လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေရာ္ဘာလုပ္ငန္း ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ လယ္/ဆည္ ၀န္ႀကီးေျပာ

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး

ကရင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရာ္ဘာစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေရာ္ဘာ က႑ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္း ဥပေဒ တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေစာျမင့္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ သီရိ ဖားအံဟို တယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ေရာ္ဘာက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေရာ္ဘာ လုပ္ငန္း ဥပေဒ ၾကမ္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားတြင္၀န္ႀကီးက ယခုလို ထည့္သြင္းေျပာ ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က “က်ေနာ္တို႔က ေဒသတြင္းကေန ကုန္ၾကမ္းေရာင္းတဲ့အဆင့္မွာပဲ က်န္ေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသနဲ႔ကိုက္ ညီၿပီး ထြက္ႏႈန္းေကာင္းတဲ့မ်ဳိးသစ္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တာ၊ သုေတသနလုပ္တာ စည္းကမ္း တက် စံခ်ိန္စံညႊန္းထားၿပီး ေရာင္းခ်တာ၊ တင္ပို႔တာေတြ စနစ္တက် ျဖစ္လာဖို႔ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရွိသင့္လာပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပညာရွင္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေရာ္ဘာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ခုေရးဆြဲကာ ယင္း မူၾကမ္းကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး နည္းဥပေဒ မ်ားဆက္လက္ေရးဆြဲကာ ေရာ္ဘာက႑ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ရး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးက ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုသည္။

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) စက္မႈသီးႏွံ ပညာေပးေရးဌာန၊ ေရာ္ဘာက႑ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၊ Care Myanmar ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္မႈ ပညာရွင္ အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသတြင္း ေရာ္ဘာစိုက္ၿခံရွင္မ်ား၊ ေရာ္ဘာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ေရာ္ဘာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ခန္း ၁၀ ခန္း၊ အေျခခံအခ်က္ ၄၀ တို႔ျဖင့္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားၿပီး အဆုိပါ
ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဒသတြင္း ေရာ္ဘာစိုက္ေတာင္သူမ်ား၊ ၿခံရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေရာင္းဝယ္တင္ပို႔ ထုတ္လုပ္ သူမ်ားမွ စုေပါင္းေဆြးေႏြး ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲမည့္ အစီအစဥ္အား ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းမ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဌာနမ်ားမွ လိုက္လံ ေရးဆြဲျပဳစုေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနပြဲစီစဥ္ က်င္းပသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ဖားအံၿမိဳ႕ မက်ည္းကၽြန္း ေက်းရြာေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးသူ ကိုသန္႔ဇင္က“ ဒီလို ပြဲေတြလုပ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းပါ တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အဓိက အခက္အခဲက ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္တာ ေနာက္ေရာ္ဘာၿခံလုပ္သား ရွားပါးတာ၊ လုပ္အားခ ေကာင္းေကာင္းေပးေခၚတာေတာင္ လုပ္မယ့္ လုပ္သားမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွာ ေရာ္ဘာေစးကို စံခ်ိန္တိုင္းၿပီး အရည္ဝယ္တဲ့ ေစ်းကြက္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာေစခ်င္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ေရာ္ဘာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းနည္းစနစ္ စသည္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အဝယ္ဒိုင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေအာက္ေျခေက်းရြာေတြအထိ ေရာ္ဘာစိုက္သူမ်ားထံ လိုက္လံပညာေပး ပံ့ပိုးေပးရန္ အ ျပင္ ေရာ္ဘာ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အစိုးရပိုင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္းႏွင့္ ေရာ္ဘာ စိုက္ေတာင္သူမ်ားပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ ၎က တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၊ ေရာ္ဘာ စိုက္ဧက (၂၆၈,၂၇၄) ဧက ရွိရာတြင္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေရာ္ဘာစိုက္ ဧက ၁ ဧကလွ်င္ (၇၃၂.၅) ေပါင္ ခန္႔ထြက္ရွိၿပီး ယခု ျပည္နယ္အတြင္းေရာ္ဘာ တစ္ေပါင္လွ်င္ အရည္အေသြးအလိုက္ က်ပ္တစ္ေထာင္မွ တစ္ေထာင့္ငါးရာအၾကားရရွိကာ အဓိက တ႐ုတ္နိုင္ငံအဝယ္ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။