Home ေဆာင္းပါး စကားလံုးအရေတာင္ လက္မခံဘဲ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေနေတာ့ ေရွ႕ခရီး ဘယ္လိုဆက္ၾကမလဲ

စကားလံုးအရေတာင္ လက္မခံဘဲ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေနေတာ့ ေရွ႕ခရီး ဘယ္လိုဆက္ၾကမလဲ

1355

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀)

“ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ေထာင္လိုတယ္။ တည္ေထာင္မယ္ဆုိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ ၿမဲၿမံတဲ့ ယံု ၾကည္မႈန႔ဲ တည္ၾကည္တဲ့ သႏၷိ႒ာန္ထားရွိမႈ အေပၚ သံသယမရွိပါ။ အေလးထားပါတယ္။ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆုိပါတယ္။

လက္ေတြ႔ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာလဲဆုိတဲ့ အပုိင္းမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးစရာ၊ ေဝဖန္စရာ၊ ေထာက္ျပစရာ ေတြကေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆုိသလို ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။

(NCA)စာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ “ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျမပံု”ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ (သတၱမအဆင့္)မွာ ေဖာ္ျပထားတာကလည္း “ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္ စုတည္ေဆာက္ျခင္း”ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၆-၁၀-၂၀၁၆)ေန႔ထုတ္၊ (အစုိးရပုိင္/စစ္တပ္ပုိင္) ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြအားလံုးမွာ “လမ္းျပေျမပံု”လို႔ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း (၁၈-၁၀-၂၀၁၆) သတင္းစာေတြမွာေတာ့ “လမ္းျပေျမပံု”အစား “မူဝါဒ”အျဖစ္ အသံုးအႏႈန္း ေျပာင္းလဲလိုက္တာကိုလည္း သတိျပဳပါတယ္။ အစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ “မူဝါဒ”ဆုိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းက “လမ္းျပေျမပံု”ထက္ ပုိၿပီးတိက်ခုိင္မာမႈရွိတယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာ ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီေတာ့ “ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ဆုိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကစၿပီး ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုသံုးစြဲခဲ့ၾကသလဲ။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသလဲဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။

“ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”
ဒီစကားစုကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း (၃၀-၃-၂၀၁၆)မွာ တရားဝင္ စတင္သံုးစြဲေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ သမၼတသစ္က သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ မူဝါဒကို အခ်က္ ၄ခ်က္နဲ႔ေဖာ္ျပရာမွာ တတိယအခ်က္မွာ အခုလို ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါ တယ္။

– “ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွ႕႐ႈတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရး—” ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရသစ္၊ သမၼတသစ္က သူ႔ရဲ႕ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းမွာ ဒီစကားရပ္၊ ဒီအသံုးအႏႈန္းကို ေျပာဆုိေဖာ္ျပစဥ္က ဒီ စကားရပ္၊ ဒီအသံုးအႏႈန္းအေပၚ ဘယ္သူကမွ ေဝဖန္တာ၊ ကန္႔ကြက္တာ မၾကားခဲ့မိပါဘူး။

“ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ာ”လို႔ ညြန္းဆိုၿပီး ယဥ္ေက်းတည္ၾကည္ၿပီး ခ်ိဳသာစြာမိန္႔ၾကားသြားတဲ့ သမၼတမိန္႔ခြန္းဟာ တိုေတာင္း ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူက ေလးနက္လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

“ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ဆုိတဲ့ ဒီစကားရပ္နဲ႔ ဒီစကားလံုးကို သည္းသည္းသန္သန္နဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ တာကုိေတာ့ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ”ျပ႒ာန္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးစဥ္ကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သားအမတ္ေတြဟာ ဒီစကားရပ္၊ ဒီအသံုးအႏႈန္းကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”နဲ႔ မကုိက္ညီပါဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ကန္႔ ကြက္ၾကတာပါ။

ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈက ဘယ္ေလာက္အထိ ျပင္းထန္သလဲဆုိေတာ့ စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြအားလံုး မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ဆႏၵျပတဲ့အထိ ပါပဲ။ သူတုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပန္ထုိင္ခုိင္းရပါတယ္။ ဒါဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၃/၂၀၁၆) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီ လာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံုေထာက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးအ တည္ျပဳတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာလည္း စစ္ဗိုလ္အမတ္ျဖစ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္(မူၾကမ္း)ထဲမွာ ပါရွိတဲ့ “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစုိးက “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္”ဆုိၿပီး ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း အဆံုးအျဖတ္ (စက္ခလုပ္သံုးၿပီး) မဲခြဲရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၃၉၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၈၄မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၅မဲျဖစ္ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၈၄မဲထဲမွာ စစ္ဗိုလ္အမတ္ ၁၆၆ေယာက္စလံုးက ကန္႔ကြက္ မဲေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္သိပ္ကို ေသခ်ာပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၁၈မဲမွာလည္း ဘယ္ပါတီေတြ ဘယ္သူေတြျဖစ္မယ္ဆုိတာ အလြယ္စဥ္းစား သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု (၃၁-၈-၂၀၁၆) ဖြင့္ပြဲအခမ္းနားမွာ ေျပာၾကားတဲ့ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ “ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား”မွာေတာ့ “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ဆုိတဲ့ အသံုးအႏႈန္း လံုးဝ ပါရွိျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒီအသံုးအႏႈန္း၊ ဒီစကားရပ္ကို ကာခ်ဳပ္နဲ႔ သူ႔စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြ တေသြးတသံတမိန္႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ ၾကပံု သာဓကတစ္ခုပါပဲ။ သူတုိ႔ဟာ ဒီအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ဒီစကားရပ္ကို စကားလံုးေဝါဟာရအရေရာ၊ အႏွစ္သာရအရပါ ကန္႔ကြက္ ေနၾကတာပါ။

တကယ္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ “ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၃/၂၀၁၆) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံုေထာက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္”မွာ “ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္း က ႏွစ္ႀကိမ္ထဲသာ ပါရွိတာပါ။

ဒီစကားရပ္နဲ႔ ဒီစကားလံုးကို သူတုိ႔ အညႇိဳးတႀကီးနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကို ဆန႔္က်င္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဆန္႔က်င္ေနၾကတာပါ။ တကယ္ ေတာ့ ဒီေန႔ကာခ်ဳပ္ကို ထိပ္တင္ထားတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ “ဖက္ဒရယ္”ဆုိတာ “ခြဲထြက္ေရးျဖစ္တယ္/ ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲေရးျဖစ္ တယ္”ဆုိတဲ့ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲကေန လူလားေျမာက္လာတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္စစ္အုပ္စု ျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ဟာ သူတို႔ အာဏာအေမြ ဆက္ခံခဲ့တဲ့ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းစစ္အုပ္စုလိုပါပဲ။ “ဆုိရွယ္လစ္အတု(ဝါ) ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္”ခဲ့ၾကသလုိ၊ ယခုလည္း “ဒီမိုကေရစီအတု (ဝါ) စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” လုပ္ခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ထုိ႔အတူ “ဖက္ဒ ရယ္အတု (ဝါ) ျမန္္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဖက္ဒရယ္”ခ်င္ၾကတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္အတုနဲ႔ လွည့္ျဖားခ်င္တာပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ဆုိတာကုိ စကားလံုးအရ၊ အသံုးအႏႈန္းအရကိုပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခါးခါး သီးသီး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း (၂၀-၁၀-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ထုတ္၊ အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကမူ “ဖက္ဒရယ္သည္ ျပည္ ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရးျဖစ္သည္ဟု ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ ေက်ာ႐ိုးျပဳ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္က ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုအား တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ သည္”လို႔ ႐ႈျမင္ယူဆ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လက္ေတြ႔အားျဖင့္ “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ဆုိတာကုိ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းအရပင္ သဲသဲမဲမဲ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ ေနတာေတြကို ေတြ႔ႀကံဳေနပါလ်က္နဲ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္က ဒီလိုေရးသားတာဟာ တကယ့္ အံ့ဖြယ္သုတ ပါပဲ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာေနတာမ်ိဳးနဲ႔ သြားတူေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္ဗုိလ္အမတ္ေတြရဲ႕ ကန္႔ ကြက္မႈေတြကို သူ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ္လည္း “တပ္မေတာ္သားေတြ ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေတြ အခက္အခဲ မရွိ ပါဘူး”လုိ႔ ေျပာတာမ်ိဳးပါပဲ။

