လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမူတည္ဟု KESAN ဆုိ

ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ဖာပြန္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ေတာေတာင္ေရေျမေဒသကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ (Salween Peace Park)ကုိ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္-KESAN က ေျပာ သည္။

အဆိုပါဥယ်ာဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေဒသခံကရင္လူထု၊ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ ကရင္သစ္ေတာ ဌာနႏွင့္ KESAN တို႔က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥယ်ာဥ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ KNU ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတို႔ အသိ အမွတ္ျပဳေရး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ KESAN ၏ သတင္းတာဝန္ခံ ေနာ္ဆာမူးက ဇန္နဝါရီလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီ သို႔ ယခုလုိ ေျပာသည္။

သူမက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရွိလာတဲ့အေပၚမွာ က်မတုိ႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဒီအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ခ်င္တာ ျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတုိ႔အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတာက ႏုိ္င္ငံေရးအေျခအေနက ဘာဆက္ျဖစ္မလဲဆုိတာ ေသခ်ာမသိရ ဘူးေလ။ ေနာက္ၿပီး ဖာပြန္ခ႐ိုင္မွာလည္း အစုိးရစစ္တပ္ေနရာေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေကအဲန္ယူ၊ ဖာပြန္ခ႐ုိင္အဆင့္ထိသာ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေသးသလို KNU (ဗဟုိ)၊ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္မ်ားစြာ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း သြားရဦးမည္ဟု ေနာ္ဆာမူးက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ တည္ေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ KNU၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ KESAN တို႔ ပူးတြဲ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ဦးပါ မူဝါဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီး ဥယ်ာဥ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ လူထုေထာက္ခံမႈ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္း အစုိးရတပ္စခန္းေပါင္း ၈၂ခုရွိၿပီး ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး အတုိင္းအတာအေနျဖင့္ တပ္စခန္းေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ KESAN ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္နဲ႔ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေတြကုိ တားဆီးကာကြယ္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသားပန္းၿခံေတြ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာကုိ က်ေနာ္နားလည္ခဲ့ရတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ၿပီး ေကာ္သူးေလမွာ အလားတူပုံစံ လုပ္သင့္တယ္ လုိ႔ က်ေနာ္ လက္ခံယုံၾကည္လာခဲ့တယ္။ အစုိးရနဲ႔ KNU အၾကား ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဒီအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္စေဖာ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးပဲလုိ႔ က်ေနာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္”ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KNLA၊ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဘာေက်ာ္ဟဲက ေျပာဆုိထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အစီအစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္လည္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိကာ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းေရး အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဥယ်ာဥ္ကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္္ ပါရွိသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဥယ်ာဥ္ အက်ယ္အဝန္း စုစုေပါင္း ၂,၀၀၉ စတုရန္းမုိင္ေက်ာ္ (၅၂၀၅ kilometer square)ရွိကာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ အသိေပးတုိင္ပင္မႈကုိ ေမလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ ေဒပုိႏုိေက်းရြာတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။