လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) နဲ႔ ဓားျပလက္ထဲက ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ရက္)

Patek Philippe နာရီလိႈင္း ေဘာင္ဘင္ခတ္မႈေၾကာင့္ “ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)”ဟာ ပုိၿပီး အျမႇဳပ္ထလာပါတယ္။
သုိ႔ျဖင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ (ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုအေပၚ အခုလို ေတြးေတာ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒီစဥ္းစားမႈကို လိုအပ္သလို ေဝဖန္သံုးသပ္ ႏုိင္ၾကပါရန္ အစီရင္ခံတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆိုၾကပါစုိ႔။
ပထမ
ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္တဲ့ ပန္းပဲဆရာက ထုလုပ္လုိက္ေသာ ငွက္ႀကီးေတာင္ ဓားတစ္လက္သည္ သာမန္အားျဖင့္ ဓားတစ္လက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလွအပအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆြဲထားလုိသူအတြက္မူ ထုိငွက္ႀကီးေတာင္ဓါးသည္ ဧည့္ခန္းနံရံထက္တြင္ ဝင့္ႂကြားေသာ အသေရျဖင့္ အလွဆင္ေနေပလိမ့္မယ္။ ထုိငွက္ႀကီးေတာင္ဓား၏ ေမွ်ာ့ေၾကာင္း၌ မည္သည့္ေသြးမွ် စြန္းေပစီးဆင္းစရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

သုိ႔ျဖင့္ ဟိန္းေဟာက္သံ ႀကံဳးဝါးသံ၊ ေတာင္းပန္ငုိေႂကြးသံ၊ ေသြးညႇီနံ႔ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ကင္းေဝးတဲ့ ထုိငွက္ႀကီးေတာင္ဓားသည္ ဧည့္ခန္းေဆာင္ နံရံအထက္က အလွဆင္ဓားတစ္လက္သာ။

ဒုတိယ
ဒီလုိဆိုရင္ ဒီငွက္ႀကီးေတာင္ဓားပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဓါးျပလက္ထဲမွာဆိုရင္ေရာ။ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အႏုိင္အထက္ျပဳစရာ အတင္း အဓမၼျပဳေရး၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေရးလက္နက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီဓားမွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ဓနဥစၥာေတြ၊ ေခြ်းႏွဲစာေတြ၊ ေသြးနဲ႔ မ်က္ရည္ေတြ စြန္းထင္းေပက်ံေနေတာ့မွာ အမွန္ပါပဲ။ သုိ႔ျဖင့္ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓားဟာ ဓားျပလက္ထဲမွာ အဓမၼျပဳက်င့္စရာ လက္ နက္အျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံေနရၿပီ။

တတိယ
ေနာက္တမ်ဳိး ထပ္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါအံုးစုိ႔။
ဒီငွက္ႀကီးေတာင္ဓားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီဓားက ရြာသူရြာသားေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာဆုိရင္ေရာ။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရြာသူရြာသားေတြ ကို ဓားျပေဘးရန္ကေန ကာကြယ္ေပးဖို႔၊ အဓမၼအႏိုင္က်င့္မႈေတြကို ခုခံကာကြယ္တြန္းလွန္ႏုိင္ဖုိ႔။ ဒါဆိုရင္ ဒီငွက္ႀကီးေတာင္ဓား ဟာ ရြာသူရြာသားေတြအတြက္ အင္အား၊ စြမ္းပကား။ မတရားမႈနဲ႔ ဓားျပအႏၱရာယ္ကို ပုိင္းျဖတ္ထုိးခုတ္ပစ္မယ့္ တကယ့္ အသက္ဝင္ဓား။

ဒါဟာ သက္မဲ့လက္နက္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဓားတစ္လက္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျခင္း ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အဓိပၸာယ္သံုးခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုလိုခ်င္တာက ဓားအေပၚမွာ မတည္ဘူး။ ဘယ္သူ႔လက္ထဲက ဓားလဲ။ ဘယ္လုိ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဒီဓားကို သံုးစြဲသလဲ ဆုိတ့ဲအခ်က္က အခရာျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ေျပာခ်င္တာပါ။

