Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

892

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား လိုခ်င္သည္

ယခုႏွစ္ဦးပိုင္း လတ္တေလာကာလတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လူေျပာသူေျပာ အမ်ားဆံုးကိစၥမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ား လိုခ်င္သည္ဟူေသာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းက ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လတြင္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္က်င္းပကာ ေနာက္ေလးႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္မည့္အေပၚ စိတ္ဝင္တစား ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သလို ထိုကြန္ဂရက္မွ ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ လုိက္ၿပီးျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကို လိုခ်င္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူ ေခါင္းေဆာင္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေအာင္ပြဲရရွိႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ထား၍ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဟူသည္ အခြင့္ထူးခံ မဟုတ္။ မိမိအဖြဲ႔အ စည္း၊ ျပည္သူ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံၿပီး ရဲစြမ္းသတၱိ ျပည့္စံုစြာ၊ ဥာဏ္ပညာ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိစြာ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ေအာင္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။

အထူးသျဖင့္ မိမိေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းကို အထူးသတိထားသင့္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္စဥ္ ကာလ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မၾကည့္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့ျခင္းျဖင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ လက္မခံႏိုင္မႈ၊ ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ မုန္းတီးမႈ သာ ရရွိခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္ကိုေတြ႔ႏုိင္သလို ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝသျဖင့္ သူတစ္ပါး ႀကိဳးဆြဲရာလိုက္ရၿပီး ထီးနန္းစြန္႔ သမိုင္းမလွသည့္ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာကိုကိုင္လႈပ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္ကို သမိုင္းတြင္ ေတြ႔ရ မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ေပၚေပါက္လာရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ မိုဟာမက္ဂ်င္းနား၊ သာမန္ ကၽြန္း ႏုိင္ငံေလးကို ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူ စင္ကာပူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလီကြမ္းယု စသျဖင့္ နယ္ပယ္စံုတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

အလားတူ ကရင့္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ ေစာဘဦးႀကီးကဲ့သို႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အနစ္နာခံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရး စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ျပန္ လည္ထူေထာင္လမ္းစဥ္ခ်ေပးခဲ့သူ ဥကၠဌႀကီး မန္းဘဇံကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ဘူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရး ခရီး လမ္းခုလတ္မွပင္ ေက်ာခိုင္းသြားၿပီး သမုိင္းမလွခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ၁၉၆၀ေက်ာ္ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အလားအလာ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအရ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကံ ၾကမၼာ ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ အစျပဳႏုိင္သည့္ လမ္းစမ်ားရွိလာသလို ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ႏုိးၾကားမႈ တဖန္ ထြက္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို အဖက္ဖက္မွ သံုးသပ္ကာ အမ်ိဳးသားစုစည္းညီညြတ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္အေရးအတြက္ အင္အားစုအသီးသီးႏွင့္ ညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ကာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ ကြန္ဂရက္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္သည့္ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ တာဝန္ခံ ဥာဏ္ပညာျပည့္ဝမႈ စသည့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္မွ ေရြးေကာက္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ မွ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းကာ ပန္းတုိင္သို႔ ဦးေဆာင္တက္လွမ္း သြားရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။