လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္လာမႈအေပၚ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ(နယ္လုံ)၀န္ႀကီး ေျပာၾကားခ်က္

ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္၊ အုန္းဖန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၆၅ဦးသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၄ရပ္ကြက္ ေက်ာက္လုံးႀကီးရွိ ျပန္လည္ႀကိဳဆုိလက္ခံေရးစခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။

ယင္းသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၎ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရး အစီအစဥ္တစ္ခုလုံးကုိ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေနသူ ကရင္ ျပည္နယ္၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီးေအာင္လြင္က ေကအုိင္စီ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ကို အခုလို ေျပာဆိုခ့ဲ သည္။

ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ
ဒါကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္ သြားတုန္းကေလ။ အဲကေန စတာပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ကေနၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ကုိ ေျပာတယ္ေလ။ ဒုကၡသည္စခန္းက တစ္ခ်ဳိ႕ ျပန္လာဖုိ႔ ရွိတယ္။ ဒါေတြကုိ ႀကိဳဆုိလက္ခံဖုိ႔၊ ေနရာခ်ထားဖုိ႔၊ စီမံဖုိ႔ ေျပာတယ္။ ေျပာေတာ့ စီမံတဲ့အခါက်ရင္ ျပည္ေထာင္စုရယ္၊ ျပည္နယ္ရယ္၊ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြ ေကာ္မတီ ဖဲြ႔မယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပန္လာတဲ့ ဦးေရကေတာ့ ပထမ ေျပာတာက ၂၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီစခန္းေတြကုိ ထုိင္းအစုိးရနဲ႔ ညိႇ ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ စိစစ္ေပးမယ္။ ေမးျမန္းေပးမယ္။ ေမးျမန္းေပးတာက ျပန္လာတာ ဘယ္ေနရာကုိ ျပန္ပုိ႔ေပးရမလဲ။ ျပန္ခ်င္တဲ့ေနရာ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ကုိ ပုိ႔ေပးရဖုိ႔ တုိ႔က တာ၀န္ရွိတာကုိး။ လက္ခံတာကေတာ့ တုိ႔ လက္ခံတယ္ေလ။

အားလုံးသိတဲ့အတုိင္းပဲ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒအရ ကေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ေအးခ်မ္းသာယာတာလည္း ရွိတယ္။ ပဋိပကၡ ေျဖေလွ်ာ့သြားတာလည္း ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္လာတယ္ဆုိရင္ ေနေရးထုိင္ေရး၊ စားေရးေသာက္ေရး၊ ဒါေတြအစ စီစဥ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပန္လာမယ့္သူ အရင္ ကနဦး သြားၿပီးစစ္ေဆးရတာေပါ့။ ဒါကုိ ေကာ္မတီဖဲြ႔ၿပီးေတာ့ ဒီအဖဲြ႔ ထုိင္းအစုိးရနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးတယ္။ ျပန္တင္ျပတယ္။ ျပန္တင္ျပတဲ့အေျခအေနေပၚ မူတည္ ၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္ေကာ္မတီေတြက လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တယ္။

ကေန႔ ၂၆ရက္ေန႔ကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကလည္း သူတုိ႔ အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္၊ အဆင္ေျပတဲ့ေန႔မွာ ကနဦးေပါ့ေနာ္။ ျပန္ၿပီး ေတာ့ စလာတဲ့သူေတြကုိ ႀကိဳဆုိလက္ခံတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သြားတာေပါ့။ မူလကေတာ့ ေျပာတဲ့ဦးေရနဲ႔ အခု ျပန္လာတဲ့ ဦးေရကေတာ့ ကြာျခားသြားတာ ရွိတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈပဲေပါ့ေနာ္။ ျပန္လာရင္ေတာ့ လက္ေတြ႔အခု ျမင္ ေတြ႔ရတဲ့အတုိင္းပဲ တုိ႔ကေတာ့ ကနဦး ယာယီအတြက္ကုိ လုိေလေသးမရွိေတာ့ ျပင္ဆင္ေပးထားတာေပါ့ေနာ္။ ၿပီးရင္ စိစစ္ေပး ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္ သူတုိ႔ေနထုိင္ခ်င္တဲ့ေနရာေတြကုိ သြားႏုိင္ဖုိ႔ကအစ စီစဥ္ေပးမယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်ရင္လည္း ျပန္လာတဲ့သူေတြ ဒီမွာ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေရးနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေရးဆုိတဲ့ အေျခအေနရွိတယ္ေလ။ ဒါက ဒီမွာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔ အသက္ေမြး အတတ္ပညာေတြ၊ ဒါေတြလည္း ရွိမယ္။ တုိ႔စီမံရမွာေပါ့။ အလုပ္အကုိင္၊ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ဖန္တီးေပးရမွာေပါ့ေနာ္။ စုိက္ ပ်ဳိးေရးလား၊ ေမြးျမဴေရးလား၊ လက္မႈလုပ္ငန္းလား၊ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြအားလုံး လုိက္လာၿပီးေတာ့ ဒါေတြ ေမး ျမန္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးမွာေပါ့။

ျပန္လာတဲ့ဒုကၡသည္ေတြကုိ ဘယ္မွာ ျပန္ထားမလဲ။

ျပန္လာတဲ့လူေတြရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ဘယ္မွာေနခ်င္တယ္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခ်ဳိ႕က ကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ေျမမွာ ျပန္ေနမယ္ဆုိရင္ တုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေပးမယ္ေလ။ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ ျပန္ပုိ႔ေပးမွာေပါ့။ သြားစရိတ္၊ လာစရိတ္က အစ ေထာက္ပ့ံေပးမွာေပါ့ေနာ္။ ဘယ္မွာေနေန၊ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ အေရးႀကီးတာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ဘာေျပာခ်င္လဲ။

ယုံၾကည္မႈေပါ့ေနာ္။ ယုံၾကည္ရင္ေတာ့ ဘာမဆုိျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈအတြက္က စြန္႔စားမႈေတာ့ လုိတာေပါ့ေနာ္။ ဒါပါပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ျပန္လာရင္ လက္ခံမွာပဲ။