Home ေဆာင္းပါး အစိုးရေအာက္မွာ စစ္တပ္ရွိရမယ္

အစိုးရေအာက္မွာ စစ္တပ္ရွိရမယ္

781

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရသက္တမ္းလည္း မ်ားမၾကာမီမွာ ၁ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မယ္။
လူငယ္မ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း (Peace Talk)ဆုိတာနဲ႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကို စဖြင့္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ လူငယ္ေတြ နဲ႔ စတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔စတယ္။ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈနဲ႔ စတယ္ဆုိေတာ့ အစခ်ီတဲ့အခ်က္ေတြက ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြခ်ည္း ပါပဲ။

တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္က “လူငယ္ေတြ”ပဲ မဟုတ္လား။ တုိင္းျပည္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ အာမခံ ခ်က္က အေျပာသက္သက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္၊ စာရြက္ေပၚက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္၊ ပါးစပ္ဖ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ဘဲ တကယ့္အရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမယ့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”အေပၚမွာ မူတည္ေနတာ မဟုတ္လား။

ဒါ့အျပင္ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းနဲ႔အမွ် ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးျပႆနာ ေတြ (တနည္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာ)ဟာ တန္းတူရည္တူ “ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတဲ့နည္း”(စကားဝုိင္း)နဲ႔ ေျဖရွင္းအေျဖရွာၾက ရမွာ မဟုတ္လား။ ဒီလုိအခ်က္အလက္ေတြ ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္မႈေတြနဲ႔ လူငယ္မ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း (Peace Talk) ၾကည့္ လုိက္ေတာ့ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကို အစခ်ီတဲ့အခ်က္၊ တာထြက္လာတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုလိုက္ရတာပါ။

အေကာင္းျမင္သူ၊ အေကာင္းျမင္သမား သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျပဳသေဘာအျမင္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့သူဆိုတာ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ တစ္ဖက္သတ္၊ တစ္ေၾကာင္းတိုက္ အေကာင္းျမင္သူမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ အခြင့္အလမ္းရွိမႈဘက္ကို သာသာထုိးထုိး ၾကည့္ျမင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈဘက္ကို ေလွ်ာ႔တြက္သူမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။

အေကာင္းျမင္၊ အေကာင္းျမင္သမား သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျပဳသေဘာအျမင္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့သူဆိုတာ ျဖစ္ရပ္ေတြကို စိန္ ေခၚမႈနဲ႔ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ တြဲၿပီး ျမင္သူျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းေတြကို မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ စိန္ေခၚမႈ ေတြကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္သြားသူမ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟာ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပါ။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံမရွိဘဲ။ ဘယ္ လိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွ် မတည္ေဆာက္ႏုိင္ဘူး။ မထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ဘူးဆုိတာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါး ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးသက္ တမ္းကို ျပန္ေျပာင္းေလ့လာၾကည့္ရင္ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိနဲ႔ အျခားသူမ်ားကို လိမ္ညာလွည့္ ျဖားလုိသူ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါး လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းအတြင္းမွာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုဘဝ အဖက္ဖက္က ဆင္းရဲ နိမ့္က်သြားခဲ့ရတဲ့အခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိအမွတ္ျပဳမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“လူငယ္မ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း”ကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔လူငယ္ထုရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ႏွလံုးသားကို ထင္ ဟပ္ေနတဲ့ အသံတစ္ခု၊ သေဘာထားအျမင္တစ္ခုကို အခုလို ၾကားရပါတယ္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ အန္တီတို႔ အစိုးရတစ္ခုရဲ႕အမိန္႔ေအာက္မွာေလ။ စစ္တပ္ရွိဖုိ႔ လုိတယ္လို႔ သမီးကေတာ့ ထင္တယ္”

ဒီစကားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသူက “ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ – နန္းေမြဆုိင္း”ဆုိတဲ့ လူငယ္ပ်ိဳျဖဴတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ စကားဝုိင္း မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူေတြဟာ အသက္ ၂၀နဲ႔ ၃၄အၾကား လူငယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာ ဒီအသက္အရြယ္ဟာ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ကုိယ္ပုိင္ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကိုသံုးၿပီး မဲေပးႏုိင္တဲ့အရြယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
“နန္းေမြဆိုင္း” ေဆြးေႏြးတင္ျပတဲ့ အခ်က္ထဲက “အစိုးရေအာက္မွာ စစ္တပ္ရွိရမယ္”ဆိုတာ တကယ့္ကို ႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ “ႏုိင္ငံေရး စကားေျပာတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးတယ္” ဆိုတာ လူေတြ နားမလည္ႏုိင္တဲ့ စကားႀကီး၊ စကားက်ယ္ေတြေျပာၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔မွ မဟုတ္တာ။

“နန္းေမြဆိုင္း”ေျပာတဲ့ “အစိုးရေအာက္မွာ စစ္တပ္ရွိရမယ္” ဆိုတာ ဒီကေန႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္၊ မေဝမဝါးဘဲ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ဆုိရင္ စစ္တပ္ဟာ အစိုးရေအာက္မွာ ရွိ ကိုရွိမွျဖစ္မယ္။

အစုိးရေအာက္မွာ စစ္တပ္မရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးေတြဟာ အာမခံ ခ်က္ လံုးဝ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ စစ္တပ္ဟာ အစုိးရေအာက္ရွိမွသာ အရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။
ျပည္တြင္းစစ္စျဖစ္ပါၿပီဆုိကတည္းက စစ္တပ္ဟာ အစိုးရေခါင္းေပၚ ေရာက္လာခဲ့တာပါ။
အစပုိင္းမွာေတာ့ “အိမ္ေစာင့္အစိုးရ”အျဖစ္ အာဏာအရသာကို ျမည္းစမ္းခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြး ေကာက္ခံအစုိးရကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တာ အခုထိပဲ မဟုတ္ပါလား။

လက္ရွိ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ရဲ႕အႏွစ္သာရဆုိတာဟာ စစ္တပ္ကို အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေခါင္းေပၚမွာ ထာဝစဥ္ ရြက္ထားရ ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးရုိးရွင္းရွင္းေျပာရရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆိုတာ စစ္တပ္က၊ ကာခ်ဳပ္က အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကို စိတ္ ႀကိဳက္ ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ေအာင္ အကြက္ခ်ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒ စိုးမိုးေနသမွ် ဒီအႏွစ္သာရ တည္ၿမဲေနသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ ဘယ္လိုမွ မလြယ္ကူပါဘူး။

“နန္းေမြဆိုင္း”ေျပာတဲ့ “အစိုးရေအာက္မွာ စစ္တပ္ရွိရမယ္” ဆိုတာကို နဲနဲတိုးခ်ဲ႕စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့ –
အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆႏၵမဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္လိုက္သူမ်ားနဲ႔သာ ဖြဲ႔စည္းရမယ္။
စစ္တပ္ဟာ ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရရဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ ရွိရမယ္။
“ကာခ်ဳပ္”ဟာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးလက္ေအာက္မွာ ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ အစီအရီေပၚလာပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖုိ႔အတြက္ လူမိ်ဳးေပါင္းစံုလူငယ္ထုရဲ႕ ညီညြတ္တဲ့အင္အား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါ တယ္။ ဒီအတြက္ အႏၱရာယ္ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ လူမ်ိဳးႀကီးအစြဲအလန္းနဲ႔ ေဒသႏၱရလူမ်ိဳးငယ္အစြဲအလန္းကို တၿပိဳင္နက္ထဲ ဆန္႔က်င္ ဖို႔ လုိပါတယ္။ လူမ်ိဳးႀကီးအစြဲအလန္းကို ညာေျဖာင့္လက္သီးနဲ႔ ထိထိမိမိ ထိုးႏွက္ဖို႔လိုသလို၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဒသႏၱရ လူမ်ိဳးငယ္ အစြဲအလန္းကိုလည္း ဘယ္ဝုိက္လက္သီးနဲ႔ ပီပီျပင္ျပင္ ထိုးႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး မိႈင္းတုိက္၊ ေသြးထုိး၊ လံႈ႔ေဆာ္ ၿဖိဳခြဲမႈေတြကို သတိမျပတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ခိုင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ စြဲကုိင္လႊင္႔ထူရမယ့္ အလံေတာ္ကေတာ့ “အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္း ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအလံေတာ္”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။