Home အျမင္သေဘာထား ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တက္လာသည့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေပၚ အျမင္သေဘာထား

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တက္လာသည့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေပၚ အျမင္သေဘာထား

580

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ပါတီစံုအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) က မဲအေရအတြက္မ်ားစြာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီႏွင့္ မတ္လအတြင္း၌ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒၊ ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒု သမၼတ၊ သမၼတမ်ားကို တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳမႈ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရသစ္အဖြဲ႔ ေရြးေကာက္တာ၀န္ယူေစခဲ့သည္။ ထိုအ ေျခအေနအေပၚ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုအေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ သူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားကို ေမးျမန္း ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ဴးလီယာ (အတြင္းေရးမႉး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ)
Julia (KWAT copy
NLD အစိုးရသစ္မွာဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းလဲလာၿပီလို႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။ သမၼတကအစ ဒုသမၼတအ ဆံုး တုိင္းရင္းသားေတြ ပါလာတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈေတြ ပါလာတယ္။ က်မတို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာ ႏိုင္ငံ)အေနနဲ႔ကလည္း တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသလို တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးေတြအတြက္ လႈပ္ရွားေနတာမို႔ အခုလို အစိုးရသစ္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ေနရာေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ေနာက္ၿပီး ပါ၀င္ သင့္ ပါ၀င္ထိုက္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရသက္တမ္းက ထက္ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ေတြ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုမိုပါ၀င္လာတာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်မတို႔ အမ်ားႀကီး ၀မ္းသာႀကိဳဆို ပါတယ္။
ဒီလို ႀကိဳဆိုေပမယ့္ အဲဒီပါ၀င္မႈဟာ ဟန္ျပသက္သက္မဟုတ္ဘဲ တကယ္အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ေနရာ၊ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်ႏိုင္တဲ့ေနရာက႑တိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုမိုပါ၀င္လာဖုိ႔ကို က်မတို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ တကယ္လုပ္ ႏိုင္မလုပ္ႏိုင္ဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းေနတာ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ ဘဲ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္လာၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း မရပ္ေသးဘူး။ NCA ကို လည္း အဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔ကပဲ လက္မွတ္ထိုးထားေသးတယ္။ လက္မွတ္မထုိးႏိုင္ေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအေပၚမွာ ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြ ရွိေနေသးတယ္။ အစိုးရသစ္ကို တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေတြ အျမန္ဆံုးရပ္ေစခ်င္တယ္။
ေနာက္ၿပီး အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ပံုစံအသစ္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာၿပီးမွ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပး ဖို႔ လိုတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားမဟုတ္သလို လက္ မွတ္မထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ တန္းတူေရးေတြကို ဦးစားေပးၿပီး အားလံုးပါ၀င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ က်မတို႔ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္လာမွာပဲလို႔ က်မတို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေစာေက်ာ္စြာ (အတြင္းေရးမႉး၊ ကရင္ေရးရာေကာ္မတီ)
Saw Kyaw Zwar
က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အစိုးရသစ္ဟာ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ယခင္ စစ္တစ္ပိုင္း ျပည္သူတစ္ပိုင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရထက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ေတာင္မွ တုိင္းရင္းသားအေရးကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္တယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ နည္းနည္းေျပာရခက္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးေပါ့။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးကို ႀကိဳး ႏွစ္ပင္လိမ္ၿပီး လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ ေရးလက္နက္ကိုင္ေတြ ေဆြးေႏြးရမယ့္ကိစၥေတြကို သီးသန္႔မေဆြးေႏြးဘဲနဲ႔ ေရာႁပြမ္းၿပီး လုပ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရတယ္။
အစိုးရသစ္က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ လိုက္နာရမယ့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ နယ္ေျမသတ္ မွတ္မႈ စတဲ့ကိစၥေတြမွာ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဆက္သြားဖို႔ကို က်ေနာ္ တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လိုခ်င္တာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါရၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လာမယ္။ က်ေနာ္တို႔အစိုးရိမ္ဆံုးက တကယ္လို႔ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ ေတြက ဂြင္ဆင္ၿပီးသား။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက အဲဒီဂြင္ထဲ၀င္သြားမိရင္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။
အဲဒီေတာ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို အရင္ ေဆြးေႏြးေစခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေဆြးေႏြးၿပီး ခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရထားၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုလက္တြဲမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

