လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ခဲြထြက္အဖဲြ႔ ၂၃ဦး လက္နက္ခ်ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး ထုတ္ျပန္

Photo-ဖားအံသား

ဇန္န၀ါရီ ၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ မဲ့သေဝါေဒသတြင္းရွိ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (DKBA/KKO-ခြဲထြက္) ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႔မွ စိုးစိုး ဦးေဆာင္ေသာ ၂၃ဦးသည္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ဇန္န၀ါရီလ ၇ရက္ေန႔က အစုိး ရတပ္မေတာ္ထံသုိ႔ ၀င္ေရာက္လက္နက္ခ်ခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုိေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ DKBA /KKO ခြဲထြက္အဖဲြ႔သည္ ၎တို႔ ကိုင္ေဆာင္ေသာ လက္နက္မ်ိဳးစုံ ၈လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ ၁၄၉ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ ၈ခု၊ ဗုံးသီး ၃လုံး၊ မိုင္း ၇လုံးႏွင့္အတူ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရတပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယင္း၀င္ေရာက္လာေသာအဖဲြ႔မွာ KKO ခဲြထြက္အဖဲြ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအ ေပၚ လက္ခံမႈမရွိျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္လုိျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တုိင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားေစတနာအမွန္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာသည့္အတြက္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ယင္းသို႔၀င္ေရာက္လာသည့္ DKBA/KKO ခဲြထြက္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအား လႈိင္းဘဲြတပ္နယ္တစ္ေနရာတြင္ ေနရာ ခ်ေပးထားသည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

(DKBA/KKO ခဲြထြက္)အဖဲြ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA ကလုိ႔ထူးေဘာအဖဲြ႔)မွ ခြဲထြက္ကာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ဒီဇင္ဘာလအတြင္း DKBA ခြဲထြက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ နီးစပ္ရာ အပစ္ရပ္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ KNU/KNLA-PC တပ္ဖြဲ႔ထံသို႔ ၅ဦး၊ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၁ရက္ေန႔က ျမဝတီတပ္နယ္သို႔ ၇ဦး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္တြင္ လိႈင္းဘြဲတပ္နယ္သို႔ ၂၃ဦး ထပ္မံ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႔ထံသို႔ ေကအုိင္စီက ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။