လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ဦးကိုနီ၏ ေသြးနဲ႔အသက္က ေပးခဲ့ေသာ အေတြး နဲ႔ အျမင္

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ရက္)

“ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္”လို႔ အာေဘာင္အာရင္းသန္ သန္နဲ႔ ေျပာဆုိေနၾကခ်ိန္မွာ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ သတ္ျဖတ္လုပ္ႀကံျခင္း ခံလုိက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ရက္သတၱပတ္ ၂ပတ္နီးပါး ရွိလာ ေတာ့မယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရဘက္က “သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” နဲ႔ “ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” ထုတ္ျပန္ထားတာကလြဲၿပီး ေရေရရာရာ ဘာမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံု ပလံုစီ ထေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပလံုစီထေနတဲ့ ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံုရဲ႕ ေနာက္မွာ လက္သည္တရားခံအစစ္ေပၚ မွာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့ သံသယကလည္း ခုိင္မာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ ဖဝါးေျခထပ္ ကပ္ပါလာေနပါတယ္။

ဦးကိုနီကို သတ္ျဖတ္တာဟာ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္တာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္အေပၚ ဘယ္သူ႔မွ အျငင္းမ ပြားၾကပါဘူး။ “ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ ဒီအခ်က္အေပၚ အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူၾက တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ “ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္လဲ/ တရားခံအစစ္ဘယ္သူလဲ” ဆိုတဲ့အခ်က္မွာေတာ့ သူတမ်ိဳး ငါတဖံုနဲ႔ ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံု ေပးေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ထင္ေၾကးမ်ိဳးစံုထဲမွာ အျဖစ္မွန္နဲ႔နီးစပ္တဲ့ ထင္ေၾကးေတြပါသလို၊ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ထင္ေၾကးေတြ၊ လမ္း လႊဲတဲ့၊ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးတဲ့၊ တမင္ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ႀကံ၊ လီဆယ္၊ ဖန္တီးထားတဲ့ ဗရုတ္သုကၡ ထင္ေၾကးေတြလည္း အံုလိုက္ က်င္းလိုက္ ပါရွိေနပါတယ္။

ဦးကိုနီဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္မွာ ဒီခ်ဳပ္ပါ တီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပါတီဝင္အမွတ္က (၁၂/၄/၀၀၅၈၁) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မူဆလင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ျပင္ ဆင္လို႔ မရႏုိင္၊ အေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲၿပီး အစားထုိးရမယ္ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆကို ခုိင္ခိုင္မာမာ စြဲကုိင္ထား သူလည္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သူ႔ေဟာေျပာခ်က္ေတြကေနတဆင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို အခုလိုေဖာ္ျပေနတာဟာ ဦးကိုနီကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို သိရွိႏိုင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္သတ္သလဲ/ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ႀကံသလဲဆုိတာကို ပထမသိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ “တရားခံအစစ္ဘယ္သူလဲ” ဆုိတာ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ မခက္ေတာ့ပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ အနီးကပ္လုပ္ႀကံသူ (ဝါ) ေသနတ္သမား (ၾကည္လင္း)နဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ (ေအာင္ဝင္းေဇာ္)တို႔ကို လက္ရဖမ္းဆီးမိ ထားၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါလား။

အနီးကပ္လုပ္ႀကံသူ (ဝါ) ေသနတ္သမားနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္သူကို လက္ရဖမ္းမိထားၿပီဆုိေတာ့ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္ အဓိက အပုိင္းက သူတုိ႔ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူ/ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း/ဘယ္အုပ္စုက ႀကိဳးကုိင္ညြန္ၾကားခုိင္းေစသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုးက တိတိက်က် သိရွိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ ခ်က္အေပၚကေန စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘယ္သူေတြလက္ခ်က္ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ မွန္းဆခ်က္က လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ကိုယ္စီ ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရက ထုတ္ျပန္လာမယ့္အခ်က္နဲ႔ ျပည္သူေတြကုိယ္စီကုိယ္စီက တြက္ခ်က္မွန္းဆထားတဲ့ အခ်က္ ဘယ္ေလာက္ တူညီသလဲ/ မတူညီသလဲဆုိတာ သိခ်င္တာပါ။ တုိက္ၾကည့္ခ်င္ၾကတာပါ။

