လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္ ကရင္ပါတီေမွ်ာ္လင့္

မတ္ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း

လက္ရွိ က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ကြန္ဂရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္မည္ဟု ကရင္ႏိုင္ငံ ေရးပါတီ ႏွစ္ပါတီက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

အဆိုပါ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္ပါတီတို႔မွာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ PSDP ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ-KNP တို႔ျဖစ္ၿပီး ေကအဲန္ယူ ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလာ္ခီးလာတြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ KNU ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလို ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ မန္းေက်ာ္ၿငိမ္းက “KNU ေခါင္းေဆာင္အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲလို႔ ယူဆတယ္။ ဒီကြန္ဂရက္မွာ တက္လာမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီ မိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အဆင္ ေျပေျပ ဆက္ဆံႏိုင္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္။” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အလားတူ ယင္းကြန္ဂရက္၌ တက္လာမည့္ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တူညီမွ တူညီမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကအဲန္ယူ၏ မူ၀ါဒ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရပ္တည္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေစာၾကည္လင္းက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါ လမ္းေၾကာင္းေတြက အရင္လို တူခ်င္မွတူမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ေတြကေတာ့ အတူတူပဲ။ ဒီတစ္ခါ တင္လာမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အရည္အခ်င္းရွိၿပီး အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အၿမဲ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြ၊ ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ဆက္လုပ္လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ယံုၾကည္တယ္” ဟုေျပာ သည္။

၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္ကုိ ဗဟို၊ တပ္မဟာ ၊ ခ႐ိုင္ ၇ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္လာၾကၿပီး ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ကြန္ဂရက္သို႔ တင္ျပေသာ ေလးႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲမႈ အေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ ေလးႏွစ္အတြင္း ဌာန ၁၄ ခု၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်ား၊ ခ႐ို္င္အလိုက္ လူထုအေျခအေန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေန၊ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ျခင္းအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ဦးေဆာင္သြားမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ၏ ကြန္ဂရက္ကုိ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။