မန္းေက်ာ္ၿငိမ္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ-KNP)
မန္းေက်ာ္ၿငိမ္း
အစိုးရသစ္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါလာတာ ဟိုးတုန္းကလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ – သမၼတ စဝ္ေရႊ သိုက္(သွ်မ္း)၊ ဆမားဒူးဝါး ဆင္ဝါးေနာင္(ကခ်င္)၊ မန္းဝင္းေမာင္(ကရင္) စတဲ့ သမၼတႀကီးေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ေခတ္က သမၼတ ေနရာေပးလိုက္တာလည္း တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ အမ်ဳိးသားတန္းတူ ေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆိုတာမ်ဳိး တခါတည္း ရသြားတာ၊ ေနရာေပးေပမယ့္ ဒီေနရာေတြက သူ႔သေဘာနဲ႔သူ လုပ္ခြင့္ရတဲ့ဟာ ေတြ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကို ေရာေထြးၿပီးေတာ့ မျမင္ဖို႔ လိုတယ္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေနရာေပးတဲ့အခါ တိုင္းရင္း သားအခြင့္အေရးေတြ ရၿပီလို႔ ဟိုေခတ္က ဟန္ျပလုပ္ခဲ့တာ ေတာက္ေလွ်ာက္ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး(ဌာန) ဆိုၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဝန္ႀကီး(ဌာန) အသစ္တစ္ခု ထပ္ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ကိစၥ။ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနရာေပးတာနဲ႔ တိုင္းရင္း သား အခြင့္အေရးရတယ္လို႔ သြားတြက္လို႔ေတာ့ မရဘူး။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုသြားဖို႔ က်ေနာ္တို႔ လိုလားတာက ျပည္နယ္နဲ႔ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈထဲမွာ ျပည္နယ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။
အခု အစိုးရအေနနဲ႔ တကယ္ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား အမွန္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္း ဆံုးပဲေပါ့။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အဓိကက်တာက ဒီအရပ္ဖက္၊ စစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးေတြ ေျပာလို႔ရတဲ့ကိစၥေပါ့ေနာ္။ အခု တစ္မတ္ သား ပါေနတဲ့ကိစၥက ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မရွိခဲ့ဘူး။ ကြန္စတီက်ဴးရွင္း(ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ)လည္း ျပင္ဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ က စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ဒီ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မရွိခဲ့ဘူး။ အခု တက္လာတဲ့ အစိုးရက အဲဒီကိစၥကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ဒီလိုအေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္မွပဲ ျဖစ္မယ္။ အခု ဒီဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ဘာမွလုပ္လို႔ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဖို႔ ရေအာင္လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က စစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္တာ၊ စစ္တပ္ဆိုတာက သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ျပန္ေနတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး လိုလားတဲ့ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာဖို႔အတြက္ကိုေတာ့ ဒီအစိုးရမွာ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။

ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္ (ဒုဥကၠ႒၊ ေကအဲန္ယူ)
DSC_0066
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အစုိးရသစ္အေပၚ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေတြ လုပ္သြားမယ္။ ဒီအစုိးရသစ္အဖြဲ႔ဟာဆိုရင္ စစ္ဘက္က တက္လာတဲ့ အစုိးရ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတဲ့အရာတခု ျဖစ္ တယ္။ အရပ္သား အစုိးရျဖစ္ေနေပမယ့္လုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပင္လုိ႔မရရင္ စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာက အရင္အတုိင္းပဲ ရွိေန ပါေသးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ပါ၀င္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သြားႏုိင္ဖုိ႔က အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က NCA ထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား ၈ဖြဲ႔နဲ႔ သြားလုိ႔ မရပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အားလုံးပါ၀င္မွ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္ဆုိတာ အစုိးရသစ္ အေနနဲ႔လည္း သိရွိနားလည္ထားရမယ္။
လက္ရွိမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးလုိ႔ ေျပာေနေပမယ့္ ဟုိတစ္ကြက္ ဒီတစ္ကြက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိဖုိ႔ဆုိရင္ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖုိ႔ ႀကဳိးပမ္းေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ဘက္ က ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ လက္ခံႏုိင္မလဲဆုိတာ က်မတုိ႔ စုိးရိမ္တယ္။ အေရးႀကီးတာက စစ္တပ္အာဏာရဲ႕ လႊမ္းမုိး မႈက အရင္အတုိင္းပဲ ရွိေနတယ္။ စစ္တပ္ဘက္က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ဘယ္လုိေျဖရွင္းသြားမလဲဆုိတာ စဥ္း စားစရာျဖစ္ေနတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ အစိုးရသစ္နဲ႔ သေဘာထားမွန္မွန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲတခု ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။
အစုိးရသစ္ဟာ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့အတြက္ လူထုေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိးတက္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔၊ စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာေတြကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔နဲ႔ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ထူေထာင္ဖုိ႔ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ အားလုံး ပါ၀င္ခြင့္ရွိရမယ္။ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ ရွိရမယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ စဥ္းစားေပးေစခ်င္တယ္။ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔အတူ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္သြားဖုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။