အဲဒီမွန္းဆခ်က္ေတြထဲက ပထမဆံုးအခ်က္က “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကို လံုးဝ အထိပါးမခံလိုသူေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဆုိတဲ့အ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က “ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေနသူေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဆိုတ့ဲအခ်က္ ျဖစ္တယ္။ တတိယအခ်က္က “အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကို မနာလိုမ႐ႈစိမ့္သူေတြ၊ မလိုမုန္းထားသူေတြ၊ အညွိဳးအာဃာတႀကီးမား ျပင္းထန္သူေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြက ဘယ္ကိုညြန္ျပေနသလဲဆုိေတာ့ “အမ်ိဳးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖာက္”/ “အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာ” စတဲ့၊ စတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေတြေထာင္ၿပီး အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဗန္းျပၿပီး ထႂကြေသာင္းက်န္းေနတဲ့အုပ္စုေတြကို “မေျပး ေသာ္လည္း ကန္ရာရွိ” ဆုိတဲ့စကားလို အခိုင္အမာ ညြန္ျပေနပါတယ္။

ဒီလိုဆုိရင္ တရားခံအစစ္ဟာ ဒီအေကာင္ပါပဲလုိ႔ ဂုတ္ဆြဲၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္မွာလား။ ဒီလိုေဖာ္ထုတ္ျပသ ႏုိင္ဖို႔ မလြယ္ကူဘူး၊ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

အခ်က္ ၄ခ်က္ကို မူတည္ၿပီး ေျပာရတာပါ။
ပထမအခ်က္က ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရ ကုိင္စြဲထားတဲ့ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသေဘာထားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္က “လက္တုိ အ႐ုိးမ်က္” ဆုိတဲ့စကားလို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအဖို႔ လည္ေခ်ာင္းထဲမွာ မ်က္ေနတဲ့ အ႐ိုးကို ႏိႈက္ေကာ္ ထုတ္ယူဖို႔ လက္တံ အင္မတန္မွ တိုလြန္းပါတယ္။ အဲဒီလုိလက္တံယႏၱရားေတြ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရထက္ထဲမွာ မရွိပါဘူး။ ကုိင္မ ထားႏုိင္ပါဘူး။

တတိယအခ်က္က ဒီလိုအမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရအဖို႔ အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္တယ္။ ဘာသာရပ္အသစ္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီဘာသာရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ လက္ယဥ္ေနသူေတြဟာ “တပ္ နဲ႔ ရဲ” ပဲ ရွိတယ္။ (စရဖ)တို႔၊ (ထလရ)တုိ႔၊ (SB)တုိ႔၊ (CID)တို႔ရဲ႕ အလုပ္ေတြျဖစ္တယ္။ “တပ္နဲ႔ ရဲ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ေနၾကတယ္”လို႔ ေျပာေနတယ္ မဟုတ္ပါလား။ “ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ျပည္ထဲေရး” ဆုိတာ အစကတည္းက တစ္ေသြးထဲ တစ္သားထဲပါ။ တမိန္႔ထဲေအာက္မွာ လႈပ္ရွားေနၾကသူေတြပါ။

စတုတၱအခ်က္က ဒီလိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေတြရဲ႕ လက္သည္တရားခံအစစ္ကို ဘယ္တုန္းက ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တာ ရွိခဲ့ဖူးလုိ႔လဲ ဆုိတဲ့ အနီးအေဝး သမုိင္းအခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔သင္ခန္းစာေတြအရ ေျပာတာပါ။

တျခားေဝးေဝးမေျပာနဲ႔ (နဝတ- နအဖ) စစ္ေကာင္စီမွာ အတြင္းေရးမွဴး ၂ လုပ္သြားခဲ့တဲ့။ ဗိုလ္တင္ဦးနဲ႔ သူ႔သမီးႀကီး ခ်ိဳလဲ့ဦး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈေတြကို ဘယ္မွာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့လို႔လဲ။ ဒါသူတုိ႔ထိပ္ပုိင္းအေကာင္ႀကီးေတြ အတြင္းစည္းထဲမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ ပါ။

“ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ”ကိုေရာ တရားခံအစစ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သလား။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ကမာရြတ္ စိမ္းလဲ့ကန္သာ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၅ေလာင္းၿပိဳင္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္၊ မဂၤလာဒံု၊ ပတၱျမားၿမိဳ႕သစ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၄ေလာင္းၿပိဳင္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ ဘာလမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ (M150) ပုလင္းေပါက္ကြဲမႈေတြ။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာမွာျဖစ္ခဲ့ စမ္းေခ်ာင္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာ ဓားျပ တုိက္မႈ စတဲ့ ရာဇဝတ္မႈလုိ ႏႈတ္ပိတ္တဲ့ အမႈအခင္းေတြေတာင္ မေဖာ္ႏုိင္တာ၊ မေပၚႏုိင္တာ၊ ဦးကိုနီလို ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ေရခံေျမခံရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားခံအစစ္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဆုိတာ သိထား တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ တိက်ခိုင္လံုေနပါေစ။ ဒီအေကာင္ပဲလုိ႔ ဂုတ္ဆြဲၿပီးေဖာ္ထုတ္ျပသဖို႔ဆုိတာ တကယ္ တမ္းက်ေတာ့ မလြယ္ကူႏုိင္ပါဘူး။

