လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ သေဘာထား

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ရက္)

စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းဟာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။
သံုးစြဲလိုက္တဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး သေဘာထားပံုကို သိႏုိင္ပါတယ္။ ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့သေဘာထားလား/ တင္းမာတဲ့သေဘာထားလား၊ ခ်ိသာေျပျပစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းသလား/ ၾကမ္းတမ္းရင့္သီးၿပီး ေမာက္မာရုိင္းပ်သလား စသျဖင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ လကၤာေလးတစ္ခုမွာေတာ့ “တစ္ေယာက္စကား၊ တစ္ေယာက္နားမွာ မခါးရေအာင္ ေမာင္တုိ႔ဆိုေလ ပ်ားသကာသုိ႔ ခ်ိဳလွ ေစ”လုိ႔ ဆံုးမ ညြန္ျပထားတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ သေဘာထားတစ္ရပ္ကို ေျပာဆုိတဲ့အခါ၊ ေရးသားထုတ္ေဝတဲ့အခါ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ သံုးစြဲတဲ့ စကားလံုးအသံုး အႏႈန္းေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာဆုိ၊ ေရးသား၊ သံုးစြဲသူ သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီ၊အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕သေဘာထား အေပ်ာ႔၊ အမာကို အကဲခတ္လုိ႔/ အကဲျဖတ္လို႔ရႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေျပာဆိုသူရဲ႕ မ်က္ႏွာအမူအရာနဲ႔ ကုိယ္ေနဟန္ထားကိုပါ တြဲၿပီး ၾကည့္ခ်င္သူပါ။ စကားလံုး သက္သက္ဖတ္ၾကည့္႐ံု၊ အသံသက္သက္သက္နားေထာင္ရံုနဲ႔ ေပၚလြင္ခ်င္မွ ေပၚလြင္တာ၊ ျပည့္စံုခ်င္ မွ ျပည့္စံုတာ မဟုတ္လား။

ဘယ္လုိစကားလံုးအသံုးအႏႈန္းကို ဘယ္သူက၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္လိုေျပာဆုိ သံုးႏႈန္းလိုက္သလဲဆုိတာကို ၾကည့္ရ ေအာင္ပါ။

(NCA)စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒုိေစာကြယ္ ထူးဝင္း ေျပာတဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာတဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာဆုိတဲ့စကားကို အရင္ဆံုးေဖာ္ျပပါ့မယ္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔က ေျပာတာပါ။ တပ္ မေတာ္စြမ္းရည္သတၱိဆုိင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတြေပးတဲ့အခမ္းအနားမွာ ေျပာတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။
[ (၅ ဇန္နဝါရီ) ျမဝတီသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္]

“ယေန႔ထက္တုိင္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေနဆဲျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အစား ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ထိပါး မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အဖ်က္လုပ္ငန္းႏွင့္ ထိပါးလာမႈမ်ားအျပင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ ရယူလိုစိတ္အား နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ မလြဲမေရွာင္သာဘဲ စစ္ေရးအရ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနရမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း”

“ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အစြန္းေရာက္သူမ်ား ဦးေဆာင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္ဆန္ လုပ္ရပ္မ်ား ကို ကာကြယ္တားဆီးတိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ မိမိတို႔တပ္မေတာ္က ဆင္ႏႊဲေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအ တြက္ တရားေသာ စစ္ပြဲမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း”

ဒီစကားပုိဒ္ ႏွစ္ခုမွာပါရွိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြဟာ အင္မတန္မွ ေမာက္မာရင့္သီးတယ္ဆိုတာ ျမင္သာထင္သာရွိပါတယ္။
“ယေန႔ထက္တုိင္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေနဆဲျဖစ္သည့္”တဲ့။ ဒီစကားလံုးအသံုးအႏႈန္းက ေစာ္ကားလိုက္တာပါ။ (NCA)စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးသူနဲ႔ မထုိးေသးသူေတြကို ခြဲထုတ္တဲ့အသံုးအႏႈန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (NCA)စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးၿပီးသူ တုိင္းရင္းသားေတြက အရင္လို အျမင္မက်ဥ္းေတာ့ဘူး/ လက္မွတ္မထိုးေသးသူေတြကေတာ့ အခုထိ က်ဥ္းေျမာင္းေနဆဲလို႔ ဆို လုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအမွန္တကယ္ရယူလိုစိတ္အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္” ဒီအသံုးအႏႈန္းက စစ္တပ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ ၆ရပ္”ကို လက္မခံေသးဘူး ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ရတာ (NCA)စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိသူေတြေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနရတယ္၊ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ေနရတယ္လို႔ တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္ဖို႔လိုက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“အစြန္းေရာက္သူမ်ားဦးေဆာင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ဆန္ လုပ္ရပ္မ်ား”တဲ့။ ဒီစကားလံုးက ေတာ့ ကမ္းကုန္ေအာင္ ေမာက္မာရင့္သီးတဲ့အျပင္ ႐ုိင္းျပတဲ့ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က ဆင္ႏႊဲေနတာကေတာ့ “တရား ေသာစစ္ပြဲမ်ား”တဲ့။

ကာခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ သံုးစြဲလိုက္တဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းေတြကို ၿခံဳငံုၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေပၚကို စစ္တပ္ထိပ္သီးတစ္ဦးက အၾကမ္းတမ္းဆံုး စကားလံုးေတြသံုးၿပီး ရင့္သီးေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ နာက်င္မႈနဲ႔ နာက်ည္းမႈကို ပုိမိုတိုးပြားေစတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအသံုးအႏႈန္းေတြက မယံုၾကည္မႈကို တဆင့္တုိးၿပီး နက္ရိႈင္းေစတဲ့ အေျပာအဆုိေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သမၼတနဲ႔ အစိုးရ ကိုေက်ာ္ၿပီး ကာခ်ဳပ္က ေျပာေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကလည္း အင္မတန္ ေပၚလြင္လွပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ သမၼတနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြက ေပ်ာ့ေျပာင္းျငင္သာယဥ္ေက်းသေလာက္၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္ဘက္က အသံုးအႏႈန္းေတြ က ၾကမ္းတမ္းရင့္သီး ေမာက္မာ႐ုိင္းျပလြန္းလွပါတယ္။

အစိုးရက “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြေၾကာင့္”လုိ႔ သံတမန္ဆန္ဆန္သံုးေနေသာ္လည္းပဲ “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူေတြေၾကာင့္”လုိ႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္မိုက္မိုက္သံုးပါတယ္။

“တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားအမွန္”ဆိုတာ ဒီလိုအသံုးအႏႈန္းကေန ေဖာ္ျပေနတဲ့သေဘာထားမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ေနာက္တဆင့္တုိးၿပီးျမင္ႏုိင္တာက ကာခ်ဳပ္အေနနဲံ႔၊ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ဒီလို စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းေတြသံုးစြဲေနတာ၊ ဒီလိုတင္း မာၿပီးခက္ထန္မာေၾကာတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးေတြ ထားရွိေနတာေတြကို သမၼတနဲ႔ အစိုးရက ေဖ်ာင္းဖ်နားခ်ႏုိင္စြမ္း၊ တားျမစ္ႏုိင္ စြမ္း၊ ကန္႔ကြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ပဒုိကြယ္ထူးဝင္းေျပာတဲ့စကားကို ၾကည့္ရေအာင္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ေန႔က ေျပာတာပါ။ အင္းလ်ားလိတ္ဟုိတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ (ABSDF)ရဲ႕ ၂၁ရာစုပင္လံု အႀကိဳလူထုေဆြးေႏြးပြဲ ေျပာတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။
[ျပည္သူ႔အေရး ဂ်ာယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၁၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၆ မွာ ေဖာ္ျပထားတာတဲ့အတိုင္း ကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္]

“ကၽြန္ေတာ္ ႐ုိး႐ိုးေဝါဟာရတစ္ခုပဲ သံုးမယ္။ မဟာနဲ႔ အာဏာျပႆနာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဆုိတဲ့ေနရာမွာ မဟာလူမ်ိဳးေရး ဝါဒ၊ အာဏာဆုိတာ အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလာခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ အမ်ားက ေျပာတာက ၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္လာတဲ့ျပႆနာ”တဲ့။

ကာခ်ဳပ္စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ (KNU) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အသံုးအႏႈန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ပဒုိကြယ္ထူးဝင္း အသံုး အႏႈန္းေတြမွာ ခ်ဳပ္တည္းမႈကို အထင္အရွားျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်ဳပ္တည္းထားသလဲဆုိေတာ့ “မဟာလူမ်ဳိးေရး ဝါဒ”လုိ႔ပဲ သံုးသြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔သံုးစြဲေနက် စကားလံုးက “မဟာဗမာလူမိ်ဳးႀကီးဝါဒ” ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကို ၾကည့္ပါအံုး။ “အာဏာရွင္စနစ္”တဲ့၊ “စစ္” ဆုိတဲ့စကားလံုးကို သူ ျဖဳတ္ထားတယ္။

