လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ကြန္ရက္ သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြး

မတ္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး

ကရင္ျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္ လူမႈအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္-KSCN ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအ ေဝးကို မတ္လ ၁၆ရက္ေန႔က ဖားအံၿမိဳ႕ ၊ ရတနာဒီပရပ္ကြက္ ပအိုဝ္းဓမၼာ႐ုံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သတင္းဂ်ာနယ္မီဒီယာက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ KSCN ကြန္ရက္ အဖြဲ႔ဝင္ ၄၀ ေက်ာ္မွ အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄နာရီခဲြအထိ စုေပါင္းေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု အဆိုပါကြန္ရက္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဆရာေစာေဇာ္လင္းက ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က “KSCN အေနနဲ႔ ျပည္နယ္တြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ျဖန္႔ေဝဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ က႑ တစ္ခုအေနနဲ႔ မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးတာပါ။ ထုတ္ေဝဖို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔က သီးသန္႔အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ထပ္လုပ္ရ အုံးမွာပါ။ ၿပီးမွ အစီအစဥ္တက် ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈေတြနဲ႔အတူ က႑အလိုက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးလာၿပီး က်ေနာ္တို႔ကြန္ ရက္အဖြဲ႔ေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိုမိုအားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးၾကတာပါ”ဟုေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၁ပင္လုံညီလာခံ အတြက္ ကရင္ ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖိုရမ္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ေဒသတြင္း ကြန္ရက္အဖြဲ႔မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ၊ KSCN ၏ လုပ္ငန္း စဥ္ဆိုင္ရာမ်ားအား ေပါင္းစပ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ယင္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု တက္ေရာက္လာသည့္ ကြန္ရက္အဖဲြ႔၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ KSCN ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ မန္းစိုးသီဟက “အခုေဆြးေႏြးေတာ့လည္း အားလုံးက စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ အဓိက ေတာ့ ေဒသခံလူထုကို အက်ိဳးျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မွ်ေဝႏိုင္ဖို႔ အဓိကေပါ့။ က႑အလိုက္ကေတာ့ အစုံ ပါေစခ်င္ တယ္။ ေဒသတြင္း ေနထိုင္တဲ့လူမ်ိဳးအလိုက္ ဘာသာစကားနဲ႔ ထုတ္ေဝတာ ဟစ္တိုင္က႑ အယ္ဒီတာထံေပးစာ ဒါေတြ ပါေစခ်င္တယ္။ ဒါမွ ေဒသခံေတြရဲ႕ ခံစားေတြ႔ႀကံဳေနရတာေတြ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ သိရွိေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ”ဟု ေျပာဆိုသည္။

အလားတူ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုလအတြင္း ရက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ဟုလည္း KSCN ဦးေဆာင္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ KSCN ကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးေနာက္ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၇ၿမိဳ႕နယ္မွ နာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာေျမအေရး၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ပရဟိတအဖဲြ႔မ်ား အပါအ၀င္ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔ စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။