Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း “မ်က္ကြယ္ျပဳခံရေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ႐ုန္းကန္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာႏွင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ (KHRG) ဒါ႐ုိက္တာ ေနာ္ထူးထူးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

“မ်က္ကြယ္ျပဳခံရေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ႐ုန္းကန္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာႏွင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ (KHRG) ဒါ႐ုိက္တာ ေနာ္ထူးထူးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

859

ၾသဂုတ္ ၃ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ (KHRG)သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည့္ “မ်က္ကြယ္ျပဳခံရေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ႐ုန္းကန္မႈမ်ား” (Hidden Strengths, Hidden Struggles;)အမည္ရွိ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၀ေက်ာ္ပါ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုု ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၎အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ကရင္လူ႔အခြင့္ အေရးအဖဲြ႔မွ စုေဆာင္းထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဝ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကုိ အေျခခံကာ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျပန္ ေရးသားျပဳစုၿပီး ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ KHRG ၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ေနာ္ထူးထူးကုိ ကရင္သတင္း႒ာန(ေကအုိင္စီ)မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္။

ေမး။ ။ ပထမဦးဆုံး ယခုအစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေလး ေျပာျပေပးပါ။
ဒီ အစီရင္ခံစာက ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အသံ၊ အေျခအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ျပည္သူေတြ သိေအာင္ ေဖာ္ျပခ်င္တယ္။ ဒါေတြ မကဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္တုန္းက KHRGက အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အစီရင္ခံစာရဲ႕အမည္က “Dignity in the Shadow Oppression” ျဖစ္တယ္။ အခု ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာဆုိရင္ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာေဟာင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဖိႏွိပ္ခံရတာေတြကို ျပန္သုံးသပ္တယ္။ ၂၀၁၆မွာ ဘာေတြေျပာင္းလဲမႈရွိလာသလဲဆိုတာေတြကို ျပန္သုံးသပ္တယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြက အသစ္အသစ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေျပာင္းလဲလာတဲ့အေပၚမွာ က်မတို႔ အသစ္တဖန္ ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။

ေမး။ ။ အခု ထုတ္ေ၀လုိက္တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ အဓိက ဘာေတြ ေဖာ္ျပထားသလဲ။
ဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အေတြ႔အႀကဳံေတြ မကဘူး။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အျမင္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔တဓူဝ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ (livelihood)၊ သူတို႔ရဲ႕အခက္အခဲ၊ ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖိႏွိပ္ခံရတာေတြ၊ ၿပီးေတာ့ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရေတြက အမ်ိဳးသားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ခံစားၾကရတယ္။ အဲဒါေတြကို က်မတို႔က ဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာ မီးေမာင္းထိုးျပထားတယ္။

ေမး။ ။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုးရြားေနလဲ။
သူတို႔ရဲ႕ခံစားမႈကို ဘယ္ေလာက္အထိရွိနစ္နာသလဲဆိုတာ ေပတံနဲ႔ေတာ့တိုင္းလို႔မရဘူး။ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အေရးယူေပးတာေတြလည္း အတိအက် မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ထိ နစ္နာလဲဆိုတာကိုေတာ့ တိုင္းတာလို႔မရဘူး။ ဥပမာ- ေျမယာျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ဥပေဒေၾကာင္းအရ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုင္းတန္းဖို႔အတြက္ သြားလာရာမွာ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္ခုခု ျဖစ္လာၿပီး ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြက အမ်ဳိးသားေတြထက္ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာေရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဘက္မွာေတြက ပိုၿပီး ခံစားရတယ္။

ေမး။ ။ အခု အစီရင္ခံစာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြႀကံဳေတြ႔ေနတာေတြကိုပဲ အဓိက မီးေမာင္းထိုးျပထားတယ္ ေပါ့။ အျခားေသာ အေထြေထြ လူထုေတြအေနနဲ႔ကေရာ ဘာကြာျခားမႈေတြရွိတာ ေတြ႔ရလဲ။
အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း ျပည္သူေတြပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို တူညီေကာင္း တူညီလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မတူညီတာကို ေျပာခ်င္တာက ပတ္ဝန္းက်င္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေပါ့။ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ အမ်ဳိးသမီးေတြက ဦးစားေပး မခံရဘူး။ အခက္အခဲတစုံတရာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို အထင္အျမင္ေသးၾကတယ္။ သူတို႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲတစ္ခုခုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုရင္ မေနတတ္ မထိုင္တတ္ဘူးဆိုၿပီး အျပစ္တင္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်မတို႔ သာမန္ျပည္သူ ေယက်္ားသားေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ နစ္နာတာခ်င္းတူေပမယ့္ မိန္းကေလးေတြအေပၚအျပစ္ျမင္၊ အျပစ္တင္တာက ပိုမ်ားတယ္။