သုိ႔ပါ၍ မတူကြဲျပားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈအေပၚ မူတည္၍ အႏွစ္သာရအရ ကြဲျပားျခားနားသြားေသာ ငွက္ ႀကီးေတာင္ဓားတစ္လက္၏ ဥပမာကို နည္းယူလ်က္ ဥပေဒတစ္ရပ္ (ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုကိုလည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ပထမအေျခအေန (ဧည့္ခန္းေဆာင္နံရံေပၚက ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား)
ဥပေဒတစ္ရပ္ (ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုဟာ ဧည့္ခန္းေဆာင္နံရံေပၚက ငွက္ႀကီးေတာင္ဓားကဲ့သုိ႔ အလွျပရန္သက္သက္ မဟုတ္ေခ်။ တကယ္ေတာ့ ဧည့္ခန္းေဆာင္နံရံ၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဓားသည္ ဓားဘဝ တံုးသြားေသာ၊ ဓားအျဖစ္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားေသာ ဓား တစ္လက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိနည္းတူပင္ ဥပေဒတစ္ရပ္(ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုသည္ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ မရွိအပ္။ တကယ့္ လက္ေတြ႔ဘဝ၌လည္း ထုိသုိ႔ မရွိႏုိင္ေခ်။

ဒုတိယအေျခအေန (ဓားျပလက္ထဲက ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား)
ဥပေဒတစ္ရပ္ (ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုဟာ လူတစ္ေယာက္၊ လူတစ္စု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ထင္ရာလုပ္ခြင့္ မဟုတ္ပါ။ လူ တစ္စုက လူမ်ားစုအေပၚ ထာဝစဥ္ အေပၚစီးယူ၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ တင္းပုတ္၊ ေႏွာင္ႀကိဳး၊ ၾကာပြတ္ မျဖစ္သင့္ေခ်။ အကယ္၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ (ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုဟာ လူတစ္ဦး၊ လူတစ္စုအတြက္ ထင္သလို အသံုးခ်ခြင့္ရွိေနသည့္ အေနအထား သည္ ဓားျပလက္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓားပင္။ ထုိဓားသည္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ဂုတ္ေပၚတြင္ အစဥ္ဝဲေနပါ ေတာ့မယ္။

တတိယအေျခအေန (ရြာသူရြာသားေတြလက္ထဲက ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား)
ရြာသူရြာသားေတြလက္ထဲ ကုိယ္စီကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေျပာဆုိေနေသာ ‘ဥပေဒသည္ အမ်ားျပည္သူအား ကာကြယ္ရန္ အက်ိဳးျပဳရန္ ျဖစ္သည္…’ ဆုိတဲ့သေဘာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရြာအေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာႏုိင္တဲ့ မည္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္ကိုမဆုိ ခုခံကာ ကြယ္တြန္းလွန္ပစ္ႏိုင္ရန္၊ ရြာႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား အစဥ္သျဖင့္ တည္တံ့ရန္၊ တုိးတက္ႀကီးပြားရန္ ရြာ၏ အရပ္ရပ္ အေနအထား ႏွင့္ စည္ပင္သာယာဝေျပာမႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္တုိးခ်ဲ႕ရန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေန၌မူ ဥပေဒတစ္ရပ္(ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုသည္ လူတစ္ဦး၊ လူတစ္စုအတြက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူထုအတြက္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမွာ အသြင္သ႑ာန္၊ အႏွစ္သာရႏွင့္ လက္ေတြ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ တေပါင္း တစီးထဲ ျဖစ္တည္ေနသည့္ အေနအထားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ျဖင့္ ဥပေဒ တစ္ရပ္(ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုသည္ ထုိသုိ႔ လူထုအက်ဳိးစီးပြား အား အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္သာ ျဖစ္ရေပလိမ့္မယ္။

ဥပေဒတစ္ရပ္(ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒပုဒ္မေလာ၊ သုိ႔တည္းမ ဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္တားျမစ္ရန္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေခ်မႈန္းပစ္မည့္ ဥပေဒပုဒ္မေလာ ဆို သည္ကို ဆန္းစစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ယင္းသို႔သံုးသပ္ျခင္းမွာ ထိုဥပေဒ၊ ထုိပုဒ္မ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအပုိင္းမွာ ထုိဥပေဒ၊ ထုိပုဒ္မ၏ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈအပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ထုိဥပေဒတစ္ရပ္၊ ထုိပုဒ္မတစ္ခုကို မည္သူက မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သုိ႔ အသံုးျပဳေနသလဲ။
မိမိအား အပုပ္ခ်ရန္၊ သိကၡာက်ေစရန္ ေျပာဆုိေရးသား ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားကို ေခ်မႈန္းပစ္ရာ၌ အသံုးျပဳေနသလား။

