Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုး ပါ၀င္လာႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားမည္ဟု NCA လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔ ေျပာဆုိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုး ပါ၀င္လာႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားမည္ဟု NCA လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔ ေျပာဆုိ

932

မတ္ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ေနေသးသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အားလံုး ပါ၀င္လာႏိုင္ ေရးကုိ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကအိုင္ စီသို႔ ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၄ရက္မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပအၿပီးတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား EAO CT လုုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုု ေစာကြယ္ထူး၀င္းက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔က အကုန္လံုးက လက္ခံၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးခ်ယ္မႈလမ္းကေတာ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ဘယ္လိုသြားၾကမယ္ဆိုတာကေတာ့ အျမင္ခ်င္းတူခ်င္မွတူမယ္။ အတူတ ကြ ေဆာင္ရြက္မလား၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆိုတာကေတာ့ ဆက္ၿပီးညိႇႏိႈင္းရအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေန၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေခၚယူက်င္း ပႏိုင္မႈ အပါအဝင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အစပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈေပးမည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ EAO (Peace Process Steering Team – PPST) ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

၎အျပင္ NCA လက္မွတ္မထိုးထားေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ပဏာမ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းရန္ ALP မွ ခိုင္စိုးႏုိင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ ၈ဦးပါ Delegation for EAO Unity (DEU)ကိုလည္း ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္း လိုက္ၿပီး ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္သည့္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးကိုုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ Delegation for Political Negotiation (DPN) အဖဲြ႔တုိ႔ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခူးဦးရယ္က “က်ေနာ္တို႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ တိတိပပ ေျပာတယ္လို႔ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ညီညြတ္ေရး ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာေတာ့ အား လံုးတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သေဘာထား ရွိၾကပါတယ္။ အစိုးရသစ္ကလည္း ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္သြားမလဲ၊ က်ေနာ္တို႔လည္း မသိရေသးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမလဲ။ ဘယ္လိုအေနအထားနဲ႔ သြားရမလဲဆို တာ အခုခ်ိန္မွာ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အရ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံက်င္းပျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ုဳပ္ဆိုျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျခင္း စသည္တို႔ ကို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအရ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ရက္မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖဲြ႔သစ္လက္ထက္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အဆင့္ဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု မ်ားက အားလံုးပါ၀င္လာႏိုင္ေရးကို လိုလားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္သည္အထိ အစိုးရသစ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။