လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ပန္းတိုင္မေရာက္ေသးေပ

ေရာ္ရြက္ေဟာင္းေႂကြ၍ ေကာက္ဦးသစ္ေပၚသည့္ရာသီ ေရာက္ရွိလာေခ်ၿပီး။ ဥတုရာသီ ေရြ႕လ်ားေနသက့ဲသို႔ မၿငိမ္းခ်မ္းေသး ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာလည္း တလိမ့္လိမ့္ႏွင့္ အေရြ႕တစ္ခုကို သြားေနဆဲပင္ ရွိေသးသည္။ ၂၀၁၆ခု၊ ဇန္န ဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔သည္ ကရင္အမ်ဳိးသား၏ ေတာ္လွန္ေရး ၆၇ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေတာင္းဆို၍ မရခဲ့ဘဲ အၾကမ္းဖက္ တုန္႔ျပန္ခံရသည့္အေပၚ ခုခံစစ္ဆင္ႏြဲရာမွ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသည္ သီးျခားခြဲထြက္ေရး မဟုတ္သလို တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးလည္း မဟုတ္ ေပ။ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိေရး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးတို႔အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ စစ္အာဏာရွင္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားက ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို အၾကမ္းဖက္အလုပ္ေယာင္ေယာင္၊ ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္ေစ သည့္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေယာင္ေယာင္ အျမင္လြဲမွားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုး ဝါဒျဖန္႔မႈ၊ သမုိင္းအမွန္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ားျဖင့္ ေတာ္ လွန္ေရးအဆံုးသတ္ရန္ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ အ႐ိုးစြဲ မေကာင္းျမင္လာသူမ်ားအေန ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးဟု ခံယူထားပါက ဤသည္ကို သတိမူကာ မိမိလူမ်ဳိး၏သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာနားလည္ သိရွိ ထားႏိုင္မွသာ အားေပးအားေျမာက္ျပဳ ၿဖိဳခြင္းေနမႈမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ အေလးထား ဆက္ဆံခံေနရမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို လက္ရွိ အစိုးရက ယေန႔ အေရးတယူ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုေနမႈမ်ား၊ NLD အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္တြင္းလူမႈေရးအသင္းအဖဲြ႔ မ်ား၏ ေနရာေပး အေရးတယူ ရွိေနျခင္းမ်ားသည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေနာက္က်ဆံုးျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားက ေတာ္လွန္ေရးကို လစ္လ်ဴ႐ႈ၊ အဆိုးျမင္ကာ အေရးတယူ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံကို လက္နက္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးလာခဲ့သည့္ အစိုးရမွန္သမွ်သည္ မိမိတို႔ကို လက္နက္ျဖင့္ တန္ျပန္ေတာ္လွန္သူမ်ားအား ေၾကာက္ကန္ကန္တတ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရာလူမ်ဳိးစုျပည္သူမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ၾကာ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းခဲ့ သည္။

လက္နက္ျဖင့္ အုပ္စိုးလိုသူသည္ လက္နက္ျဖင့္ ေတာ္လွန္သူကို အမုန္းပြားသလို အေလးလည္းထားသည္မွာ သာဓကမ်ားစြာ ရွိ ခဲ့သည္။ လက္နက္ရွိမွ လူ႐ိုေသ၊ ရွင္႐ိုေသ ဆက္ဆံခံရသည္ ဆိုသည့္စကားအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၆၇ႏွစ္တုိင္ခဲ့ေသာ ကရင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးကား အလြန္ပင္ ၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ ကရင္လူထု၏ အသက္ ေသြး၊ ေခၽြးမ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရၿပီး ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္အတူ ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္မ်ားလည္း ေပၚထြန္းခဲ့ေပသည္။ ကရင့္ ေတာ္လွန္ေရးမတိုင္ခင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ “ကရင္ျပည္ ခ်က္ခ်င္းေပး၊ ကရင္တစ္က်ပ္ ဗမာ တစ္က်ပ္ ခ်က္ခ်င္းျပ၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္း အလိုမရွိ၊ ျပည္တြင္းစစ္ အလိုမရွိ”ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံေလးရပ္၏ အႏွစ္သာရ မွာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ထက္တိုင္ လိုရာပန္းတုိင္ သို႔ မေရာက္ရွိႏိုင္ေသးဘဲ အဖက္ဖက္က အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ လြန္ဆြဲကာ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနၾကရဆဲပင္ ရွိေနသည္။

မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးမွာ လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ အဆင့္မွ်ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ႏိုင္ရန္ နိဒါန္းပ်ဳိး သည့္သ႑ာန္သာ ရွိေနေသာ္လည္း အလႊာအသီးသီး၊ အဖြဲ႕အသီးသီး ပါ၀င္မႈမွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား မ်ားသည္ မိမိတို႔လိုလားသည့္ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားအတြက္ က႑စံုမွ စည္းလုံးညီညာစြာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ ရန္ ပိုမိုလိုအပ္ေနၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အပစ္ရပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးစဥ္ အခ်ိန္ကာလကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအတြင္း၌ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးကာ ၿဖိဳခြဲဖဲ့ထုတ္လို သည့္ နည္းပရိယာယ္ကို အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ေနၾကသူတိုင္း သတိျပဳၾကရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ထို႔အတြက္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ေကာင္းစားေရး အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးပန္းတိုင္ႏွင့္ မလဲလွယ္မိၾကေစဘဲ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ မည့္အေရး ကရင္အမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုးက ၿပိဳင္တူတြန္းၾကရေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ နယ္ပယ္စံု အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးမွ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈ၊ အစြန္းေရာက္မႈ၊ မာန္မာနႀကီးမႈ၊ အယူအဆလြဲေသာ အစြဲႀကီး မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ကာ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကရင့္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးကို ေလးစား တန္ဖိုးထားၾကမွသာ အား လံုး လိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။