ေမး။ ။ အစီရင္ခံစာမွာ ေတြ႔ရွိတာက အပစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသမီးေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူးရာခံကေန ဖယ္ရွားျခင္းခံရသြားတာတို႔၊ ပညာသင္ယူမႈမွာ ခံစားခြင့္ မတူတာတို႔ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ။
ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့အခ်ိန္တုန္းက အမ်ဳိးသားေတြက အျခားေနရာကို ေရွာင္ၿပီး ထြက္ေျပးၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရြာထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ က်န္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ရြာကို ဦးစီးဦးေဆာင္ဖို႔ တာ၀န္ယူရတယ္။ ရြာထဲမွာ၊ အမ်ဳိးသားေတြ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္တုန္းက ေက်းရြာလူႀကီးတို႔၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တို႔တာဝန္ယူၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးလို႔ အေျခအေနေတြ ေကာင္းလာေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြက ရြာထဲကို ျပန္လာၾကတယ္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီး ရြာလူႀကီးေတြကို ေရြးေကာက္တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသားေတြ ျပန္လာၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားေတြကိုပဲ ဦးစားေပး ေရြးေကာက္ေတာ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကို မေရြးေကာက္ေတာ့တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈက႑က ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ ပညာေရးပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း မိန္းကေလး ငယ္ေတြက အပစ္ခတ္ရပ္စဲအခ်ိန္ျဖစ္ေပမယ့္ ေက်ာင္းတက္ရမွာ အလွမ္းေဝးတဲ့အတြက္ မိဘေတြက စိတ္ပူၾကတယ္။ မိန္းကေလးငယ္ေတြ ေက်ာင္းတက္ရတာ ေဝးတဲ့အတြက္ လမ္းမွာ စစ္တပ္ေတြရွိေနမလား ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနမလားဆိုၿပီးေတာ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ စိတ္မခ်တာေတြ ရွိတယ္။ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း မိန္းကေလးေတြက အိမ္ေထာင္ေစာေစာ ျပဳရမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မိန္းကေလးေတြ ေရွ႕ဆက္ ေက်ာင္းတက္ဖို႔အတြက္ ဦးစားမေပးေတာ့ဘူး။ မိဘေတြရဲ႕ စိတ္မခ်မႈနဲ႔ ဓေလ့ထုံးထမ္းေတြက မိန္းကေလးေတြ ပညာသင္တဲ့အခြင့္အေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မိန္းကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားရဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။

ေမး။ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာက စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက အၾကမ္းဖက္ခံရမႈဒဏ္ကို ပိုၿပီး ခံစားရတယ္ဆိုတာက ဘယ္လိုအေနအထားေတြကို ဆိုလိုခ်င္တာလဲ။
ရြာေတြမွာဆိုရင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဆို တစ္ခုခုျဖစ္ၿပီးဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးကိုပဲ အျပစ္တင္ ေဝဖန္ၾကတယ္။ သူမ နားမလည္ဘူး၊ သူမ အရင္စလို႔ေပါ့။ ျဖစ္သမွ် သူမကိုပဲ အျပစ္ဖို႔ၾကတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြဘက္က အျပစ္ကို မျမင္ၾကဘူး။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ အျပစ္မရွိဘူး။ သူမရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ ရွိတဲ့အတြက္ သူမကို မဟုတ္တာ တစုံတခု လုပ္တာသိလည္း တိုင္လို႔ မရဲၾကဘူး။ သြားတိုင္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ပစ္မယ္လို႔ ေျပာဆိုခံရတယ္ဆိုရင္ မတိုင္ရဲဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့ မိန္းကေလးေတြက သာမန္ မိန္းကေလးေတြထက္ နစ္နာၾကတယ္။

ေမး။ ။ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အႀကံျပဳခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးေတြ႔ရတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွာ ဘာေတြကို အဓိက မီးေမာင္းထို္း အႀကံျပဳ ေျပာခ်င္ပါသလဲ။
အႀကံေပးခ်င္တာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနည္းငယ္ပဲ အႀကံျပဳ တင္ျပပါမယ္။
(၁) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစဖုိ႔နဲ႔ အေျခအေန တုိးတက္လာေစဖုိ႔
(၂) က်ား၊ မအေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ဖုိ႔
(၃) အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသား တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိဖုိ႔
(၄) ေဒသခံ အသုိက္အဝန္းေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔
(၅) က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး တုိးတက္ေစဖုိ႔ အဲဒီအခ်က္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ အဓိက အႀကံျပဳ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အခု ထုတ္ေဝလုိက္တဲ့ ဒီအစီခံစာကေန အမ်ိဳးသမီးေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံမႈေတြကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ဘယ္ေလာက္ အေနအထားထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားလဲ။
အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့နည္းလိမ့္မယ္လို႔ အတိအက်ေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခုနက အႀကံျပဳတဲ့အားလုံးထဲမွာ Humanitarian Aid ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ အစိုးရေတြက ေစတနာအမွန္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ ရွိလာမယ္လို႔ က်မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

ေမး။ ။ ဒီအစီရင္ခံစာကုိ အေျခခံၿပီး ေမးျမန္းတဲ့အထဲမွာမပါပဲ သီးသန္႔ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္ပါသလဲ။
က်မထပ္ျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တာေတာ့ က်မတို႔ KHRG က ထုတ္ေဝတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအခန္းက႑ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကပါ။ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြကို ဒီအစီရင္ခံစာကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ သိေစခ်င္တယ္။