လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ဓေလ့ဘာသာကြဲျပားေစ

(လကၤဒီပ)

ဓေလ့ရိုးရာနဲ႔ ဘာသာ
ကြဲျပားစြာျမင္ႏိုင္ၾကရင္
နင္နင္ ငါငါ စေကာပိုး
ေခါက္ရိုးက်ိဳးလာတဲ့ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ျခင္း
ရင္းႏွီး က်ြမ္းဝင္ခ်စ္ၾကည္ၾကသမို႔
ဘာလို႔ ျပန္မဆံုႏိုင္ရမွာလည္း ညီကိုတို႔။

ဓေလ့ရိုးရာ အလာအသြား
နတ္စားျခင္းမဟုတ္ဘူးေနာ္
မေတာ္ေလာဘသမားေတြ
အထင္ေတြနဲ႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားတဲ့
ယူစြဲတဲ့ အေလ့အထလည္း မဟုတ္ဘူး
ျပန္လည္ပူးေပါင္းျခင္း
ရင္းႏွီးၾကြမ္းဝင္ျခင္း
ညီရင္းအကို ေမာင္ရင္းႏွမ
မေမ့ၾကတဲ့ ကရင့္သေကၤတေတြျဖစ္တယ္။

သက္ဝင္ယံုၾကည္တဲ့တရား
နတ္စားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း
ရာရာေပါင္းဟာ ဖန္ဆင္းရွင္မွေသာ္လည္းေကာင္း
ရုပ္ေပါင္း နာမ္ေပါင္းဟာ အစိုးမရ
အနတၱသေဘာရွိတဲ့တရားသည္လည္းေကာင္း
သင္ႏွစ္ေထာင္းအားက်တဲ့
အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈဟာ
သင့္ဘာသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈျဖစ္တာမို႔
က်ဳပ္တို႔လူမ်ိဳး တန္ဖိုးထားသင့္တဲ့
ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔အေလ့အထျဖစ္သည့္
မိရိုးဖလာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္
မေရာပစ္လိုက္ၾကပါနဲ႔ေနာ္။
4d6c1aebb7eaa543883fcf73009d6df6
ခက္တာက ထိတ္တန္းက
စိတ္လမ္းျပတဲ့သူေတြက
နိမ့္က်တဲ့သေဘာေဆာင္ေနေလသျဖင့္
တင့္တယ္ လန္းဆန္းတည္တံ့ခဲ့တဲ့
ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ဓေလ့အစဥ္အလာ
ေမွးမွိန္ကာ ထည္ဝါမႈေတြေလ်ာ့က်
ဘဝေတြဟာ ကင္းကြာလာၾကတယ္။

အျဖဴေရာင္သံေယာဇဥ္ၾကိဳး
နံ႔ၾကိဳင္ျဖိဳး နံ႔ေမႊးလြန္းပါတဲ့ပန္း
ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးးထားတတ္မႈ
ဂရုျပဳေလးစားလိုက္နာမႈ
ညီညႊတ္မႈေပါင္းစပ္ထားဓေလ့ေတြ
ျပန္လာေလ ပလူးလာ ပလူးလာ ဂယ့္ထိုင္(ဟွယ့္ထါင္)
ေငးမႈိင္ေတြေဝျခင္း ကင္းၾကပါေစ
ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္ဌာေန
ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ
ညီကိုေတြအခ်င္းခ်င္း
တိုက္ခိုက္ျခင္း အျဖစ္မခံၾကရပါေစနဲ႔
ေျမေပၚနဲ႔ေျမေအာက္သယံဇာတ
ျမစ္တစင္း ေခ်ာင္းတလက္မွေရာင္းစားမခံပါရေစနဲ႔ဗ်ာ
ပလူးလာ ပလူးလာ ဂယ့္ထိုင္(ဟွယ့္ထါင္)။

၂၄ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