လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေျမလိုက်င့္တဲ့သူေတြ

(လကၤာဒီပ)

(၂၁ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၆)

စိတ္ဓါတ္ သက္လံုေကာင္းၾကသူေတြ
ေျမလိုက်င့္တဲ့ လူသားေတြမို႔လား
တရားေသာေတာ္လွန္ေရးမွာ
ခိုင္မာစြာ အားထုတ္မႈျပဳခဲ့ၾကတယ္
မိုးယံထက္ လင္းႏိုင္လြန္းတဲ့
က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ အာဇာနည္ႀကီးေတြရွိခဲ့တယ္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးရပ္ဝန္း
အစြန္းႏွစ္ဖက္ၾကား မားမားရပ္တည္
အာဇာနည္ေတြဘဝ
တခ်ိဳ႕က ေတြးေခၚႀကံဆမႈကို ေပးဆပ္ၾက
တခ်ိဳ႕က မိသားစုအခ်ိန္ကို ေပးဆပ္ၾက
တခ်ိဳ႕က ကာယလံု႔လကို ေပးဆပ္ၾက
တခ်ိဳ႕က အသက္ခႏၶာကို ေပးဆပ္ၾက
တခ်ိဳ႕က တစ္ဘဝလံုးထိုးေကြ်း
အ႐ိုးေဆြးတဲ့အထိ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကတယ္။

သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့လမ္း
ပရမ္းပတာပန္းတိုင္မဟုတ္ဘူး
ဦးထိပ္ထားရာျပည္သူေတြ
ေျခေနတည္တံ့စြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္
ကြ်န္သေဘာက္ဘဝက
လြတ္ေျမာက္ၾကေရးစြန္႔စား
အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကအစ
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရသည့္
ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကရင္ျပည္ျဖစ္ဖို႔
ရည္စူးလို႔ အားထုတ္မႈျပဳခဲ့ၾကတယ္။

႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္းေတြထဲက
တက္ႂကြတဲ့ ဇာတ္လိုက္ရဲ႕ေသနတ္ကိုင္ဟန္
အားက်မာန္တက္ျဖစ္ခ်င္ၿပီး
မီးလိုပူေလာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးမွာ
သူတို႔ဟာ ေသနတ္ကိုင္လာၾကတာ မဟုတ္ဘူး
ေရြးခ်ယ္ကူးေျပာင္းခြင့္ မရခဲ့ရွာ
အာဏာရွင္အုပ္စိုးသူေတြ ေပးခဲ့တဲ့လမ္းၾကမ္း
ရြာစခန္း ၿမိဳ႕စခန္း ျပည္သူျပည္သား
ညီကိုမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔
သူတို႔ လက္နက္ကိုင္ခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္တယ္။

ဟန္မလုပ္ အႀကံမယုတ္
မာန္ထုတ္လို႔ ႀကိဳးစား
တစ္မ်ိဳးသားလံုးစိတ္ရႊင္ၿပံဳး
လူတစ္လံုး သူတစ္လံုး လူတန္းေစ့ေစ
ေပးေဝရင္းႏွီးမႈျပဳခဲ့ၾက
သူတို႔ဘဝ သူတို႔ခႏၶာ
ဒီလို အာဇာနည္ႀကီးေတြရဲ႕ေက်းဇူး
အထူးအေလးျပဳ ဦးညႊတ္ရင္း
ညီကိုခ်င္း ရင္းႏွီးသင့္ျမတ္ၾကလို႔
က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ေန႔သစ္ေတြကို
ပိုမိုအားထုတ္ ေပးဆပ္မႈျပဳၾကပါေလ
ေျမလိုက်င့္တဲ့ လူသားေတြျဖစ္ၾကပါေစသတည္း။