ဒီလိုေျပာဆိုေရးသားေနမႈေတြဟာ သင့္ျမတ္ေျပလည္ခ်င္လြန္းလို႔ တဖက္သတ္အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ ေလေျပထုိးေနၾကတာလား – ဒါမွမဟုတ္ တကယ္ပဲ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ သေဘာထားၿပီး ေရးသားေျပာဆိုေနၾကသလားဆုိတာေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြသာ အသိဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေသခ်ာတာေတာ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တကယ္တမ္း ေပမီေဒါက္မီ တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္ဟာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ မုခ်ရွိရလိမ့္မယ္။ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ ေစသည့္ကၽြန္၊ ထြန္သည့္ ႏြားပမာ မျဖစ္ေစဖုိ႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ျပည္သူလူက ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္သူမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရမယ္။ စစ္တပ္က အခ်ိန္မေရြးလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တဲ့၊ အာဏာသိမ္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္ထူးေတြ ေပး ထားလို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဒီလို အခြင့္ထူးေတြေပးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖု႔ိ ဘယ္လိုမွျဖစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အတိတ္သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ စစ္တပ္က လက္နက္နဲ႔အာဏာ သိမ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို ျဖတ္လမ္းကေနရယူ သိမ္းပုိက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို အထင္အရွားေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအေနအထားမွာေတာ့ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑”မွာပါ စစ္အုပ္စုက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ သိမ္းပုိက္စိုးမိုး ရယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အတည္ျပဳႏုိင္တဲ့အခါမွာလည္း စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ထားတဲ့၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ မည္သည့္အုပ္စု၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အခြင့္ထူးေတြ၊ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာေတြ ေပးအပ္ထားတာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရယူထားတာ ေသာ္လည္းေကာင္း ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ် ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။

လက္ရွိအေနအထားကေတာ့ ကာခ်ဳပ္ကလည္း စစ္တပ္ရဲ႕ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ (၆)ရပ္”ဆုိတာနဲ႔ လက္နက္ခ်ခုိင္းေနပါတယ္။ (NCA)လက္မွတ္ထုိးဖို႔ ဖိအားေပးေနပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရကလည္း “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ”နဲ႔ ခရီးဆက္မယ္လို႔ ဆုိေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “ကာခ်ဳပ္”က အခုလို ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပဲ သတိထားေပးထားပါတယ္။
“(NCA) လက္မွတ္ထိုးေရးျခင္းမရွိဘဲ (NCA)စာခ်ဳပ္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အမ်ိဳသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ သြားႏုိင္ ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး”တဲ့။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးလမ္းေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က အစြဲအလန္း ႀကီးႀကီးမားမားနဲ႔ အေလွ်ာ့မေပးစတမ္း စြဲကုိင္ထားတဲ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ (၆)ရပ္”ဟာ အဓိက အတားအဆီးနဲ႔ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ကိုးကား
– ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္မိန္႔ခြန္း – (၃၁-၃-၂၀၁၆) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ အထူးက႑ (ခ)
– လႊတ္ေတာ္ေရးရာ – (၃၁-၈-၂၀၁၆) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇
– (၁၆-၁၀-၂၀၁၆) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