Home သတင္း (HCCG)တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး႒ာန ယာယီရပ္ဆုိင္းထား

(HCCG)တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး႒ာန ယာယီရပ္ဆုိင္းထား

1556

မတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)၏ လက္ေအာက္ခံ႒ာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး႒ာန-KDHW က နယ္စပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (၈)ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ က်န္းမာေရး ေပါင္းစည္းမႈ အမာခံအင္အားစု (HCCG) အဖြဲ႔အတြင္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ရက္စဲြျဖင့္ HCCG တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။

KDHW ႒ာနမႉး ပဒုိေစာအယ္ကလူေရႊဦးက “HCCG အေနနဲ႔က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ႏြယ္လာတာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ႏုိင္ငံ ေရးနဲ႔ တကယ့္အေျခခံတာ ျဖစ္သြားတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ တကယ့္အေျခခံလုိျဖစ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ရံဖန္ရံခါမွာ ကုိယ့္ KNU ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ သြားရမယ့္အစားကုိ HCCG လမ္းေၾကာင္းနဲ႔သြားရမလုိ ျဖစ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ နည္းနည္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္းျဖစ္သြားေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ အတည္ျပဳေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ KDHW အေနျဖင့္ KNU ၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈေအာက္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ က်န္းမာေရး စနစ္မ်ားကုိ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ား၌ တင္ျပႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိၿပီး HCCG ႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈအပုိင္းမွာ ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟုလည္း ေစာအယ္ကလူေရႊဦး က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

နယ္စပ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ HCCG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း ယခုလ ၂၄ရက္ႏွင့္ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မွီတည္ၿပီး လာမည့္အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း သြားမည္ဟုလည္း HCCG က ေျပာဆိုထားသည္။

HCCG အဖြဲ႔ဝင္ BMA ဒါ႐ုိက္တာ ေစာေနထူးက “အခုက တစုံတရာ နားလည္မႈလႊဲေနတာလုိ႔ပဲ သုံးသပ္လုိ႔ရမယ္။ တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕မိခင္ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရွိၾကတယ္ေလ။ မိခင္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈအညီနဲ႔ေတာ့ သြားရမွာေပါ့ေလ။ ျမန္ဆန္စြာေျပာင္းလဲေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရး အေရးကိစၥလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မတူညီတဲ့သေဘာထားေတြ၊ မတူညီတဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းေတြ ဒါေတြကလည္း အတူတြဲလုပ္တဲ့ အခါမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ အခင္းအက်င္းလုိပဲလုိ႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

HCCG အင္အားစုကိုု KDHW အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးပညာရွင္မ်ားအသင္း (BMA)၊ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္က်န္းမာေရး လုပ္သားအဖြဲ႔(BPHWT)၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း (MTC)၊ မြန္အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးေကာ္မတီ(MNHC)၊ ကရင္နီနယ္လွည့္က်န္းမာ ေရးေကာ္မတီ(KnMHC)၊ ခ်င္းျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ(CPAC)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (SSDF) စသည့္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (၈)ဖြဲ႔ျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလက ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။

ေကအဲန္ယူ လက္ေအာက္ခံ႒ာန ၁၄ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္က်န္းမာေရး႒ာန(KDHW)ကို ကရင္နယ္ေျမအတြင္း ေန ထုိင္ၾကသည့္ အလႊာေပါင္းစုံရွိ ျပည္သူလူထုအားလုံး၏ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၅၆ခုႏွစ္က ဖဲြ႔စည္း ခဲ့သည္။