အၾကင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ေျပာဆိုထုတ္လႊင့္မႈတစ္ရပ္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အသေရကို အမွန္ပင္ ထိခုိက္နစ္နာေစသ ေလာ။ ထုိသုိ႔ ထိခုိက္နစ္နာေစသည္ဟု အဘယ္ပံုျဖင့္ အထင္အရွားသက္ေသျပႏုိင္သနည္း၊ ထုိသုိ႔ထင္ရွားေစေၾကာင္း အေၾကာင္းအက်ိဳးခုိင္လံု တိက်မွသာလွ်င္ အၾကင္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစရပါမယ္။
ထုိသုိ႔ထင္ရွားေစေၾကာင္း ခုိင္လံုသည့္ အေထာက္အထားျဖင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး ျပသႏုိင္ခြင့္မရွိဘဲ၊ မေပးဘဲ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္မွာ မည္သု႔ိမွ် တရားမွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

သုိ႔အတြက္ စြပ္စြဲသူႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူတို႔သည္ တရား႐ံုး သုိ႔မဟုတ္ အျခားညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရး႐ံုးေရွ႕ေမွာက္၌ မိမိစြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ေခ်ပ ခ်က္မ်ားကို တိက်ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးမ်ားျပလ်က္ တန္းတူရည္တူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိၾကရမယ္။ ႏွစ္ဖက္အျပန္ အလွန္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္၍ တည္ၾကည္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရား႐ံုး သုိ႔မဟုတ္ ညွိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရး႐ံုးက ေပးရပါ လိမ့္မယ္။

လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္ယူဆမႈတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ မဆင္မျခင္ ထင္သလို ဆဲေရးပုတ္ခတ္ႏုိင္ရန္ မဟုတ္ေခ်။ ယင္းသုိ႔ေသာ အျပဳအမူသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အား တလြဲအသံုးခ်ျခင္း၊ မမွန္မကန္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ထုိနည္းတူပင္ ေၾကာင္းက်ဳိးတိက်ခိုင္လံုစြာ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆုိခ်က္တစ္ရပ္အား တည္ဆဲဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မတစ္ခုခု ကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ၿပီး ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္၍ (ဆိုင္းငံ့ေစျခင္း)မ်ားသည္ အရင္းစစ္ လိုက္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ပါ၍ ေဖာ္ျပပါ အမူအက်င့္ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ဆန္႔က်င္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအေျခအေနႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး၍ ေပၚေပါက္ လာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ၾကရမည္ဟု ယူဆပါတယ္။

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးဆိုသည္မွာ တရားသျဖင့္ ေရးသားအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၏ စိုးမိုးေရးသာျဖစ္ရပါမယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္စု၏ (အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္) အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ၊ အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ကုိင္လႊမ္းမိုးထားျခင္းမ်ိဳး လံုးဝ (လံုးဝ) မျဖစ္သင့္ေခ်။ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပ ေဒသည္ စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး၊ အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္)

ထုိ႔အျပင္ အၿငိဳးအာဃာတျဖင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ (ဝါ) ပုဒ္မတစ္ခုအား မူလရည္ရြယ္ခ်က္ အႏွစ္သာရမွ ေသြဖီၿပီး တလြဲအသံုးခ်ကာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခြင့္အား ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမွာ လံုးဝ မျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္ထုိက္ေခ်။ ဤအျပဳအမူသည္ တနည္းအားျဖင့္ ဥပေဒကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ၏ ဥပဓိ႐ုပ္ကိုထိခုိက္ေစၿပီး ဥပေဒ၏ မူလ အႏွစ္ သာရကို ပ်က္ယြင္းေစပါသည္။

အုပ္စုိးသူအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္လုိေသာအခါ “ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔ပင္ ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ”ဟူေသာ စကားပုိဒ္ကို တြင္တြင္အသံုးျပဳလ်က္ ဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ခ်ိဳးေဖာက္၍ ထင္သလိုလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ထုိသုိ႔ “ဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ” ဆုိတဲ့ ထင္သလိုလုပ္ပုိင္ခြင့္ကို “ကာခ်ဳပ္”ထံ ေပးအပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၁၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၌ ထုိစကားပုိဒ္ အတိအလင္း ပါရွိပါတယ္။

ထုိသို႔ေရးသားျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မမ်ားသည္ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မမ်ား၏ စိုးမိုးမႈမွာ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ား၏ စုိးမုိးေရးသာျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ေသာ ဥပေဒစုိးမိုးမႈႏွင့္ ထုိသုိ႔ေသာ အမိန္႔၊ ဥပေဒႏွင့္ ပုဒ္မမ်ားကို တာဝန္အရ ဆန္႔က်င္ၾကရမယ္၊ တာဝန္အရ တုိက္ဖ်က္ၾကရပါမယ္။

ယေန႔လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္၊ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ အေနအထားသည္ ဓားျပလက္ထဲက ငွက္ႀကီးေတာင္ဓားကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။