Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ဘက္စံုေထာင့္စံု ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းပါ

မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ဘက္စံုေထာင့္စံု ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းပါ

920

ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ အသြင္သ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအ စည္းအ႐ံုး-ေကအဲန္ယူကလည္း ၎တို႔ဖမ္းဆီးရမိေသာ သိန္းေလးေထာင္ေက်ာ္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေရး ရန္သူသဖြယ္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ယခု အသစ္တက္ လာသည့္ အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ကာလတြင္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုကာ လေနာက္ပိုင္း မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာအေပၚ သေဘာထားကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက “ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ)ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို သိသာထင္ရွားစြာ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေအာင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆးကို လူငယ္မ်ားအၾကား ပိုမို သံုးစြဲမႈမ်ားသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ပင္ “မူးယစ္ကင္းဇုန္”ဟူ၍ ေရးသားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး ဝါး ကင္းစင္ေရးသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာအာေဘာ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာသည္ အစုိးရအဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံစီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းၿပီး ျပည္တြင္း စီးပြားေရးခြ်တ္ၿခံဳ က်မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ၎တို႔အလိုက် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည့္ အဖဲြ႔ အစည္းအခ်ဳိ႕၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားကို စစ္မျပဳဘဲ အလြယ္တကူ လူညႊန္႔တံုးေစမည့္ မူးယစ္ေဆးျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းေရာက္ရန္ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာခ်ကာ တမင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ေပါ့ေလ်ာ့မႈရွိ ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕၌ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည့္အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕အ ေပၚ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစေရး အျပစ္ဖုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိေန သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း မၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း စစ္မီး၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။

သတိမမူလွ်င္ ဂူကိုမျမင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ၏ တရားခံဟူ၍ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အျပစ္ဖို႔ ေထာက္ျပေျပာ ဆိုျခင္းထက္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဖက္အ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး၊ အလႊာအသီးသီးမွ လူထုလူတန္းစား တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးကလည္း အသိစိတ္၊ သတိစိတ္ျဖင့္ ထိေရာက္စြာ စနစ္တက် ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ဖ်က္သြားမွသာ သန္႔ရွင္းေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။