လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေျမယာကိစၥကုိ မူအရ ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္မက လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အထိ လုပ္ေဆာင္မည္

ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေျမယာကိစၥမ်ားကို ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔အၾကား မူ၀ါဒ မ်ားအရ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအျပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု KNU တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉး -၂ ပဒုိမန္းမန္းမန္းက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ခန္းမ၌ ဇန္န၀ါရီ ၅ရက္မွ ၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတ က႑ဆိုင္ရာ ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆုံးရက္ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ၏ ေျမယာက႑ဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္သူ ပဒုိမန္းမန္းမန္းက ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က “က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ ေျမယာမူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတာေတြကေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ေျမယာျပႆနာေတြ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကို အစိုးရနဲ႔ KNU နဲ႔ ထိစပ္နယ္ေျမေတြ ရွိေနေတာ့ ႏွစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းမယ္။ မူအရ ေဆြးေႏြးတဲ့အဆင့္မက လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ အပိုင္းေတြပါ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ေျမယာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ (သုိ႔မဟုတ္)၂၁ရာစုပင္ လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ တုိင္းရင္းသား အားလုံးပါ၀င္ သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအထိ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ပဒုိမန္းမန္းမန္းက ဆက္ေျပာသည္။

၎ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ က႑ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ကရင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေျမယာမူဝါဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ လူဦးေရ ၁၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေျမယာ က႑ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၆ခ်က္၊ အေျခခံမူ ၁၅ခ်က္ ၾကားကာလ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္ ၁၀ခ်က္ သယံဇာတဆိုင္ရာ အေျခခံမူအခ်က္ ၂၀ေက်ာ္ၾကားကာလ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ ၁၀ေက်ာ္တို႔ကုိ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ထုိေန႔မီဒီယာ ရွင္းလင္းပြဲအရ သိရွိရသည္။

ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) ေကာ္မတီ၀င္ နန္းေစအြာက “ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈေတြ မ်ားသလိုတနိုင္ငံလုံးမွာလည္း ဒီကိစၥက အေရးႀကီးတယ္။ အခု ဒီကာလမွာ ေတာ့ အျခခံမူေတြအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ့မယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ လယ္ဦး လယ္ထိပ္၊ ဓါးမဦးခ်ဆိုတဲ့ ႐ိုးရာဓေလ့ အစဥ္အ လာအတိုင္း သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ဥပဒအရ ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

KNU သည္ ေျမယာမူဝါဒကို ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါဥပေဒကို ျပင္ဆင္ကာ ေျမယာ ကို ျပည္သူလူထုကသာ ပိုင္ရမည္ဟု ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည္။ ၂၀၀၈ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္မူ ေျမယာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က သာ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ေဒသတြင္း ေျမယာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၆ရက္ေန႔က KNU တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးတြင္ ေဒသတြင္း ေျမယာျပႆ နာမ်ားကို ညိႇႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးသည္။