လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

(အင္တာဗ်ဴးက႑)

“ေက်ာင္းသားနဲ႔ဆရာ အခ်ဳိးေျပာင္းျပန္ေတြကို ျပင္ဖို႔၀န္ေလးတာရယ္။
ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းေတြ ပါခ်င္ပါမွာေပါ့ေလ။”

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးအခန္းက႑မွာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ဦးေရနည္းပါးမႈ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ေက်ာင္းဆရာ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈမ်ား၊ ေ၀းလံေဒသမွ ပညာေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေစာေအးျမအား ေကအိုင္စီသတင္းေထာက္ ေစာညႊန္႔႔ေသာင္းက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမး တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပေပးပါ။
ေျဖ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကေသြးေၾကာ ၃ခုရွိပါတယ္။ ဘာသာစကား၊ စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုး တမ္းပါ။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔အ တြက္ စာေပကို သင္ၾကားၾကျခင္းျဖစ္တယ္။

ေမး ယေန႔တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေနၾကတဲ့ အေျခအေနကို ေျပာျပေပးပါလား။
ေျဖ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗမာကလြဲၿပီး က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသား ကေလးေတြဟာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းေတြ မွာ မိမိတို႔ရဲ႕စာေပေတြကို သင္ၾကားေနၾကရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အေျခခံပညာမူလတန္းေအာက္အဆင့္မွာ သင္ၾကားဖို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ စတင္သင္ၾကားေနၾကတာပါ။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ အေျခအေနအရ သင္ၾကားၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕အစီအစဥ္နဲ႔ပါ။

ေမး ကရင္ျပည္နယ္ထဲက အေျခခံပညာမူလတန္းေအာက္အဆင့္မွာ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စာေပသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ရွင္းျပေပးပါ။
ေျဖ လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္အေျခအေနကို ေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈက သင္ၾကားျပသေပးမယ့္ ဆရာ မလံု ေလာက္မႈေပါ့ေလ။ ဆရာမရွိတဲ့အတြက္ မသင္ျဖစ္တဲ့ေက်ာင္းေတြရွိသလို ဆရာေရာ၊ ေက်ာင္းသားပါ ရွိပါလွ်က္နဲ႔ မသင္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းေတြလည္း ရွိတာေပါ့ေလ။ သင္ၾကားၾကတဲ့ပံုစံကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕က ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မွာ သင္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပမွာ သင္ၾကားၾကတယ္။ ခ်ီးျမႇင့္ေငြထုတ္ေပးရာမွာလည္း အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေနတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ တစ္လကို ၃ေသာင္း(က်ပ္)ဆိုေတာ့ ေတာ္႐ံုလူေတြ မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။

ေမး အေျခခံပညာေက်ာင္းအခ်ဳိ႕မွာ တိုင္းရင္းသားဘစာေပ သင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ အခက္ခဲေတြကို ရွင္းျပႏိုင္မလား။
ေျဖ သင္ၾကားျပသမယ့္ဆရာ မရွိတာက အေၾကာင္းတစ္ခုပါ။ စာေပနဲ႔ ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ေနရာမွန္မွာ မရွိၾကတာလည္းပါတယ္။ ဥပမာ ကရင္စာတတ္တဲ့ ဆရာေတြ ပအို၀္းရြာကိုေရာက္ၿပီး ပအို၀္းစာေပတတ္တဲ့ ဆရာ ေတြ ကရင္ရြာကို ေရာက္ေနၾကတာေတြေပါ့။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္တိုင္း တိက်တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ မရၾက လို႔လား၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို သေဘာမေပါက္လို႔လား။ တခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ေတြ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပသင္ၾကားျခင္းကို အေလးထားမႈ နည္းပါးလို႔လားဆိုတဲ့ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့ေလ။

ေမး တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပသင္တဲ့ ဆရာ မလံုေလာက္မႈကို ေလာေလာဆယ္ ဘယ္လို ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ မလဲ။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပသင္ဆရာ အလံုအေလာက္ရရွိဖို႔ ဘယ္လိုအစီအမံမ်ိဳးကို စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္လဲ။
ေျဖ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပ သင္ၾကားေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ စာေပသင္တန္းဖြင့္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစာေပ သင္ၾကားႏိုင္တဲ့ ဆရာမ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေမြးထုတ္ေပးေနပါတယ္။
ပညာေရး႒ာနမွာရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားစာေပမ်ား တတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ပညာေရး ႒ာနက တာ၀န္ယူၿပီး သင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ပညာေရးေကာလိပ္နဲ႔ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာ စာေပကို သင္ၾကားေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဆရာဆရာမမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာမွာလည္း မိမိတို႔ရဲ႕စာေပကို တတ္ေျမာက္ထားတဲ့သူ ေတြကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုသလို ေဒသခံဘာသာစကားကို တတ္ကၽြမ္းသူေတြကိုလည္း ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

ေမး ပညာေရးဌာနရွိ ဆရာဆရာမေတြကို တိုင္းရင္းသား ဘာသာစာေပ သင္ၾကားေပးဖို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မ လား။
ေျဖ ကရင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ကရင္၊ မြန္၊ ပအို၀္း စတဲ့ စာေပနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာၾကာပါၿပီး။

