Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ေတြ႕ဆံံုေမးျမန္းျခင္း

ေတြ႕ဆံံုေမးျမန္းျခင္း

794

“စီမံကိန္းမရွိခင္ တုိက္ပြဲကာလတုန္းကဆုိရင္ အေျခအေနက တအားဆုိးရြားတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ျပႆ နာေတြကုိ
ေျပာဆုိတင္ျပရမွာ ေျဖရွင္းရမွာကုိ မလုပ္ရဲၾကဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ စီမံကိန္းကာလေရာက္သည့္တုိင္
တခ်ဳိ႕လူေတြက တုိက္ပြဲကာလရွည္ၾကာတဲ့ အေျခအေနမွာေနခဲ့ရတာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးေတာ့ မေျပာရဲ၊ မတင္ျပရဲၾကဘူး။”

ေမး- စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေျပာေပးပါ။
ဒီ Project နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU နဲ႔ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကစၿပီး တစ္ၿပဳိင္နက္ထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ခ်မွတ္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ျမန္မာအစုိး ရနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Myanmar Peace Support တုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈက ရွိထားတယ္။ အဲ့စီမံကိန္းကုိ ဒီေက်ာက္ႀကီးမွာ လာခ်မွတ္တယ္။ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပုိင္းအတြက္ CIDKP ကုိ ေရြးခ်ယ္တယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း CIDKP မွာလုပ္ေနတဲ့အတြက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လကစၿပီးေတာ့ ဒီေက်ာက္ႀကီးမွာလာၿပီး တာဝန္ယူရတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စီမံကိန္းအေပၚရည္ရြယ္ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚကုိ အေထာက္အကူျပဳဖုိ႔မွာ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလအတြင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထုေတြ ပါဝင္ႏုိင္ဖုိ႔က စီမံကိန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒီ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမွာ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ အခက္အခဲကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔အ တြက္လည္း ျဖစ္တယ္။

ေမး- စီမံကိန္းအေပၚ ဘယ္လုိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီလဲ။
က်ေနာ္တုိ႔ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ရက္ေန႔မွာစၿပီး ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္တယ္။ စီမံကိန္းကာလက ၆လရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္တဲ့ေနရာက ဟဲဒဲေက်းရြာအုပ္စု ဒီေကအဲန္ယူရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာရွိၿပီးေတာ့ ေက်းရြာ ၁၂ရြာရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အဓိကလုပ္ေဆာင္တာက အပစ္ရပ္စဲကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိတာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြကုိ အစားအေသာက္ေတြ ကူညီေထာက္ပ့ံတယ္။ အစားအေသာက္မွာ ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးပိတုိ႔ေပါ့။ က်ေနာ္ တုိ႔ ေထာက္ပံ့တာက သူတုိ႔ ေလာေလာဆယ္စားေသာက္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အဝတ္အစား၊ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္နဲ႔ ဖ်ာ၊ အုိးခြက္ပန္ကန္ေတြ အဓိက က အိမ္သုံးပစၥည္းေတြေပါ့။
အျခားတစ္ခုက စီမံကိန္းကာလအတြင္းမွာ ေတြ႔ဆုံပြဲလုပ္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ အစုိးရရဲ႕ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံျခား အဖြဲ႔အစည္းက လူေတြလည္းလာၾကတယ္။ ေကအဲန္ယူထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း လာတယ္။ အဲ့ေတြ႔ဆုံပြဲကေန ျပည္သူ လူထုရဲ႕အသံကုိ ေျပာဆုိဖုိ႔ အခြင့္အေရးရေအာင္ သူတုိ႔ရဲ႕ေဒသမွာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနရမႈ၊ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကုိ တင္ျပၾကတယ္။ အဲ့လုိတင္ျပျခင္းအားျဖင့္ တက္ေရာက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းက ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာ ေတြကုိ ဆုိင္ရာက႑ကေန တစ္ခ်ိန္တစ္ခါထဲမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ျပႆ နာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ တက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တုိင္းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့သူေတြ မ်ားတယ္ဆုိေတာ့ ဒီ ၆လအတြင္း ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျပႆ နာရပ္အား လုံးကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္တုိင္ ေျဖရွင္းရမဲ့ျပႆ နာက နည္းပါးလာၿပီး သက္သာလာတယ္။
img_9942
ေမး- ဒီ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကေန စတင္လုပ္ေဆာင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ တစ္ခုခ်င္းစီေျပာျပေပးပါလား။ ဘယ္ေလာက္ ၾကာျမင့္လဲေပါ့။
စီမံကိန္းပထမတစ္ခုၿပီးသြားေတာ့ ေနာက္စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ စီမံကိန္း ႏွစ္ခုေျမာက္ေပါ့။ အဲ့ဒါက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေနထုိင္စားေသာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔အ တူ လုိအပ္တဲ့ ေရ၊ က်န္းမာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါလာတယ္။ ေနာက္စီမံကိန္းတစ္ခုကလည္း ဒုတိယ ေျမာက္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုိပါပဲ။ စီမံကိန္းက ေနရာတစ္ခုထဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ စီမံကိန္းအတြက္ ေက်းရြာေတြကုိ ပုိၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ေနရာအသစ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားတာပါ။ လုိအပ္တဲ့ ေရ၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြ ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒသခံေတြနဲ႔ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆုံၿပီးေတာ့ လုိအပ္တာေတြကုိ တင္ျပၿပီး ေျဖ ရွင္းၾကတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းေတြကုိပါ ေပးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ သင္တန္းေတြေပး လုိက္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္ေတြ႔ရတာက ပုိေကာင္းလာတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ အရင္ သင္တန္းမေပးခင္က ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီးဆုိရင္ မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔ သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ အျပစ္ဖုိ႔ၾကတယ္။ ေနာက္ပုိင္း သူတုိ႔သင္တန္းရသြားေတာ့ ျပႆနာတစ္ခု ကုိ ဘယ္လုိနည္းလမ္းနဲ႔ေျဖရွင္းရမလဲ။ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ ေျဖရွင္းရမလဲဆုိတာကုိ သိသြားၾကေတာ့ ပုိေကာင္းလာတာေပါ့။

