လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ကရင္အဖဲြ႔အစည္း သေဘာထားထုတ္ျပန္

ဧၿပီလ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္အေပၚ အာရွ-ပစိဖိတ္၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကား စသည့္ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖြဲ႔အစည္း-IKO က အခ်က္ ၇ခ်က္ပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ဧၿပီလ ၁၇ရက္(ယမန္ေန႔)က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆုိပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္အၿပီး ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားမွာ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အမ်ားသေဘာဆႏၵႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္မိေသာေၾကာင့္ ယခုလုိ ထုတ္ျပန္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း IKO ၏ ေျပာခြင့္ရသူ မန္းေအာ္လန္းဒုိက ေကအုိင္စီသုိ႔ ယေန႔ ေျပာဆုိသည္။

၎က “ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးစိုးရိမ္ပါတယ္။ ေကအဲန္ယူရဲ႕အင္အားက ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အားေပး ေထာက္ခံမႈ လုိအပ္တယ္။ အခုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ ညီလာခံက ၾကည့္ရတာ တစ္ဖက္သတ္ႀကီးျဖစ္တယ္။ ေက အဲန္ယူက လူအုပ္စုတစ္စုရဲ႕အပုိင္တစ္ခု မဟုတ္ဘူး။ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ပုိင္တယ္။״ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိအသစ္တက္လာသည့္ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ အသက္ေပးခဲ့သည့္ အာဇာနည္မ်ားကုိ သစၥာရွိသည့္အေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္တြဲညီညြတ္ၾကရန္လည္း တုိက္တြန္း လုိသည္ဟု မန္းေအာ္လန္းဒုိက ဆက္ေျပာသည္။

မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၉ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ေကအဲန္ယူ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ငါးဦး(ႀကီးငါးႀကီး)အျဖစ္ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး၊ ဒုဥကၠဌ ပဒုိ ေစာကြယ္ထူးဝင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာတာဒိုမႉး၊ တဲြဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး(၁) ပဒုိေစာဆဲပြယ္ (ခ) ေစာစတိဗ္ႏွင့္ တဲြဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး(၂) ပဒုိေစာလွထြန္းတို႔ကို လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္(CEC) ၆ဦးကုိလည္း ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၀င္ ၅၅ဦးအထဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ကြန္ဂရက္၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကရင္မ်ားႏွင့္ ဘဝတူတုိင္းရင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္လာျခင္းမရွိဘဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၾကသူမ်ားသာ တင္ ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္မွာ မဲအႏုိင္ရအုပ္စုမွ ေကအဲန္ယူ၏ ယခင္ သက္တမ္း ၄ႏွစ္ကာလအတြင္း ရရွိထားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ ခြင့္မ်ားကုိ အသုံးခ်ကာ ၎တုိ႔စိတ္တုိင္းက် ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း IKO ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၎အျပင္ IKO ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ဗမာ့(ျမန္မာ့)တပ္မေတာ္ဘက္ တိမ္းညြတ္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႀကဳိးဆြဲရာလုိက္ပါ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖင့္သာ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္ေန၍ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးႏွင့္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး အနာဂတ္အတြက္ မ်ားစြာ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း၊ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး၏ အဆုံးစြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပထားသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖားအံၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီ-KAC အတြင္းေရးမႉး ေစာေက်ာ္စြာက “သူတုိ႔ (IKO)အေနနဲ႔က ကရင္အမ်ဳိးသားအတြက္ အရမ္းကုိပဲ စုိးရိမ္ပူပန္တာ မ်ားလြန္းၿပီးေတာ့မွ သူတုိ႔ခံစားခ်က္နဲ႔ တင္ျပတာမ်ဳိးလုိ႔ ျမင္မိတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ကရင္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚမႈမွာ လူႏွစ္စုခြဲျမင္လုိ႔ ရတယ္။ တစ္စုကေတာ့ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး လုိလားေတာင့္တတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပန္းတုိင္မေရာက္မွာကုိ အရမ္းစုိးရိမ္တဲ့အုပ္စုနဲ႔ က်န္တစ္ဖြဲ႔က အဲ့လုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကရင္တစ္မ်ဳိး သားလုံးရဲ႕ပန္းတုိင္ကုိမျမင္ဘဲနဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားထုရဲ႕ သိပ္မေဝးေသာအနာဂတ္ကုိပဲ လွမ္းျမင္လုိက္တာမ်ဳိး ျမင္ရတာေပါ့။״ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ မၾကာေသးခင္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ IKO အဖဲြ႔၏ ကိုယ္စားအေနျဖင့္ ေလ့လာသူ ၈ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ေကအဲန္ယူအဖဲြ႔၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ၎တို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးေၾကာင္း ကြန္ဂရက္တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

IKO-ႏုိင္ငံတကာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည့္ သေဘာ ထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။