Home ေဆာင္းပါး စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တကယ့္အႏွစ္သာရ

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တကယ့္အႏွစ္သာရ

539

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ရက္)

ဒုတိယသမၼတေလာင္း ၃ဦး ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီ။ မၾကာမီ ဒီဒုတိယသမၼတေလာင္း ၃ဦးထဲကေန သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ (၁)ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ (၂)ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ေပးၾကရေတာ့မယ္။ လတ္တေလာ ေျပာ ေနၾကတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအရဆုိလွ်င္ ဦးထင္ေက်ာ္က သမၼတ၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းျမင့္ေဆြက ဒုတိယသမၼတ (၁)၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဒုတိယသမၼတ (၂) ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ အခုိင္အမာ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေနၾကပါတယ္။

လတ္တေလာေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေတြထဲကေန က်ေနာ္တို႔ကို ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ေစခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုရွိပါ တယ္။ အဲဒီအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူမ်ား ဘယ္လိုပင္ဆႏၵရွိေနပါေစ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လိုမွ ဘယ္ေတာ့မွ သမၼတ ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ “ဘယ္လိုမွ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူး” ဆုိတဲ့စကားလံုးကို သံုးၿပီး ေျပာရတာ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၂ခ်က္ေပၚကေန အေျခခံၿပီး ေျပာရတာပါ။
ပထမအခ်က္ – ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ်
ဒုတိအခ်က္ – ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္က သေဘာမတူသမွ်

ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕တခဲနက္ “ဆႏၵ”က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကတာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အဲဒီ တခဲနက္ “ဆႏၵ”ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ဆိုတဲ့ “လက္ေတြ႔”က ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ သူေတြရဲ႕ တခဲနက္ဆႏၵကို လက္ေတြ႔မွာ တကယ္တမ္း ျဖစ္ေျမာက္လာေစဖုိ႔ဆိုရင္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းပစ္တာ သို႔ တည္းမဟုတ္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကို မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ရမွာပါ။ ဒီအခ်က္ေတြကို မလုပ္ႏုိင္သမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ဘယ္ေတာ့မွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက စကားလံုးတစ္လံုး၊ ပုဒ္မတစ္ခု၊ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကို (ပယ္ဖ်က္/အစားထုိး) ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ကာ ခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္က ျပင္ဆင္ဖို႔ သေဘာမတူသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည့္စကားလံုးတစ္လံုး၊ ပုဒ္မတစ္ခု၊ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကိုမွ် ျပင္ ဆင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၂၊ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)နဲ႔ (ခ)တုိ႔ မွာ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကာခ်ဳပ္ကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီမိုကေရစီသက္တမ္း ငါးႏွစ္ခန္႔သာရွိေသးသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၂)ပါအတိုင္း ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”
ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ အထက္ပါ ေျပာဆုိခ်က္ထဲကေန ေအာက္ပါ အခ်က္ ၃ခ်က္ကို အထင္အရွားေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ျပင္ဆင္မႈမွန္သမွ် အခန္း(၁၂)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ျပင္ဆင္ရမည္ (အျခားနည္းလမ္း မရွိ)
၂။ ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္သည့္အခ်က္မ်ား (စကားလံုး၊ ပုဒ္မ ၊ ဇယား — စသျဖင့္)
၃။ သင့္ေလွ်ာ္သည့္အခ်ိန္ (ျပင္ဆင္ရမယ့္ အခ်ိန္ကာလ)

အခ်က္ အမွတ္(၁)က ဘာမွ မွတ္ခ်က္ေပး ေဆြးေႏြးစရာ မလုိေအာင္ ရွင္းပါတယ္။ အခန္း ၁၂ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ ျပင္ရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။ ဒီအခ်က္က ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ေခတၱ ဆုိင္းငံ့လိုသူေတြကို အေျဖေပးလိုက္တာပါ။
အခ်က္ အမွတ္(၂)က ဘယ္စကားလံုး၊ ဘယ္ပုဒ္မ၊ ဘယ္ဇယား စတာေတြကို ျပင္ဆင္မယ္ဆုိရင္လည္း ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊သူတုိ႔ (ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္)သေဘာတူမွ ျဖစ္မယ္လို႔ေျပာတာပါ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္က သူတုိ႔ လက္ခံမွ ျပင္ဆင္လို႔ရမယ္လို႔ မေျပာ ေသာ္လည္း ေျပာသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္ အမွတ္(၃)က ဘယ္အခ်ိန္ကာလမွာ ျပင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပါ သူတုိ႔ (ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္)က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတယ္/ သူတို႔ သေဘာတူတဲ့အခ်ိန္မွ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ေျပာတာပါ။ ဒီေတာ့ ကာခ်ဳပ္ေျပာတ့ဲစကားရဲ႕ အႏွစ္သာရက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ထဲက ဘယ္စကားလံုး၊ ဘယ္ပုဒ္မ၊ ဘယ္ဇယားကိုမဆုိ သူတုိ႔ သေဘာတူခြင့္ျပဳမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယတိျပတ္ ေျပာလိုက္ တာ၊ စကားကုန္ ေျပာလုိက္တာပါ။

ဒီလိုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ေရး (သုိ႔မဟုတ္) “ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး/ဆုိင္းငံ့ေရး” ဆႏၵနဲ႔စိတ္ကူး ေတြဟာ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔က တင္သြင္းတဲ့ ဒုတိယသမၼတေလာင္းအဆုိျပဳမႈျဖစ္ရပ္ေအာက္မွာ ယာယီအားျဖင့္ ေၾကမြသြား ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္္ဆုတ္သြားရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း နာက်င္စြာ အသိအမွတ္ျပဳ သြားၾကရပါတယ္။
4
အဲဒီေနာက္ ေပၚလာျပန္တဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ဆႏၵက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၁၇နဲ႔ ပုဒ္မ ၂၁၈ကို မူတည္ၿပီး ေျပာဆုိေရးသား လာတဲ့ “ႏုိင္ငံ့ဥေသွ်ာင္” ဆိုတဲ့ကိစၥပါပဲ။ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ” ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အခါ သမၼတအထက္မွာ (ႏုိင္ငံ့ ဥေသွ်ာင္) ဆုိတဲ့အမည္နဲ႔ ေနရာတစ္ခု၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ခု ဖန္တီးလုိတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္မႈျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစိတ္ကူးယဥ္မႈကို ျဖန္႔ျဖဴးေနသူေတြဟာ သေဘာ႐ုိးနဲ႔၊ ဆႏၵစြဲသက္သက္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အထြတ္အထိပ္ ေနရာဖန္တီးေပးလိုတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ျပည္သူေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွားေတြ တမင္တကာျဖန္႔ၿပီး မိႈင္း တုိက္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သူတို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္သင့္တဲ့ အခ်က္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲမွာ အေျချပဳထားတဲ့ ဆႏၵမွန္သမွ်၊ စဥ္းစားေနတာမွန္သမွ် (ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္) သေဘာတူလက္ခံမွသာ ျဖစ္လာႏုိင္မယ္ ဆုိတဲ့အ ခ်က္ပါပဲ။ သူတုိ႔ ဒီအခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့တာလည္းျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ရဲ႕ ဟာကြက္ေပ်ာ့ကြက္ေတြကို အသံုးခ် ႏုိင္ရင္ တကယ္ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ထင္တဲ့ ထင္မွတ္မွားမႈလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ထဲက စကားလံုးတစ္လံုး၊ ပုဒ္မတစ္ခု၊ ဇယားတစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္ခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကာခ်ဳပ္ေျပာသလုိ အခန္း ၁၂ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း လုပ္ၾကရမွာပါ။ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္လက္မခံရင္ ဘာမွျဖစ္လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ပုဒ္မ ၂၁၇ကို အေျချပဳထားတဲ့ သူတုိ႔စဥ္းစားခ်က္ဟာ တကယ့္ကို ကေလးဆန္တဲ့ စိတ္ကူးယဥ္မႈျဖစ္ပါတယ္။
တကယ့္လက္ေတြ႔မွာလည္း ပုဒ္မ ၂၁၇မွာ အစခ်ီထားတဲ့အခ်က္ကပဲ သူတုိ႔စိတ္ကူးယဥ္မႈ ပူေဖါင္းကို ထိုးေဖာက္ထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ပုဒ္မ ၂၁၇ ကို အစခ်ီထားတဲ့ စကားပုိဒ္က အခုလို ျဖစ္ပါတယ္။
(ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ —) ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ဆႏၵျဖစ္တဲ့ “ႏုိင္ငံ့ဥေသွ်ာင္” ဆုိတဲ့စကားရပ္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၈ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရွိသည္”ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆန႔္က်င္ေနပါတယ္။

အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တာေတြကို ျပန္ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေန စဥ္းစားေနတာေတြ/ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ တာေတြ/ဆႏၵအိပ္မက္ေတြဟာ ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္က သေဘာတူမၾကည္ျဖဴသမွ် ဘယ္ေတာ့မွဘယ္လိုမွ အေကာင္အထည္ ျဖစ္ မလာႏုိင္ဘူး ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ဟာ ကိုယ့္ဆႏၵအရ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာပါမည္”လို႔ က်မ္းသစၥာဆုိထား ၾကရသူတုိင္းကို အပီအျပင္ ခ်ည္တုပ္ထားတဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ ခါးသီးလွတဲ့ ပကတိအေျခအေန မွန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ ပ႐ုိဖက္ရွင္နယ္တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္ေရး စတဲ့ စတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ ဆႏၵေတြကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ ေဖာ္ ေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့သူေတြအတြက္ နာက်င္ခါးသီးစရာ သင္ခန္းစာသစ္ေတြက ေစာင့္ႀကိဳေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္ႀကိဳက္တာမွန္သမွ် လြတ္လပ္စြာ လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္ မႀကိဳက္တာမွန္သမွ် နည္းနည္းမွ လုပ္ခြင့္မရွိ တာဟာ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ”ရဲ႕ တကယ့္အႏွစ္သာရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။