ပံုပမာ ခုိင္းႏိႈင္းရရင္ သူႀကီးက သတ္မွန္း/ သူႀကီးက သတ္ခိုင္းလို႔သတ္တယ္ဆုိတာ တရြာလံုးသိေပမယ့္ ဘယ္ရြာသားကမွ သူႀကီးသတ္ပါတယ္/ သူႀကီးကသတ္ခိုင္းပါတယ္လုိ႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ဝံ့မွာလဲ။ သူႀကီးမွန္းသိေပမယ့္ သူႀကီးနဲ႔ သူႀကီး အသုိင္းအဝုိင္းကို ဘယ္ရြာသားက လက္ညႇိဳးထိုးဝ့ံမွာလဲ။

“စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ” ဆုိတာ သူႀကီးက တရြာလံုးကို လြတ္လပ္စြာ မီးတင္ရိႈ႕ခြင့္ရွိၿပီး ရြာသူရြာသားေတြကေတာ့ ေဆးလိပ္မီးေတာင္ တုိ႔ခြင့္မရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “လက္သည္တရားခံအစစ္” ဘယ္သူလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ နဲ႔ အမွန္တရားဟာ ျပည္သူေတြအၾကား တီးတိုးျပန္႔ႏွံ႔ေနမွာ၊ ေျပာဆုိေနၾကမွာေတာ့ သိပ္ကို ေသခ်ာပါတယ္။ “အမွန္တရား” ဆုိ တာ ျပည္သူေတြအၾကားမွာပဲ ရွိတာေလ။ “မုသား” ဆုိတာ အုပ္စုိးသူေတြရဲ႕အ႐ိုးမရွိတဲ့ လွ်ာဖ်ားေပၚမွာ။

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈဆုိတာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကလည္း ႀကံဳခဲ့ရၿပီ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လုပ္ႀကံခံရမႈ – နယ္ခ်ဲ႕သ မား လက္ခ်က္မွန္း သိၾကတယ္) လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ (ဖဆပလ) အစိုးရရဲ႕ “ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ” စနစ္ေအာက္မွာ လည္း မင္းလွေလးေလာင္းၿပိဳင္၊ ငါန္းဇြန္လူသတ္မႈ၊ ပအိုဝ္းအမတ္ဦးေအာင္သာသတ္မႈ၊ ၿမိတ္မပုိ စတဲ့ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ပံုစံမ်ဳိးစံု နဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ (မဆလ)ေခတ္၊ (နဝတ-နအဖ) ေခတ္မွာလည္းႀကံဳခ့ဲၾကရဖူးၿပီ။ “ေျပာင္းလဲေန ၿပီ” ေျပာဆိုေနတဲ့ၾက “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္”၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး ဂါထာရြတ္သလို ရြတ္ေနၾကတဲ့ေခတ္မွာ လည္း လက္ေတြ႔ ႀကံဳေနၾကရၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ “စစ္မွန္တဲ့လံုၿခံဳရာ”၊ “စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ” ဆိုတာဟာ အသက္ဇီဝ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ ေျပာ တာပဲျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ အသက္ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနတဲ့ လက္ေတြ႔ဘဝထဲမွာ စစ္မွန္တဲ့လံုၿခံဳမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈက ကမၻာ့ ဘယ္ေနရာမွာမ်ား ရွိေနပါသလဲ။

သာမန္လူေတြဟာ အတိဒုကၡနဲ႔ ႀကံဳရတာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုခုကို ရင္ဆုိင္ရတာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိယံုၾကည္ရာ အား ကိုးရာ အရွင္သခင္၊ ေခါင္းေဆာင္၊ ဆရာသမားရဲ႕ ေႏြးေထြးၾကင္နာတဲ့ ေဖးမကူညီမႈကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ပါတယ္။ ေတာင္းခံတတ္ ပါတယ္။ ရယူလိုတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္းဆုိတာ၊ ေမွ်ာ္လင့္တာဟာ သဘာဝက်ပါတယ္။ တရားမွ်တပါတယ္။

ႀကီးက်ယ္တဲ့ အရွင္သခင္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ သည္းခံႏုိင္စြမ္းေတြ ဟာ တခါတေလမွာ သာမန္လူေတြအတြက္ ရက္စက္ေသာ စိမ္းကားမႈေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါသလား။

စစ္မွန္တဲ့ လံုၿခံဳမႈနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆုိတာ စစ္မွန္တဲ့ျပည္သူ႔ေခတ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ့အခါမွသာ ေပၚထြန္းလာႏုိင္မွာပါ။