Home သတင္း ဘန္းေခ်ာင္း၌ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေနမႈကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ အစီရင္ခံစာထုတ္ ေတာင္းဆို

ဘန္းေခ်ာင္း၌ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေနမႈကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ အစီရင္ခံစာထုတ္ ေတာင္းဆို

988

ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္းမီးေသြးတြင္း၌ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးၿပီး ေဒသခံမ်ားလူမႈဘဝ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ ေက်ာက္မီး ေသြးတူးေဖာ္ေနမႈကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ထားဝယ္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စုေပါင္းအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Orchid ဟိုတယ္၌ ယမန္ေန႔၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာကို ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕(DDA)၊ တာကေပါ လူငယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တနသၤာရီျမစ္မႀကီးႏွင့္ ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား ကြန္ရက္ (Trip Net) တို႔က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္အထိ သုေတသနျပဳလုပ္ကာ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တာကေပါ လူငယ္ အဖြဲ႕မွ အႀကံေပး ေနာ္ပိသေလာက ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာအေပၚ DDA မွ ကိုသန္႔ဇင္က “ဒီစီမံကိန္းသည္ အစိုးရက ျပည္တြင္း ေမဖလားဝါးကုမၸဏီကို ေပးထားေပမဲ့ တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္ေနတာ ထုိင္းႏုိင္ငံက East Star နဲ႔ Thai Asset တို႔ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရက ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလို ့သတ္မွတ္လား၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္လား မသိရဘူး။ ဒီအစဥ္ရင္ခံစာမွ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြ မွားေနတယ္၊ ဘယ္လို ထိခိုက္တယ္၊ ဘယ္လိုျပဳျပင္သင့္တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပထားတယ္”ဟု ေျပာသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၄၄ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအေပၚ သင့္တင့္စြာ ေျဖရွင္းၿပီးသည္အထိ ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး(KNU) အေနျဖင့္ ထိုင္း East Star ကုမၸဏီ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံမႈအားရပ္တန္႔ ေပးရန္၊ KNU ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒကုိ လိုက္နာေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

အလားတူ အစိုးရသတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနအား EIA ျပဳလုပ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာဆန္းစစ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ မၿပီးေသးမီ သတၱဳလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ရပ္တန္ ့ထားရန္ေတာင္းဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္အစိုးရ ႏွင့္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ ယင္းလုပ္ငန္း ေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ က်မ္းမာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အခက္အခဲ၊ မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး မ်ားေပးရန္ စသည့္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။
DSC01323
“အခုေက်ာက္မီးေသြးျပန္တူးေနတာ ၂ ပတ္ရွိၿပီး၊ သူတို႔ ေက်ာက္မီးေသြးပံုေတြက အရမ္းအနံ႔ဆိုးရြားတယ္။ ေခ်ာင္းထဲေရဆင္းခ်ိဳးလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ေရက ကပ္စီးေနလို႔ လံုးဝ သံုးမရေတာ့ဘူး။ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းက ေရေတြကို ေခ်ာင္းထဲေဖာက္ခ်တယ္ေလ။ သီးႏွံပင္ေတြပ်က္စီးတယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြ ဒုကၡေရာက္တယ္။ ဖုန္မႈန္႔ေတြ အၿမဲ႐ူေနရတယ္”ဟု ဘန္းေခ်ာင္းေဒသ၊ ကုန္းေခ်ာင္းႀကီးရြာမွ ေနာ္ဟီးလာက ေျပာသည္။

ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြးတြင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရသတၱဳ တြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေကအဲန္ယူ ဘိတ္-ထားဝယ္ခ႐ိုင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားေတြ႕ဆံုကာ ေျဖရွင္းေပးရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေသးဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘန္းေခ်ာင္းရွိ၊ ကုန္းေခ်ာင္းႀကီး ေက်းရြာ၌ ေျမဧက ၆၀ ေပၚတြင္ ေမဖလားဝါးကုမၸဏီမိတ္ဖက္၊ East Star ကုမၸဏီက ဟင္းလင္းဖြင့္စတင္ တူးေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧက ၂၁၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္သြားရန္ စီစဥ္ေနသလို လုပ္ငန္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေဒသခံ ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္မည္ဟု ေဒသတြင္းအရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။