ေမး – စီမံကိန္းမတုိင္ခင္ ေဒသတြင္းအေျခအေနက ဘယ္လုိရွိေနလဲ။ စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚလာေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနက ဘယ္လုိ ရွိေနလဲ။
ဒီစီမံကိန္းျဖစ္ေပၚၿပီးတဲ့ေနာက္ ရလာတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးဆိုတဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔သင္တန္းေတြ၊ ပညာေပးေတြ လုိက္လုပ္ေပးတယ္။ အဲ့လုိေပးတဲ့ေနရာမွာ Peace Building တစ္ခုထဲမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ capacity ေတြလည္း ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အရင္က စီမံကိန္းမရွိခင္ တုိက္ပြဲကာလတုန္းကဆုိရင္ အေျခအေနက တအားဆုိးရြားတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ျပႆ နာေတြကုိ ေျပာဆုိတင္ျပရမွာ ေျဖရွင္းရမွာကုိ မလုပ္ရဲၾကဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေျပာရရင္ စီမံကိန္းကာလေရာက္သည့္တုိင္ တခ်ဳိ႕လူေတြက တုိက္ပြဲကာလရွည္ၾကာတဲ့ အေျခအေနမွာေနခဲ့ရတာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးေတာ့ မေျပာရဲ၊ မတင္ျပရဲၾကဘူး။ အဲ့လုိမေျပာရဲတာေၾကာင့္လည္း အခက္အခဲေတြက မနည္းသြားဘူး။ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ လုပ္ၿပီးခဲ့သမွ်ေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲျပႆ နာေတြ နည္းလာတယ္။ ေရွ႕ဆက္ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ျပႆ နာေတြလည္း အရင္ တုန္းကလုိ ပုိမ်ားလာမဲ့အေျခအေနမွာ မရွိေတာ့ဘူး။

ေမး – ဒီစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။
ဒီစီမံကိန္းက အစုိးရနဲ႔ ေကအဲန္ယူတုိ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကုိ ရယူၿပီးမွ စတင္တာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္တဲ့အခါမွာ အထက္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရေနၿပီး။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ေျခမွာလုပ္ရတာက အခက္အခဲမ်ားစြာရွိတယ္။ အခက္အခဲဆုိတ့ဲေနရာမွာ ေအာက္ေျခမွာဆုိရင္ လူေဟာင္းေတြဆုိရင္ နားလည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဘက္မွာ ေျပာင္းလဲလာၿပီးဆုိရင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးဖုိ႔ အခက္အခဲရွိလာတယ္။ လုံးလုံးႀကီး မရတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ နားမလည္တဲ့ အေျခအေနမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လုိက္ၿပီးေမးျမန္းတာ၊ ေဒသခံေတြကုိ လုိက္ေမးျမန္းတာမ်ဳိးရွိတယ္။ အဲ့ဒီအခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔က စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ ရွင္းျပေျပာဆုိတဲ့အခါက်မွ သူတုိ႔သေဘာေပါက္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တစ္ဖြဲ႔ ေျပာင္းလဲသြား ျပန္ရင္လည္း အဲ့လုိပဲ အခက္အခဲရွိလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွင္းလင္းေျပာဆုိလုိက္ေတာ့လည္း အဆင္ေျပသြားတာပဲ။