ေမး ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ ဆရာတေယာက္ကို ေက်ာင္းသား ၂၀ဦး ႏႈန္းေလာက္ပဲ အမ်ားဆံုးနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္က အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာနဲ႔ေက်ာင္းသားအခ်ိဳး ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
ေျဖ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အခ်ဳိးကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ ပညာေရးဌာနကိုေမးရမယ္ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္သိသ ေလာက္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ားၿပီး ဆရာနည္းတာ။ ေက်ာင္းသားနည္းၿပီး ဆရာမ်ားေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အခ်ဳိးေျပာင္းျပန္ ေတြေပါ့ေလ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေ၀းလံေဒသရွိ ေက်းလက္ေက်ာင္းေတြမွာ ရြာခန္႔ ဆရာအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနရျခင္းကိုၾကည့္ ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။

ေမး ဘာေၾကာင့္ အဲလို အခ်ဳိးေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနရတာလဲ။ ရြာခန္႔ဆရာေတြ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲ။
ေျဖ ေက်ာင္းသားနဲ႔ဆရာ အခ်ဳိးေျပာင္းျပန္ေတြကို ျပင္ဖို႔၀န္ေလးတာရယ္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းေတြ ပါခ်င္ပါမွာေပါ့ေလ။ ရပ္မိရပ္ဖေတြ တခ်ိဳ႕ရဲ႕ေျပာျပခ်က္အရ ဆရာေတာင္းဆိုတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ မယ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ ဆရာေတြရွိရင္ ပို႔ေပးမယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္ေလတိုင္း ေ၀းေနအံုးမွာပဲ။

ေမး ေ၀းလံေဒသရွိေက်ာင္းေတြရဲ႕ ဆရာလိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္းလမ္းက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။
ေျဖ ရွားပါးစရိတ္ကို ပိုမိုထုတ္ေပးျခင္းနဲ႔ ေဒသအလိုက္ အလွည့္က်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အ ထည္ေဖၚေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ နယ္ေျမခံ၊ ေဒသခံဆရာမ်ားမ်ား ရွိဖို႔ကလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုေပါ့ေလ။

ေမး ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အေျခအေနကို သံုးသပ္ေပးပါလား။
ေျဖ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္ မူႀကိဳကစၿပီး ဘြဲ႔လြန္အထိ တန္းတူညီမွ်ဖို႔လိုတာေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မ္းသာတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာဆိုရင္ မူႀကိဳပညာေရးဟာ အိပ္မက္အဆင့္ထက္ နဲနဲပဲ ပိုပါတယ္။ အမွတ္မ်ားမ်ားရရွိဖို႔သာ အာ႐ံုစူးစိုက္ေနၾကေတာ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ က်င့္၀တ္သိကၡာပိုင္းမွာ အားနည္းေနေသးတယ္။ ဘြဲ႔ရလူငယ္အမ်ားစုရဲ႕ အရည္အ ေသြးကို သိခ်င္ရင္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ၾကည့္ေပါ့။ အေျခခံပညာအဆင့္မွာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္နဲ႔ စတင္သင္ၾကားမယ္လို႔ သိရတယ္။ အလြတ္က်က္ အလြတ္ေျဖ အဆင့္မွာသာ ရွိေနအံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပညာေရးျမႇင့္တင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ယခင္ကလို တြဲဖက္ သင္႐ိုး၀င္ဘာသာရပ္ကို ပစ္ပယ္ၿပီး သင္႐ိုး၀င္ဘာသာရပ္ကိုသာ တစ္စိုက္မတ္မတ္ အေလးထားရင္ အဆင့္တက္လာဖို႔ ခက္ခဲမွာပါ။

ေမး ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျခားဘာေတြေျပာၾကားခ်င္ပါေသးလဲ။
ေျဖ ႏိုင္ငံတကာက ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္လာတဲ့ အမူအက်င့္၊ အေတြးအေခၚေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားရဲ႕ ပင္ကိုယ္ဟန္ေတြ ယိမ္းယိုင္လာေနတာကိုၾကည့္ရင္ အေတြးေခၚနဲ႔ အသိပညာက႑မွာ အႏုတ္လကၡဏာျပေနျခင္းလို႔ ယံုၾကည္ တဲ့အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႕ပညာေရးကို ဂ႐ုျပဳၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ပညာေရးကို စိတ္၀င္စား တဲ့သူမ်ား အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ားနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚေနၾကသူမ်ားက ပကတိအေျခအေန ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔နဲ႔ သုေတသနလုပ္ငန္းမွာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူမွ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ားရဲ႕ ပညာသင္ၾကားေနရတဲ့ေနရာကို လာေရာက္ ေလ့လာၾကပါလို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။

– ေစာေအးျမသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ဥေဒါင္းေက်းရြာတြင္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔က ေမြးဖြားခဲ့ သည္။ ၁၉၆၆ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ AGTI (civil) PIP ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၃ခုႏွစ္အထိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
– ၁၉၇၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၁ခုႏွစ္အထိ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တြင္းပင္ ၁၉၆၈ခုႏွစ္၌ ေက်ာင္းသားဘ၀ျဖင့္ ဖားအံၿမိဳ႕ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁)တြင္ သင္တန္းမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
– ၁၉၇၀ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ(မဟာရန္ကုန္)တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
– ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္း (ကရင္ျပည္နယ္)၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။