Home သတင္း KNU ဒုဥကၠဌ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ရွင္းလင္း

KNU ဒုဥကၠဌ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ရွင္းလင္း

595

စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU ဒုဥကၠဌ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ မယ္လဒုကၡ သည္စခန္းသို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၉မွ ၂၀ရက္ေန႔မ်ားက ႏွစ္ရက္ၾကာ သြားေရာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပကတိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုကၡသည္လူထုတစ္ေထာင္နီးပါးကို ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ အပါအ၀င္ KNU ဗဟိုျပန္ၾကားေရးႏွင့္စည္း႐ံုးေရးဌာန ဒုတာ၀န္ခံ ပဒိုေစာလစၥတန္၊ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (KRC)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါၿပီး မယ္လစခန္း ဇံု A၊ B၊ C သံုးခုစလံုးရွိ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဒိုေစာလစၥတန္က ယခုလို ေျပာသည္။

ပဒိုေစာလစၥတန္က “အဓိကကေတာ့ လူထုနဲ႔ ပိုမိုထိေတြ႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ခ်ျပရွင္းလင္းဖို႔၊ ေနာက္တစ္ခုက Peace Process လုပ္တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒုကၡသည္ေတြအေပၚအေတာ္ဂယက္႐ိုက္သြားတာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လူထု အသံကို နားေထာင္ဖို႔အျပင္ KNU ရဲ႕မူသေဘာထားကို ရွင္းျပဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါလူထုရွင္းလင္းပြဲတြင္ KNU ဒုဥကၠဌက လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား ကို ရွင္းလင္းခ်ျပၿပီး ပဒုိေစာလစၥတန္မွ ဒုကၡသည္အေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ KNU ၏ မူ၀ါဒသေဘာထားကို ခ်ျပရွင္း လင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ စခန္းေန လူထုမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိစခန္းအတြင္း ႀကံဳေတြ႔ေန ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ၎တို႔၏လိုလားခ်က္မ်ား စိုးရိမ္မႈမ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

လူထုရွင္းလင္းပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ မယ္လစခန္းေနထိုင္သူတစ္ဦးက ” အခုလိုလုပ္တာ လူထုေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ စိတ္ ၀င္စားမႈရွိတယ္။ စခန္းေနသူေတြက တစ္ခုခုဆို သို႔ေလာသို႔ေလာျဖစ္ေနရတယ္။ ေအာက္ေျခကလူေတြေျပာတာ သူတို႔လည္း မယံုၾကဘူးေလ။ အခု ဗဟိုက လူႀကီးကိုယ္တိုင္ လာရွင္းျပေတာ့ လူထုေတြလည္း စိတ္သက္သာရတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU တို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလ နယ္စပ္ရွိဒုကၡစခန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာသည့္အျပင္ ေနရပ္ျပန္ လည္ပို႔ေဆာင္မည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္လူထုမ်ားအၾကားတြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တိုးတက္မႈႏွင့္အ ညီ ဒုကၡသည္အေရးကိစၥ မူ၀ါဒသေဘာထားမ်ား ၎တို႔တြင္ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ထိုအထဲတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေန ရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ ၿငိမ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အာမခံခ်က္မ်ားရရွိရမည့္အျပင္ ခြဲျခားခံရမႈမရွိေစဘဲ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္၀စြာျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသာမက ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ဦးတည္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ စသည့္အေျခခံမႈမ်ားထားရွိေၾကာင္း ေကအဲန္ယူက ေျပာဆိုသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲနည္းတူ စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ႏို႔ဖိုးစခန္း၌လည္းေကာင္း၊ ၁၅ရက္ ေန႔တြင္ အုန္းဖ်န္စခန္း၌လည္းေကာင္း၊ ၁၉ရက္ႏွင့္၂၀ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မယ္လစခန္းစခန္း၌လည္းေကာင္း အသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ မယ္ရာမို၊ မယ္လအူး၊ ထမ္းဟင္ႏွင့္ ဘန္႔ဒံုယန္းစခန္း ၄ခုတြင္ KNU ဒုဥကၠဌကပင္ ဦးေဆာင္ကာ အလားတူ ရွင္းလင္းပြဲကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။