Home သတင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းကုိ လူမႈအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု KNU ေျပာဆို

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းကုိ လူမႈအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု KNU ေျပာဆို

650

ဇူလိုင္ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ) ဘိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အေနျဖင့္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရွိ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားအျပင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ခ႐ိုင္၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိုေန႔က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ ေဇယ်ာထက္စံဟိုတယ္တြင္ ေကအဲန္ယူ ဘိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ ေကအဲန္ယူ ဗဟို သစ္ေတာဌာနတာ၀န္ခံ၊ အစိုးရသစ္ေတာဌာန၊ ေဒသတြင္း INGO၊ NGOႏွင့္ CSO အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ေကအဲန္ယူ ဘိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမႉး ပဒို ေစာအဲ့နာက ယင္းသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က “အဲဒီသစ္ေတာေတြနဲ႔ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ လူထုေတြ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ နည္း ပညာေတြ အကူအညီေတြအျပင္ ေဒသတြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမရွိရင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘူးလို႔ ယူဆတဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကအဲန္ယူ သစ္ေတာဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားခ်ျပျခင္း၊ အစိုးရမွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သစ္ ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ တာကေပၚကရင္လူငယ္အဖြဲ႔တာ၀န္ခံ ေနာ္ပီသေလာက “ဒီလိုကိစၥေတြအေပၚမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေတြျဖစ္လာရင္ က်မတို႔အေနနဲ႔က သစ္ေတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ INGO ေတြကေန သူတို႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနလဲဆိုတာ သိလာရမယ္ဆိုေတာ့ က်မတို႔ လူထုဘက္ကေန ပိုၿပီး ရပ္တည္လို႔ရလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအုိင္ စီသုိ႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သစ္ေတာအမ်ားဆံုးမွာ ေကအဲန္ယူနယ္ေျမအတြင္းသာ က်န္ရွိေနျခင္း၊ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား မသိရွိျခင္းမ်ားအျပင္ ၎ဧရိယာ မ်ားအတြင္း၌ ေဒသခံမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ား၊ ေျမယာမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားအေပၚ ေဒသတြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကအဲန္ယူတို႔က စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ကို ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္စိစစ္ေပးရန္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈၿပီးေျမာက္မွသာ ေဒသခံ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ မူ၀ါဒေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုလားေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ေကအဲန္ယူ ဘိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္နယ္ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ား၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ ရာ ဆံုး႐ႉံးနစ္နာမႈ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူတို႔က ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုေနၾကသည္။

ေကအဲန္ယူ၏ ဗဟိုသစ္ေတာ႒ာနကလည္း အစိုးရသစ္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႔ခ်မွတ္ေရးဆြဲ ထားသည့္ သစ္ေတာမူဝါဒဆုိင္ရာမ်ားကုိ လာမည့္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္အမီွ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳႏိုင္ ရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။