတြကေတာ့ ေကာ္မတီ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းၿပီး ရွင္းလင္းေရးလုပ္ရမွာပဲ။ ေဆြးေႏြးလို႔ ထြက္ရွိလာတဲ့ မူၾကမ္းေတြကို ဗဟိုတင္မယ္။ ဇြန္လမွာ လုပ္ငန္း၊ မူၾကမ္း၊ ဗဟို ေကာ္မတီသံုးရပ္ ေပါင္းၿပီး ျပန္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီးရင္ ျပန္လည္ခ်ျပေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိတယ္။ ၿပီးရင္ ဗဟုိကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ေတာ့မယ္။ အခ်ိန္ဇယားအရဆိုရင္ ၾသဂုတ္လ အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး-မူဝါဒ ေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာ ဘာစိန္ေခၚမႈေတြ ရွိလဲ။
ေျဖ- စိန္ေခၚမႈကေတာ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေပါ့။ စကားဝိုင္းတစ္ဝိုင္း ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ပံ့ပိုးကူညီသူ လုိအပ္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္က ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္လား။ အစိုးရဆို သူ႔ဟာသူ၊ က်န္းမာေရးဆို က်န္းမာေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဆို လူမႈဝန္ထမ္း သူ႔ဟာသူ ထိုင္ၾကမယ္။ ထိုင္ၿပီးရင္ ေဆြးေႏြးမယ္။ ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံေဆြးေႏြးလဲဆိုေတာ့ (ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးရာ ေရးဆြဲေရး အက်ဳိးေဆာင္ National Consultant) ေဒါက္တာ ေနဝင္း ျပဳစုထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေပၚမွာ ကဲ.. ဒါေတြ ဒီလို ရွိတယ္။ ဖတ္တယ္၊ ကဲ.. ဘယ္လိုျမင္လဲ ေမးတယ္။ ဘာထပ္ထည့္ခ်င္လဲ။ စကားလံုး ဘယ္လိုျပင္မလဲ။ လက္ရွိ အေျခအေနက အဲလို ေဆြးေႏြးေနတယ္။ က်ေနာ္ျဖစ္ေစခ်င္တာက ေရးထားတဲ့ မူဝါဒတစ္ေၾကာင္းကို က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ရွင္းျပ။ (ေဒါက္တာေနဝင္း)သူက ဒါ သားတို႔ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ဟာကို ဆရာက အဓိပၸါယ္ တေသြမတိမ္းျဖစ္ေအာင္ စကားလံုး စီလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲတဲ့။ ဒါသားတို႔ တင္သြင္းတဲ့ အခ်က္ပါပဲတဲ့။

အဲဒီလိုျဖစ္ေတာ့ ဒါေတြ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ျပန္ဖတ္ရေတာ့မယ္။ ကိုယ္ဘယ္လို နားလည္လဲေပါ့။ က်ေနာ္တို႔လည္း ဝိုင္းဖတ္ၾကတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ဒီလို ျပင္လိုက္ရင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္၊ ၿခံဳငံုမိတယ္။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုလိုက္ရင္ ပိုျပည့္စံုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကိုေရာ ျပင္ဆင္တာေတြပဲ ျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္ျဖစ္ခ်င္တာက အား လံုး ပါဝင္ေရး။ အခုက အေျပာၿမိဳင္တဲ့သူ၊ အေျပာမ်ားတဲ့ သူက စားပဲ ျဖစ္သြားတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္က မေျပာႏိုင္တာက မ်ားသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလို ေျပာလိုက္ရင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကခြဲျခားဆက္ဆံသလား။ တခ်ဳိ႕ လာၾကတဲ့အထဲမွာ ကိုယ့္ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ မူဝါဒထဲမွာ ပါဝင္ေရး လာေျပာေနၾက တဲ့သူေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး သိေအာင္ အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ ဒီမူဝါဒထဲမွာ အေရးလာဆိုတဲ့ ပံုစံပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္ရဲ႕ အျမင္ေတြက က်န္ခဲ့တာ မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာထဲမွာ မပါဘူးလားဆိုေတာ့ ပါတယ္။ မူဝါဒကို ေဆြးေႏြးတ့ဲအခါက်ေတာ့ ေဆြးေႏြးခြင့္က အဲေလာက္ မပါခဲ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ စကားေျပာ သန္တဲ့သူက ရွိေနတယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ေဆြးေႏြးမႈပံုစံကို ပညာရွင္တစ္ေယာက္ ငွားၿပီးေတာ့ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု က်ေနာ္က ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