ေမး – ဒီစီမံကိန္းက ဘယ္လူထုကုိ အေျချပဳေပးတာလဲ။
က်ေနာ္တုိ႔လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပထမစီမံကိန္း၊ ဒုတိယစီမံကိန္း၊ တတိယစီမံကိန္းမွာ အစုိးရနဲ႔ ေကအဲန္ယူက သတ္မွတ္ ေပးတဲ့ ေနရာေဒသေတြကုိ လုပ္ရတာေပါ့။ ဒီေက်ာက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ထဲမွာ။ ေကအဲန္ယူထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမက ေတာင္ေပၚေဒသ လည္း လုပ္တယ္၊ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမွာလည္း လုပ္တယ္။ ေနရာေဒသကုိ မခြဲျခားထားဘူး။ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးမွာက ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔ႏွစ္ခုလုံးမွာ အခက္အခဲ ကုိယ္စီရွိေနၾကတာေလ။ တပ္မဟာ ၃၊ ေညာင္ေလး ပင္ခ႐ုိင္မွာဆုိရင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုပဲ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ပဲ။ မုန္းဆုိလည္း ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ပဲ။ ေက်ာက္ႀကီးဆုိလည္း ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ပဲ။ ေကအဲန္ယူဘက္ကဆုိရင္ မုန္း၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ေဆာထီး(ေရႊက်င္)ၿမိဳ႕နယ္ ဆုိၿပီး ရွိတယ္။ အစုိးရဘက္ကက်ေတာ့ ေက်ာက္ႀကီးနဲ႔ ေရႊက်င္ပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရႊက်င္မွာေတာ့ မစတင္ရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ တတိယစီမံကိန္းရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈထဲမွာဆုိရင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မွာလည္းလုပ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိ ထားၿပီးသားပါ။

ေမး – စီမံကိန္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာအစုိးရေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဘယ္လုိပုံစံရွိသလဲ။
စီမံကိန္းကာလမွာဆုိရင္ ႐ုိး႐ုိးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔ CIDKP က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြပဲ အတူတကြ လုပ္ၾက တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဝန္ထမ္း ၁၅ေယာက္ေလာက္နဲ႔လုပ္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔က က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသမွာက CSO,CBO ေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႔ေတြက ဥပမာ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာေတြမွာ စု႐ုံးစည္း႐ုံးတဲ့ေနရာ ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာရင္ေတာ့ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ ေကအဲန္ယူနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ဆုိရင္ ေဒသတြင္းမွာက ပူးေပါင္းမႈက ရွိၿပီးသားပါ။ ဒီေက်ာက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ထဲမွာဆုိရင္ အစုိးရစစ္တပ္နဲ႔ေရာ ေကအဲန္ယူ စစ္တပ္ေတြနဲ႔ ေကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အစည္းအေဝးပြဲေတြ၊ ေတြ႔ဆုံပြဲေတြမွာ လိုအပ္ရင္ေခၚၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ ရွားမႈအေၾကာင္းေတြ သိေစဖုိ႔နဲ႔ လိုအပ္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိ အသိေပးတာမ်ဳိး၊ ႀကိဳတင္အသိ ေပးတာမ်ဳိးေတြ ရွိတာေပါ့။
img_9960
ေမး – စီမံကိန္းက ေက်းရြာေပါင္းဘယ္ေလာက္ကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတာလဲ။
က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အခု တတိယစီမံကိန္းမွာေတာ့ ေက်းရြာ ၃၆ရြာရွိတယ္။ ေတာင္ေပၚေဒသဘက္ျခမ္းမွာက ေက်းရြာအုပ္စု ႏွစ္စု၊ ဟဲဒဲေက်းရြာအုပ္စုက ရြာ ၁၂ရြာရွိတယ္။ ကြီးလားေက်းရြာအုပ္စုက ရြာ ၉ရြာရွိတယ္။ ပဲထီေက်းရြာအုပ္စုက ေက်းရြာ ရန္မ်ဳိးေအာင္နဲ႔ ေအာင္စုိးမုိး၂ရြာရွိတယ္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ရြာ ၅ရြာနဲ႔ ေက်းရြာအေဟာင္းက ျပန္တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ ေက်းရြာ ၃ရြာ။ အဲ့ သုံးရြာက ေက်ာက္တား၊ ႏုိရွယ္၊ မိေခ်ာင္းေခါင္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ေက်းရြာအသစ္ျဖစ္တဲ့ ေလာ္မုေသာနဲ႔ ေလာမုပယ္ရြာလည္း ပါတယ္။

ေမး – ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ဘယ္သူေတြက ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ျပဳေပးတာလဲ။
ပထမစီမံကိန္းအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေထာက္ပ့့ံတာက ေနာ္ေဝႏုိင္ငံအစုိးရက ေထာက္ပံ့တာ။ Norwegian People’s Aid ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယစီမံကိန္းအတြက္က ေနာ္ေဝနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ားက ျဖစ္တယ္။ တတိယစီမံကိန္းအတြက္လည္း ေနာ္ေဝ အစုိးရပါပဲ။

ေမး – ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မဲ့အစီအစဥ္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ ေျပာေပးပါလား။
ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ရွိပါတယ္။ အခု က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ ေကအဲန္ယူဘက္က ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု သတ္မွတ္ထားတယ္။ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ မုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္တယ္။ အစုိးရဘက္ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုပဲ။ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွာေတာ့ မလုပ္ရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ဘက္ကုိဝင္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စီမံကိန္းဧရိယာကုိ တုိးခ်ဲ႕ သြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခု အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး ေနာက္ထပ္စီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္သြားဖို႔ေတာ့ စဥ္းစား လ်ာထားပါတယ္။

CIDKP – Committee for Internally Displaced Karen People
CIDKP ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ ေစာဘယ္ထူးကို ကရင္ သတင္းဌာန-ေကအိုင္စီက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ၎တို႔၏႐ံုး၌ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သြား ေရာက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။