Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ KNLA စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ KNLA စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

1161
ေမလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ပါအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ’ JMC ကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ လက္ရွိ JMC ၏ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေနမ်ားကို JMC-U ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KNLA စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးအား ေကအုိင္စီမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္။

ေမး။ ။ JMC စတင္ျဖစ္ေပၚလာပုံနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပေပးပါလား။

JMC ဆိုတာက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါတဲ့အတိုင္း JICM (Joint Implementation Coordination Meeting) ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အဲဒီ JICM ေအာက္မွာ JMC နဲ႔ UPDJC (Union Political Dialogue Joint Committee) ဆိုတာျဖစ္လာတယ္။ JICM ဆိုတာက NCAကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္အစည္းအဝးေပါ့။ JMCဆိုတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီးေတာ့ JICM ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ JMC ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအခ်ိန္မွာ မေတာ္တဆ ထိေတြ႔မႈျဖစ္ျဖစ္၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ျဖစ္ အဲလိုမျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ လက္ရွိ JMC ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အရာေတြ ေရွ႕ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ အရာေတြက ဘာေတြမ်ားလဲ။

အခု JMC အေနနဲ႔ levelသံုးခု ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ Union level၊ တိုင္း(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင့္ State level၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ Local level ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္မွာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ JMC ကို အားလံုးေပါင္း ၂၆ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႔ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္ကေတာ့ ၁၄ ေယာက္ေပါ့။ အခုလက္ရွိ JMC တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အဆင့္မွာ တစ္ခုဖြဲ႔ထားၿပီးၿပီပါၿပီ။ အဲဒါကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းမွာ သြားၿပီးဖြဲ႔စည္းတာေပါ့။

ေမး။ ။ JMC အေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြရဲ႕ ထိေတြ႔မႈေတြ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရလဲ။ ေျဖရွင္းမႈ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႔ရလဲ။

Code of Conduct ဆိုတာက ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ဟာျဖစ္ၿပီး NCA မွာလည္း သေဘာတူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက ၾကားကာလမွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အဆင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ စတဲ့ JMC ကို မဖြဲ႔စည္းႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းမွာ အခက္အခဲရွိတာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက သူ႔အဆင့္နဲ႔သူူ ေျဖရွင္းသြားရမွာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို အတိအက် မဖြဲ႔စည္းႏိုင္တဲ့အခါ အကုန္လံုးကို အေပၚကေန ျပန္ေျဖရွင္းရတဲ့အခါက်ေတာ့ လက္လွမ္းမမွီတဲ့အပိုင္းေတြ ျဖစ္လာတဲ့အေပၚမွာ အခက္အခဲေလးေတြ ျဖစ္လာတာရွိတာေပါ့။ Code of Conduct ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၾကားကာလလိုအခ်ိန္မွာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အတီးတို႔နယ္ေျမမွာ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ ေျမနဲ႔ကိုယ္ရွိသလို ကိုယ့္ရဲ႕ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈလည္း ရွိတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ သြားေနတဲ့အခါ အစိုးရဘက္ကလည္း သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာေတြကို တိုးလာတဲ့ အေပၚမွာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အတီးတို႔အေကာက္ခြန္ေတြ ေကာက္တဲ့အေပၚ အစိုးရဘက္က ဒါကို ျပည္သူ လူထုကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစတယ္ဆိုၿပီး တိုင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အတီးတို႔ကို တင္ျပလာတာေတြ စတဲ့ အခက္အခဲ ေလးေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း အတီးတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္း ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေကာက္ခြန္ေကာက္တဲ့အေပၚမွာ ေျဖရွင္းရတဲ့ အပိုင္းေလးေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ နားလည္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ အတင္းအဓမၼ မေကာက္ခံဖို႔ စတဲ့သေဘာေလးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ စစ္သားစုေဆာင္းတဲ့ ေနရာမွာလည္း အတင္းအဓမၼမစုေဆာင္းပဲနဲ႔ ဆႏၵသေဘာအေလွ်ာက္ ဝင္ေရာက္လာတာကိုပဲ စုေဆာင္းဖို႔ အဲဒီလိုေျပာဆိုေဆြးေႏြးရေပမယ့္ ႀကီးႀကီးမားမားေတြေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး အဲဒါေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ကလည္း ေငြေရးေၾကးေရးအရ အခက္အခဲရွိတဲ့ အပိုင္းေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။

ေမး ။ ။ အခုကလည္း အစိုးရသစ္ျဖစ္လာေတာ့ JMC အတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈမ်ိဳးေတြ ရွိလာႏိုင္ပါလဲ။

