လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ဖက္ဒရယ္မရေသးခင္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းထားရန္ ေတာင္းဆို

မတ္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္မွႈမရေသးသမွ် ကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသားေဒသ ပဋိပကၡဇုန္အတြင္း တည္ ေဆာက္မည့္ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းဆိုင္ရာကြန္ရက္ (BRN)၊ သံ လြင္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႔ (BEWG) တို႔မွ မတ္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေၾက ျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားမွ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိေသးသည့္ ကာလတြင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ တကာ လွႈပ္ရွားမွႈေန႔တြင္ ယခုလို ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အ လုပ္အဖြဲ႔မွ စိုင္းေခးဆိုင္က ေျပာသည္။

၎က“ ျပန္ၾကည့္ရင္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္မဲ့ေနရာအားလံုးမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတယ္။ စီမံကိန္း အားလံုုးကို EIA ၊ SIA လုပ္ၿပီးတာေတြရွိတယ္။ ဥပမာ အထက္ေပါင္းေလာင္းဆို ၿပီးသြားၿပီး။ ထိခိုက္နစ္နာ သူ ေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္။ အဲဒီေလ်ာ္ေၾကးေတြက ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို စီမံ ကိန္းေနရာမွာ ပဋိပကၡျဖစ္လာလို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာရတဲ့ ေဒသခံေတြရွိေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမၿပီးေသးခင္ ဖက္ဒရယ္မရတဲ့ ကာလပတ္လံုးရပ္ထားဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတာ ျဖစ္တယ္” ဟု စိုင္းေခး ဆိုင္က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ေရကာတာဆန္႔က်င္ သူ မ်ားစုစည္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဋိပကၡဇုန္အတြင္း ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္းတြင္ လူထုုႏွစ္ရာေက်ာ္ပါဝင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္လည္း ဆန္႔က်င္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ရက္တာဝန္ခံ မိအားခ်ိဳင္းက “ေရကာတာဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ဖို႔ မီးရွိန္ျမင့္ တင္ေပးသလို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမွႈမ်ားနဲ႔ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီး ဆံုးရွံႈးေစပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာ့စြမ္းအင္ မာစတာအစီအစဥ္တြင္ ေရကာတာေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ထိ တည္ေဆာက္သြားရန္ ခ်မွတ္ထားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃,၀၀၀ မီကာဝပ္မွ ၄၆,၀၀၀ မီကာဝပ္အထိ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၄ ပံု ၃ ပံုကို အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားကို သံလြင္ျမစ္၊ ဧရာဝတီျမစ္၊ ျမစ္ဆံု၊ ေရႊလီျမစ္ႏွင့္ နမၼတူျမစ္ေပၚတို႔ တြင္ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေနၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ ဧရိယာအတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္မွႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္က ေျပာဆိုသည္။