လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးေမြးစာရင္းကိစၥ အစိုးရက တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေရး CPPCR အဖြဲ႔ ႀကိဳးပမ္း

ႏို၀င္ဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ခိုလႈံေနထိုင္ရသည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေမြးစားရင္းမ်ားကို အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မတီ (Committee for Protection and Promotion of Child Rights – CPPCR) အဖြဲ႔က ေျပာသည္။

CPPCR ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္က “ဒုကၡသည္စခန္းနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္ေတြအ တြက္ သူတို႔မွာ ဘာမွအာမခံခ်က္ဆိုတာမရွိဘူး။ သူတို႔ေတြအတြက္ က်မတို႔ လုပ္ထားတဲ့ ေမြးစာရင္းအျပင္ ေနာက္လာမယ့္ ကေလးေတြအတြက္လည္း အစိုးရအေနနဲ႔ တစ္ခါတည္း တရား၀င္ျဖစ္သြားေအာင္ က်မတို႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိတယ္”ဟု ေက အိုင္စီသို႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ခိုလႈံေနရသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမား မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေမြးစာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလး ေမြးစာရင္း ၂ေသာင္းေက်ာ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း CPPCR အဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေမြးစားရင္းမ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး႒ာနလက္ေအာက္ရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီး႒ာန၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး႒ာနမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရၿပီး ေမြးစာရင္းဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္၏ အမည္၊ အသက္၊ ေမြးရပ္ဇာတိႏွင့္ မိဘအမည္မ်ားပါ၀င္ေသာ လက္မွတ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေ၀းလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းမရွိဘဲ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးဦးေရမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမြးစာရင္းမရွိသည့္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ား ရသင့္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အကာအ ကြယ္ေပးမႈမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနရေၾကာင္းလည္း နယ္စပ္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ အစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ ကေလးေမြးစာရင္းကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ CPPCR အဖြဲ႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ရက္မွ ၂၃ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္ရွိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားကြန္ရက္(WON)၊ တိုင္းအဆင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၎ကိစၥအေပၚ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ေနာ္စူစန္နာလွလွစိုးက “အေနာတို႔ေကာ္မတီဝင္ေတြ အားလံုးက ဒီကေလးေတြဟာ ကိုယ့္ကေလးေတြမို႔ အခြင့္အေရးရသင့္တယ္လို႔ ခြ်င္းခ်က္မရွိ လက္ ခံပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေလးရွင္းေအာင္ လုပ္ရတာ တစ္ခုပါပဲ”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားဘက္မွ ေမြးစာရင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ CPPCR မွ စာတမ္းေရးသား ျပဳစုကာ တင္ျပေပးရန္ အႀကံေပးမႈမ်ားရွိခဲ့သလို အဆိုပါကိစၥမ်ားအတြက္ CPPCR ကလည္း အဖြဲ႔အတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔အတူ လာမည့္ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္း ၈ဖြဲ႔မွ ကရင္ ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ လက္ရွိ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကေလးေမြးစာရင္းကိစၥလုပ္ငန္း အေျခအ ေနမ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္းမည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မတီ CPPCR အဖြဲ႔ကို နယ္ စပ္အေျခစုိက္ က်န္းမာေရး၊ ကေလးအခြင့္အေရး၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေမြးစာရင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္သည္။