သူ ဒီလိုစကားလံုးေတြ သံုးတာဟာ (NCA)စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားလို႔၊ ကာခ်ဳပ္က (KNU)ဥကၠ႒ကို အျခားအဖြဲ႔ေတြထက္ ပုိ ၿပီး “ပစား”ေပးေနတာေတြကို အားနာလို႔လည္းျဖစ္ႏုိင္သလုိ။ သူ႔ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူလိုခ်င္လြန္းတဲ့ သေဘာထား ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေသခ်ာတာေတာ့ သူ႔အသံုးအႏႈန္းေတြက ကာခ်ဳပ္ သံုးစြဲတဲ့ စကားလံုးေတြလို မၾကမ္းဘူး၊ မရမ္းဘူး၊ မရင့္သီးဘူး။ မေမာက္မာ ဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ကြယ္လြန္ေလၿပီးျဖစ္တဲ့ သူတုိ႔ “ဥကၠ႒ႀကီးေစာဘုိျမ”အေပၚ တပ္မေတာ္က လိုရင္ “ဖထီး”၊ မလိုေတာ့ “ငျမ”လုိ႔ သံုးစြဲခဲ့တာကို သူတုိ႔ ေကာင္းေကာင္းသိတာပဲ။ ေစာသမူဟဲတို႔ လက္နက္ခ်တဲ့ပြဲမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအလံကို ေျခ ေထာက္နဲ႔ နင္းခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ကိုလည္း သူတုိ႔ဘယ္လို ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္လုိ႔ရႏုိင္မွာလဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို သူတုိ႔ရင္ထဲမွာ သိမ္းဆည္း မ်ဳိသိပ္ထားပံုရတယ္။

ဒါဟာ တခ်ိန္က နင္လားငါလား၊ သူေသငါရွင္ တုိက္ခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ဒီကေန႔ ရွိေနတဲ့၊ ေရာက္ေနတဲ့ အေနအထား မပ်က္စီးေစလိုတဲ့ သေဘာထား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုတဲ့ သေဘာထားနဲံ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျငင္ျငင္သာသာ သံုးစြဲထား တဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းေတြလို႔ ေျပာရင္လည္း ရႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေတြးထင္ယူဆပါတယ္။

တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုတဲ့သေဘာကို ေပၚလြင္ေစတဲ့ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြပဲ သံုးဖို႔လိုပါလိမ့္ မယ္။ ဒီေနရာမွာ မိမိသေဘာထားကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာေတာ့ မိမိသံုးစြဲတဲ့စကားလံုးအတိုင္း တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးဖို႔ မီဒီယာ ေတြမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အယ္ဒီတာ့သေဘာနဲ႔ လိုသလို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ေျပာင္းလဲ၊ ျဖဳတ္ပယ္တာမ်ိဳးလည္း မလုပ္သင့္ ပါဘူး။ ဖံုးကြယ္ ဖာေထးသလုိ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ မလုပ္ထုိက္ပါဘူး။

တာဝန္ရွိတဲ့သူေျပာဆုိတဲ့ သံုးႏႈန္းတဲ့ စကားလံုးအတိုင္း တိတိက်က် ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ လုိသလို ေဖာ္ျပထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုကို ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရပုိင္ ေၾကးမံုနဲ႔ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေတြမွာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒါကလည္း ေၾကးမံုနဲ႔ ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကပဲ ကာခ်ဳပ္ထံ ခြင့္ေတာင္းၿပီး ေျပာင္းလဲသလား၊ သုိ႔ တည္းမဟုတ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးသေဘာထားနဲ႔ပဲ ျပင္ဆင္ခဲ့သလားဆိုတာေတာ့ သူတုိ႔ခ်င္းပဲ သိမွာပါ။ ေသခ်ာတာေတာ့ အသံုးအႏႈန္းႏွစ္ခု ျခားနားေနတာပါပဲ။

စစ္တပ္ပုိင္ ျမဝတီသတင္းစာ ေဖာ္ျပတဲ့ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား”မွာ “တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူေတြေၾကာင့္” ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရပုိင္ ေၾကး မံုနဲ႔ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား”မွာေတာ့ “တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြေၾကာင့္”ဆုိတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ လဲလွယ္ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီလိုျပင္ဆင္တာမ်ိဳးဟာ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
ေသခ်ာတာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္အသံုးအႏႈန္း ျခားနားတယ္။ အသံုးအႏႈန္းျခားနားေတာ့ သေဘာထားပံုခ်င္းလည္း မတူကြဲျပား တယ္ဆိုတာေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အစိုးရဟာ စစ္တပ္မ်က္ႏွာကို တစ္ၾကည့္ထဲ ၾကည့္ေနရတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္လည္း သိပ္ေပၚလြင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ၾကည့္ရာကေန ရလာတဲ့ ရရွိခ်က္တခ်ဳိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“စကား၊ စကားေျပာပါမ်ားေတာ့ စကားထဲက ဇာတိျပတယ္”ဆုိတဲ့ ဆုိ႐ုိးစကားလည္း ရွိတယ္ မဟုတ္လား။