လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ၾကယ္ပြင့္မ်ား ေႂကြေလေသာ္

(လကၤာဒီပ)

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္း
အၾကမ္းခံမႈေတြလည္း မနဲေတာ့ဘူး
ဘဝင္႐ူးေတြလည္း ေသြးထိုးခံရ
လိုင္စင္ရ အဓမၼက်င့္ျခင္းေတြနဲ႔
တို႔ရဲ႕ သမီးပ်ဳိေတြကိုေလ
အမွည့္ေႁခြ အႏုေႁခြရန္စ
ကာလေတြကို သက္ဆိုးရွည္ေစေနတယ္။

တိုင္းျပည္မၿငိ္မ္းခ်မ္းပါမွ
ထာဝရအာဏာၿမဲေနမယ္ဆိုတဲ့
အတၱနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ မဟာတပ္မေတာ္
နံေစာ္ပုပ္ေဆြး လုပ္ရပ္မ်ား
ဘာသာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ရန္တိုက္ေပး
လူမ်ိဳးေရးအခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲသပ္လွ်ဳိ
ရန္လိုျခင္း ရန္စျခင္း ႏိုင္က်င့္ျခင္း
မုန္းတီးျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးေနတယ္။

ဒီလိုကာလမ်ဳိးမွာ
က်ရာေနရာက တာဝန္ထမ္းရင္း
လြတ္လမ္း ကၽြတ္လမ္းကို ေဖြရွာရင္း
သက္ခ်င္းအပ္ တိုက္ဖက္ တိုက္ေဖာ္
ေရးေဖာ္ေရးဖက္ ရဲေဘာ္စာေပပညာရွင္မ်ား
ၾကယ္ပြင့္မ်ားတို႔ ေႂကြေလေသာ္
ရွင္ေတာ္ဘုရားေရ က႐ုဏာေႁခြပါအံုးလွည့္။

သူတပါးဘာသာ ပိုင္နက္ထဲ
လက္ရဲ ဇက္ရဲ က်ဴးေက်ာ္ဗိုလ္က်ရာ
သံဃာအတုအေယာင္ေတြ
ကတံုးေတြ သကၤန္းၿခံဳေတြ
ေခတ္ေတြ စနစ္ေတြဆန္းလာၾက
ကတံုး ကတံုးခ်င္းတိုက္မွ ရေတာ့မယ့္
႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ဂတံုးဂတိုက္ကာလမွာ
ဆရာမန္းထက္ေခါင္ေရ
အေႂကြေစာေလသလား
စိတ္ဓါတ္မ်ားက် မာန္ေလ်ာ့လိုက္ေလသလားဗ်ာ။

တန္းတူေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
ရွိသင့္တဲ့ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ရြယ္
ရင္ႏွင့္လြယ္ တာဝန္ထမ္းရွာလို႔
ၾကယ္ပြင့္တို႔ ေႂကြေလေသာ္
သင့္ေတာ္လွန္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ား
ဆပြားေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ျပဳ ျပင္ရမွာ
အားလံုးမွာ တာဝန္ေတြ ရွိၾကတာမို႔
ႏိုးထဖို႔ တိုက္တြန္းကာ ႏိႈးေဆာ္ရင္း
အခ်င္းသြားေလသူ ကေလာင္ရွင္ႀကီးေရ
ေဝးတေန ေကာင္းရာသုဂတိမွာ စံေပ်ာ္ေနႏိုင္ပါေစဗ်ာ။
(၂၂ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၆)