Home သတင္း လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳရန္ တိုင္းရင္းေဒသက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆို

လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳရန္ တိုင္းရင္းေဒသက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆို

704

မတ္ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

အစိုးရက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္လွမ္းမမွီသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူထုအေျချပဳက်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မၾကာမီ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း(EHO)မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း(CBHO)မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

နယ္စပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔ျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ က်န္းမာေရးေပါင္းစည္းမႈ အမာခံအင္အားစု(HCCG) က ကမကထျပဳ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၄ရက္ႏွင့္ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္ရွိ က်န္းမာေရး စနစ္တစ္ခု ပိုမို ေကာင္းမြန္ေရး ျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ၆လပတ္အစည္းအေ၀းတြင္ ယခုလို ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာရွင္မ်ားအသင္း(BMA) ဒါ႐ိုက္တာ ေစာေနထူးက “အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ က်န္းမာေရးေပၚလစီေတြ၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားေတြကို အသိ အမွတ္ျပဳေပးလိုက္ရင္ အစိုးရသစ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြကို အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လက္ရွိ အစိုးရ က်င့္သံုးေနသည့္ က်န္းမာေရးစနစ္ကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အမ်ား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အာဏာခြဲေ၀ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးကို လိုလားေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎အျပင္ အစည္းအေ၀းသို႔ နယ္စပ္ရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အကူညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ HCCG အဖြဲ႔၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ၂၁ဖြဲ႔မွ လူဦးေရ (၁၁၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေပၚလစီမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အစိုးရသစ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ က်န္မာေရးဆိုင္ရာ စနစ္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္စတင္ကာ အၾကမ္း ျပဳစုေရးဆြဲထားၿပီျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မွီတည္ၿပီး လာမည့္အစိုး ရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသြားမည္ဟု HCCG က ဆိုသည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ သွ်မ္း၊ ပအို၀္း၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ကယန္း၊ ခ်င္း၊ နာဂ စသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားက လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ယေန႔အထိ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထို သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည့္အတြက္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ လိုလားခ်က္ မ်ားကို အဓိကထားေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းကရင္နီနယ္လွည့္က်န္းမာေရးေကာ္မတီ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဆရာဖိလစ္က ယခုလို ေျပာသည္။

“အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို အထူးက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ေတြ လုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေန ရာမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထုေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အသံေတြ နားေထာင္ၿပီး လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဥပမာ ျပည္မက ဘယ္ ေလာက္ပဲေတာ္တဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းျဖစ္ပါေစ။ ေဒသခံစကား နားမလည္ရင္ ဘယ္လိုမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဆရာဖိလစ္က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EHO) မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အပါအ၀င္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး၊ မိသားစုစီမံကိန္း၊ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးသတင္းစနစ္၊ ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား အာဟာရျမွင့္တင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊ တိုက္ေကြ်းျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆံုခ်က္ရႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္အစုအဖြဲ႔ (HCCG)ကို တိုင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အ စည္း ၄ဖြဲ႔၊ နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း ၄ဖြဲ႔ျဖင့္ စုေပါင္းၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စတင္ ဖြဲ႔ စည္းခဲ့သည္။