Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ကရင့္ေရးရာမ်ားကို စုေပါင္းစြမ္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ

ကရင့္ေရးရာမ်ားကို စုေပါင္းစြမ္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ

597

(အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ဧၿပီေႏြသည္ အညႇာအတာ ကင္းစြာ ပူျပင္းလွသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း ေနအပူႏွင့္အတူ ကရင့္ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားလည္း တအံု႔အံု႔တေႏြးေႏြး ရွိခဲ့ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလအတြင္း ကရင့္ေရးရာ မ်ားကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ခြင့့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဦးသုဇနက ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္ ေစတီတည္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ပူပင္ေသာကျဖစ္ခဲ့ျခင္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ(KUPC) အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရမႈႏွင့္ ကရင္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕တိုးမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းေတာေက်းရြာရွိ၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဦးသုဇနက တေန႔တည္းျဖင့္ ေစတီတဆူကို ဝင္တည္ခဲ့သည္။ အလားတူ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂြန္းတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳေနသည့္ လမ္းမေပၚ (ဘာသာျခား ဝတ္ျပဳေက်ာင္းအနီး)၌ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေစတီတဆူ ထပ္မံတည္ခဲ့ျပန္သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ ရွိသည့္ ဘာသာတခုႏွင့္ တခုၾကား မေလးမစား ျပဳမႈရာ ေရာက္သလို ပင္ကိုယ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထုိင္တတ္သည့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကားတြင္လည္း မ်က္ႏွာပူစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျပႆနာ၏ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းကို ျပန္ဆန္းစစ္မည္ဆိုလွ်င္ ေမတၱာတရား ေရွ႕ထားေရး သြန္သင္လမ္းျပခဲ့သည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပုိင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရး အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့မႈ အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ မည္သူ႔ေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို ေျပာဆိုေန၍ မၿပီး၊ ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေမတၱာတရားကို အေျခခံကာ အစိုးရသစ္ႏွင့္ စုေပါင္းေျဖရွင္း သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဧၿပီ ၇ မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ အသံမ်ားကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ KUPC ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လုပ္ရန္ ဘတ္ဂ်က္မရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနႀကံဳေတြ႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ကရင္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ မူဝါဒေရးဆြဲရန္ အစည္းအေဝးကိုလည္း ကရင္ပါတီမ်ား ေငြေၾကး အခက္အခဲေၾကာင့္ ဧၿပီလအတြင္း မလုပ္ႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အလႊာစံု၊ ေဒသစံု၊ နယ္ပယ္စံု ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္ဟု ဆိုသည့္ KUPC ႏွင့္ ကရင္လူထု အက်ဳိးလုပ္ေဆာင္ရန္ တည္ေထာင္ထားသည္ဟုဆုိသည့္ ကရင္ပါတီမ်ား ယခုကဲ့သို႔ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ ေနရျခင္းမွာ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါတီမ်ား အားနည္းေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားသည္ လူထုအက်ိဳးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ နည္းတူ အမွန္တကယ္ လူထုအက်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရန္လိုၿပီး အစိုးရ၊ အဖဲြ႔အစည္းတခု၏ လက္ကိုင္တုတ္သဖြယ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုက ေရရွည္ရပ္တည္၍ မရေၾကာင္း မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏုိင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ကရင္လူထု လိုလားခ်က္အက်ိဳး အတြက္ ေရွ႕တန္းမွ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သလို ကရင္လူထုမ်ားအေနျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္စြာ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါတီမ်ား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ဆက္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူသြားဖုိ႔ လိုသည္။

ဆိုခဲ့ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေရးႀကံဳလွ်င္ ေသြးစည္းဖုိ႔ လုိသည္ဆိုသည့္ စကားရပ္အတုိင္း ဘာသာေရးျပႆနာကို ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ အစုိးရသစ္၊ ကရင္လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။