လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

စစ္ေဘးေရွာင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေမြးစာရင္းကုိ အစုိးရသစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္လုိလား

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေမြးစာရင္းအေပၚ အသစ္တက္လာသည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ အသိမွတ္ျပဳမႈရန္ လုိလာေၾကာင္း ယေန႔ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ Queen Palace ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္မတီ(ျမန္မာႏုိင္ငံ)-CPPCR အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ၌ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ သိရသည္။

CPPCR ေကာ္မတီဝင္ ေစာသာဝင္းက “လူထုေထာက္ခံမႈ တခဲနက္နဲ႔ တက္လာတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ လုိလားတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ တက္ လာတာကုိေတာ့ ႀကိဳဆုိတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတာက အရင္တုန္းက အသိအမွတ္ျပဳ မခံခဲ့ရတဲ့ ကေလးေတြ လူအုပ္စုေတြကုိ အခုအစုိးရလက္ထက္မွာ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔နဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့မွာ ေဆာင္ရြက္လာဖုိ႔၊ အခြင့္အလမ္းရွိလာဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္״ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

နယ္စပ္ေဒသရွိကေလးသူငယ္မ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ အိမ္းနီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္ ေမြးစာရင္းမ်ားအေပၚ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္မႈပုံစံႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္မႈ ပုိမုိ အားေကာင္းလာေအာင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ အဓိက ေဆြး ေႏြးျဖစ္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေစာသာဝင္းက ဆက္ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ၌ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးက႑မွ ေမြးစာရင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ အစြန္႔ပစ္ခံ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးသူငယ္ မ်ား၊ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးခံရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မူဝါဒမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ေယဘုယ် ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ အားေကာင္းလာရန္၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းတာ လႊမ္းၿခံဳသည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မူဝါဒဆုိင္ ရာစာတမ္း ေပၚထြက္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ေမြးစာရင္းမ်ားကုိ အစုိးရသစ္မွ အသိအမွတ္ ျပဳေရးအျပင္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသအတြင္း ေမြးစာရင္းမ်ား ပုိမုိလက္လွမ္းမွီလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ UNHCR, Save the Children, မယ္ေတာ္ေဆးခန္း(MTC), ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး-(KWO) အျပင္ နယ္စပ္အေျခစုိက္ ကေလးအခြင့္ေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအမ်ား၊ ျပည္တြင္းအ ေျခစုိက္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၅၀)နီးပါး တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္ေန႔တြင္ CPPCR ညီလာခံႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပါ ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

KWO ကုိယ္စား ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေနာ္အဲ့တမီြေဖာက “အခုလုိ အဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ား ျပည္တြင္းထဲက CSO ေတြနဲ႔ နယ္စပ္က အရပ္ဖက္ေတြ ဒီလုိေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကေတာ့ လာမယ့္ ေရွ႕အနာဂတ္ေတြမွာ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြ ရရွိၾကတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ေတြ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဒါက ႀကီးမားတဲ့ တုိးတက္မႈ ျဖစ္လာမွာပဲ״ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

CPPCR ကုိ ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စစ္ေဘးသင့္ေဒသႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကေလး အခြင့္အေရးႏွင့္ ေမြးစာရင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ နယ္စပ္အေျခစုိက္ က်န္းမာေရး၊ ကေလး အခြင့္အေရး၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕တြင္ အေျခစုိက္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။