Home သတင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ေကာ့ကရိတ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ေကာ့ကရိတ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပ

867

စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ကေဆာဝါး

ကရင္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔စည္းျဖစ္သည့္ သြီးလူထုအေျချပဳ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (TCDN)ဦးေဆာင္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔က ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၾက သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္လာေစရန္ႏွင့္ လူငယ္၏ အခန္းက႑သည္အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာေစ ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္မ်ားကို ေဒသခံ ျပည္သူ လူထုမ်ား သိရွိနားလည္လာေစရန္ စသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ယခု အခမ္းအနားကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟု TCDN က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

TCDN ၏ ဥကၠဌ မန္းသိန္းေဇာ္က “ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သံုးခုနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ခုက အခုအခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါဝင္မႈအားနည္းေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗဟုသုတ အျမင္ေတြ တိုးပြား လာဖို႔နဲ႔ ေကာ့ကရိတ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့က်ေစခ်င္တာလည္း ပါပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကေတာ့ အရပ္ ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ မရဘူး။ ျပည္သူလူထုလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားအားလံုး သိရွိေစရန္ ျမန္မာတျပည္လံုး၏ လူထုဆႏၵကို ေလးစားေပးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထု အသံ နားေထာင္ေပးေရး၊ လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကို (ခ်က္ခ်င္း)ရပ္တန္႔ေပးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းျခင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေရး စသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို လည္း TCDN က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

(TCDN)ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကြန္ ယက္(KSCN)မွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္အဆင့္ JMC အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ နန္းေစး အြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္ အဆင့္အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသတြင္း လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ သံဃာေတာ္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ၄၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ JMC အရပ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ နန္းေစးအြာက လိႈင္း ဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္အခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ပ်က္ျပား ေစသည္ဟု ယခုလို မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

“ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ဘီဂ်ီအက္ဖ္၊ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႔ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာ လမွာ ဒီလိုပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေနျခင္းဟာ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစသလို ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ထိခုိက္ေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါကို က်မ စိုးရိမ္တယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

သြီးလူထုအေျချပဳလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္(TCDN)ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေလာင္းကိုင္၊ ဖားက်၊ သမိန္ဒြတ္၊ ဝင္းက၊ ျမပ တိုင္၊ ေနာင္တပြဲ စသည့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစည္းၿပီး က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ကြန္ရက္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္၌လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို အလားတူ က်င္းပႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု TCDN က ဆိုသည္။