Home သတင္း ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္း မြန္၊ ကရင္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္း မြန္၊ ကရင္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

438

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

သံလြင္ျမစ္ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေဒသရွိ ဖားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ ေပါင္၊ မုဒံု၊ က်ိဳက္မေရာ စသည့္ မြန္၊ ကရင္ အေျခစိုက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုအတြင္း ထိခို္င္ႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာ ျပဳစုထားသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္တစ္ေစာင္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေအာ္ခစ္ဟိုတယ္၌ ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တိုးတက္ေသာမြန္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (MYPO)က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

‘တိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာမွ်ေျခ’ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ သံလြင္ျမစ္ အထက္ပုိင္း ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ေဂဟစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိန္းညိႇေပးမႈ ပ်က္စီးႏုိင္ၿပီး ျမစ္ဝေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ လူငါးသိန္းေက်ာ္မွာ လယ္၊ ယာ၊ သားငါး စသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ တံငါလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသန ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သူ MYPO မွ မိအားခ်ဳိင္းက ေျပာသည္။

“ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမစ္ဝေဒသမွာရွိတဲ့ လူထုေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ျမစ္ရဲ႕သဘာဝေဂဟ စနစ္ အားလံုးပ်က္စီးႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရကာတာစီမံကိန္းအားလံုးကို ရပ္တန္႔ ေပးဖုိ႔၊ ေနာက္ၿပီး ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြလူမႈအဖဲြ႔အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ကန္႔ကြက္ခ်က္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ သံလြင္ျမစ္ကာကြယ္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေပးဖုိ႔နဲ႔ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ မထိခိုက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္”ဟု မိအားခ်ဳိင္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ စာမ်က္ႏွာ ၈၇ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ သံလြင္ျမစ္ေနာက္ခံႏွင့္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ အေျခအေန၊ သံလြင္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသေဂဟစနစ္ႏွင့္ ယင္းအေပၚမွီခိုအားထားေနရသူ မ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ႏုိင္မႈ၊ စီမံကိန္းဆုိင္ရာမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ စသည့္ အခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ ၂ ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူကာ အလႊာစံုေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း သုေတသနလုပ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း MYPO က ဆိုသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚ ေရကာတာမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ရွိေၾကာင္း အစိုးရ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္က ယခင္လ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားၿပီး NLD အေနျဖင့္ အစိုးရ မျဖစ္ခင္က ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သလို ယခုအခ်ိန္တြင္ မကန္႔ကြက္ျခင္းသည္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္မွ စိုင္းေခးဆိုင္က ေျပာသည္။

MYPO အေနျဖင့္ ယခုအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံလြင္ျမစ္ဝေဒသတြင္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ ဆက္ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားသလို ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ သံလြင္ျမစ္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔သြားမည္ဟု မိအားခ်ိဳင္းက ဆက္ေျပာသည္။

တိုးတက္ေသာ မြန္လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး(MYPO)ကို ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္အားသန္သည့္ လူငယ္မ်ား၊ မြန္လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မြန္စာေပယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားညီညြတ္မႈရွိေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။