အခုေလာဆယ္ေတာ့ အဲဒါညိႇႏိႈင္းေနၾကတာေပါ့။ JMC ရဲ႕ဖိတ္ၾကားမႈအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာၿပီး ေတြ႔ဆံုတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဟိုး…အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက JMC ဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ MPC ကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္တဲ့ေနာက္ပိုင္း JMC လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဟာ ေငြေရးေၾကးေရး မလံုေလာက္ဘူးေလ။ အဲဒီလိုမလံုေလာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း အစိုးရသစ္ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို လိုခ်င္ေတာ့ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီ JMC ကို အသိအမွတ္ျပဳမယ္။ ဆက္လက္အသိအမွတ္ ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္က်မွ ႏိုင္ငံျခားကေငြေၾကး ကူညီမႈေတြျဖစ္လာမယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာေပါ့။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ကေတာ့ JMC က အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ သူအေနနဲ႔ အားရတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကေန ခိုင္မာတဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ေပါ့။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိန္းထားနိုင္တယ္ဆိုေတာ့ သူအေနနဲ႔ အားေပးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔အခု အသစ္ျပန္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ့။ အဲလို အသစ္ျပန္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အေပၚမွာ ဒါကိုဆက္ၿပီးေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့ UPDJC ေနရာေတြမွာလည္း အေကာင္အထည္ ဆက္ေဖာ္သြားဖို႔ေပါ့။ ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ သူတို႔ေဆြးေႏြးေနတာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ျဖစ္လာမလဲေတာ့ မသိဘူး။ ဆက္သြားဖို႔ေတာ့ရွိတာေပါ့။

ေမး ။ ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC ကို ဖြဲ႔ထားေပမယ့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာလည္း သိပ္ၿပီး မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး၊ က်န္တဲ့အဆင့္ေတြမွာလည္း ထပ္ၿပီး ဖြဲ႔ႏိုင္တာ မရွိတာက ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

JMC ကို ထပ္ဖြဲ႔ဖို႔ကေတာ့ အဓိက ေငြေရးေၾကးေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ JMC ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ လူထုကိုယ္စားလွယ္ ေတြအျပင္ အလုပ္အဖြဲ႔ဆိုတာလည္း သပ္သပ္ရွိေတာ့ ပညာရွင္ေတြ ေခၚဖို႔ စတဲ့ကိစၥေတြ ရွိေနေတာ့ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က ေငြေၾကးရွိမွျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါရွိမွပဲ လုပ္ငန္းေတြကို အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႔ခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနရာ ေတြမွာေတာ့ အစည္းအေဝးတစ္ခုစီ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေငြေရးေၾကးေရးမရွိေတာ့ ႐ံုးအဖြဲ႔ေတြကအစ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ တကယ္တမ္းလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြမွာ လက္ေတြ႔ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘဲ အေပၚယံ လုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနပဲ ရွိပါတယ္။

ေမး ။ ။ JMC က လူထုအတြက္နဲ႔ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြအတြက္ ဘယ္လိုအကာအကြယ္ေတြ ဘယ္လို အက်ဳိးေက်းဇူးေတြရွိပါလဲ။

JMC က ျပည္သူေတြအတြက္ေရာ၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြအတြက္ေရာ ေနာက္ၿပီး NCA မွာပါတဲ့ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြ ေနာက္ၿပီး Code of Conduct မွာ ပါတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေလ့လာသိရွိထားမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ျပႆနာေတြအေပၚမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ နဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုထိခိုက္လာႏိုင္မယ့္ ကိစၥရပ္ေတြရွိလာရင္ ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ KNLA တပ္ေတြေနရာကို တခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ သတ္မွတ္ေနရာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ၀င္ေရာက္လာတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္လို႔ သက္ဆုိင္ရာ KNLA တင္ျပေျပာဆုိလာမႈေတြ ရွိတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္လိုေျပာခ်င္ပါလဲ။

ခုနကေျပာတဲ့ တပ္ေတြ နယ္ေျမေက်ာ္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာတာမ်ဳိးေတြ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ နယ္ေျမကန္႔သတ္မႈ အေပၚမွာ နွစ္ဖက္ဒြိဟျဖစ္ေစတဲ့ အေနအထားက သူ႔နယ္ေျမ၊ ကိုယ့္နယ္ေျမ ရွိတာကိုး။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးယူရတာဆိုေတာ့ အကုန္လံုး သူ႔နယ္ေျမလို႔ သတ္မွတ္မႈရွိတဲ့အေပၚမွာ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝိဝါဒကြဲျပားမႈေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ JMC နဲ႔ေတာ့ မဆိုင္ဘူး။ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ နွစ္ဖက္မွာ ရွိတဲ့တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေလးစားၿပီး လိုက္နာမႈေတြရွိလာရင္ ယံုၾကည္မႈေတြရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ယံုၾကည္မႈ ရွိဖို႔ကလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္လာတဲ့ကိစၥေတြဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကိဳးစားရအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။