ေမး-ေပၚလာစီထြက္ရွိလာဖို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ေနလဲ။
ေျဖ-က်ေနာ္တို႔က ဒီမူဝါဒထြက္ရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာေပါ့။ မူဝါဒကို အေျခခံၿပီးေတာ့ အစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုတြန္းအားေပးမလဲ။ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရမယ့္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ေတြကို ဒီမူဝါဒကိုင္ၿပီး စကားေျပာဆိုလို႔ ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ထပ္စဥ္းစားတာက လႊတ္ ေတာ္ကို ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒထြက္ရွိလာမယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ ေျပာတာက လႊတ္ေတာ္ကို မျဖတ္ေတာ့ဘူး။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိထားတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာရွိထားတဲ့ လူငယ္ေတြကို လုပ္ေပးရမယ့္ မူဝါဒေတြ၊ ဥပေဒေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီ မူဝါဒကို အဲဒီထဲကို ေပါင္းမယ္။ ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို ထပ္ျဖတ္မယ္။ လက္ရွိ ရွိထားတဲ့ ဥပေဒကို သူက အရင္ဆံုး သြားခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္မယ္။ အကယ္၍ ဥပေဒအသစ္ ထပ္ထုတ္ဖို႔ လိုတယ္။ နည္းဥပေဒအသစ္ ထပ္ထုတ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ထပ္ျဖတ္မယ္ေပါ့။

ေမး-ဒီေပၚလစီ ေရးဆြဲမႈအေပၚ ဘာေတြ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္လဲ။
ေျဖ-အခု ေဆြးေႏြးခ်က္က အတည္ေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူး။ ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္လား၊ ငါးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္လား၊ ေျခာက္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္လား။ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခြင့္ ရွိတာေပါ့။ မူဝါဒက အရွင္ပဲေလ။ အဲဒီလို အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးကေနၿပီးေတာ့မွ သူ႔တိုင္း၊ သူ႔ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ လူငယ္မူဝါဒကို ထြက္ရွိေအာင္ လုပ္ထားဖို႔ ပိုၿပီးက်စ္လစ္ေအာင္၊ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ပိုၿပီးျဖစ္လာေအာင္ေပါ့။

အခုက ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ေရးဆြဲေနရတာ ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အကယ္၍ ကိုယ့္တိုင္း၊ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ မူဝါဒ ထြက္ရွိထားမယ္ဆိုရင္ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ပိုအဆင္ေျပမယ္။ ဒီမူဝါဒေတြ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးေတြ ေျပာဆိုခ်က္အရေတာ့ ျပည္နယ္မူဝါဒ ထြက္ရွိဖို႔ မရွိဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မူဝါဒထြက္ရွိေရးပဲ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံုးကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ အေျခခံမူဝါဒက ခိုင္မာေစခ်င္တယ္။ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ပိုျဖစ္တာေပါ့။ အဲလို အႀကံျပဳခ်င္တယ္။

တခ်ဳိ႕အဆင္မေျပေသးတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကို နားလည္ပါတယ္။ လူငယ္မူဝါဒ ရွိဖို႔ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြလည္း ရွိေကာင္း ရွိမွာပဲ။ ဒါကေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမူဝါဒတစ္ခု ထြက္ေပၚလာဖို႔ အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတာ့ ရွိရမယ္။ ေနာက္မွာ လူငယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းတရားမွ မခိုင္လုံဘူးဆိုရင္ ဒီမူဝါဒကလည္း ခိုင္လံုစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ေနာက္ မူဝါဒမရွိရင္ေတာင္မွ အနည္းဆံုး အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေလးေတာ့ ရွိသင့္တယ္။